Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Opiskelijoiden tapaturmavakuutus

Yliopistolla on vakuutusyhtiö Lähitapiolassa yliopiston opiskelijoita koskeva lakisääteinen tapaturmavakuutus, jonka vakuutusturva perustuu opiskelutapaturman korvaamisesta annettuun lakiin (Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta 24.4.2015/460). Edellytyksenä korvauksen maksamiselle on, että vahinkotapahtuma on sattunut opiskelulle ominaisissa olosuhteissa henkilön osallistuessa opetussuunnitelman mukaiseen työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen. Turvan piiriin kuuluu käytännön opetus oppilaitoksessa sekä palkaton käytännön työharjoittelu oppilaitoksen ulkopuolisella työpaikalla ja matkat työharjoittelupaikkaan. Mikäli työharjoittelusta maksetaan palkkaa, opiskelija kuuluu palkanmaksajan tapaturmavakuutuksen piiriin.

Opiskelijoita koskeva tapaturmavakuutus on voimassa myös ulkomailla suoritettavan opiskelun tai harjoittelun aikana, mikäli ulkomailla opiskelu tai harjoittelu kuuluu opiskelijan opetussuunnitelmaan suomalaisessa oppilaitoksessa. Ulkomaille matkustettaessa suosittelemme ottamaan matkavakuutuksen, joka täydentää vakuutusturvaa myös matkasairauksien, matkan keskeytymisen ja peruutusten varalta.

Huomaathan, että tapaturmavakuutus koskee vain käytännön opetusta sekä palkatonta käytännön työharjoittelua. Käytännön töiksi luetaan esimerkiksi laboratorio- ja maastoharjoitukset. Opiskelijat eivät siis ole vakuutettuja luennoilla tai muuten yliopiston tiloissa sattuneissa tapaturmissa.

Miten toimin tapaturman sattuessa?

  1. Ilmoita tapaturmasta heti opintojakson opettajalle.
  2. Jos tapaturma vaatii välitöntä hoitoa, hakeudu ensin hoitoon esimerkiksi terveyskeskukseen, Acutaan tai yksityiselle lääkäriasemalle. Huomaathan, että vakuutusyhtiö arvioi tapaturman korvattavuuden tapauskohtaisesti ja joissain tapauksissa hoitokustannukset tai osa niistä voivat jäädä myös itsellesi maksettavaksi. Ilmoita hoitopaikassa olevasi Tampereen yliopiston opiskelija ja kerro vakuutuksen olevan Vakuutusyhtiö Lähitapiolassa. Ilmoita tapaturmasta opintotoimistoon mahdollisimman pian vahinkoilmoituksen täyttämistä varten.
  3. Mikäli tapaturma ei vaadi välitöntä hoitoa, ilmoita tapaturmasta ensin opintotoimistoon joko puhelimitse tai sähköpostitse (lähetäthän viestin tuni-osoitteestasi). Tapaturmasta täytetään vahinkoilmoitus, johon tarvitaan seuraavat tiedot: tapaturman kuvaus, hoitopaikka, suoritettava tutkinto sekä opintojakson nimi ja koodi, jolla tapaturma sattui. Kerro myös kuuluuko opintojakso tutkintosi pakollisiin vai valinnaisiin opintoihin. Opintotoimistosta saat hoitopaikan mahdollisesti tarvitseman vakuutustodistuksen. Tarkista myös, että yhteystietosi ovat ajan tasalla opintotietojärjestelmä Sisussa.
  4. Mikäli olet maksanut tapaturmaan liittyviä hoitokustannuksia itse, säilytä tositteet ja varaudu toimittamaan tositteet vakuutusyhtiöön.
Julkaistu: 4.2.2019
Päivitetty: 17.6.2024