Tietotekniikkarikkomuksen seuraamuskäytäntö

1 Soveltamisala

2 Tietoturvarikkomus

3 Seuraamukset

4 Muita määräyksiä