Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Rikostaustaote

SORA-menettelyssä on kyse sektorikohtaisiin lakeihin vuonna 2012 liitetyistä säädöksistä, joiden tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta lisäämällä koulutuksen ja tutkinnon järjestäjien mahdollisuutta puuttua opiskelijan soveltumattomuuteen ja häntä koskeviin turvallisuuskysymyksiin. Näin pyritään edistämään potilas- ja asiakasturvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta sekä opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta. Lakiin perustuvilla säännöksillä on pyritty varmistamaan myös menettelyn kohteena olevan opiskelijan tai opiskelijaksi hakeutuvan oma oikeusturva.

Tampereen yliopistossa SORA-aloja ovat: logopedia, lääketiede, psykologia, psykoterapeuttikoulutus, sosiaalityö ja kasvatusalalla opettajankoulutus. Yliopistolain  SORA-pykälissä säädetään opiskelijaksi ottamisesta, opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, rikostaustaotteen toimittamisesta, huumausainetestaukseen velvoittamisesta sekä kurinpidosta.

Rikostaustaotteen toimittaminen opintojen aikana

Yliopistolain SORA-pykälät tulee sovellettavaksi opintojen aikana erityisesti käytännön opetuksen ja harjoittelujaksojen yhteydessä, lääketieteen koulutuksessa ohjatussa opetuksessa sekä psykoterapeuttikoulutuksessa.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksyttyjä SORA-alojen opiskelijoita voidaan pyytää toimittamaan nähtäväksi rikostaustasote tiedekunnan ohjeiden mukaisesti. Otetta pyydetään niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä. Otetta pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Lisätietoja saa tiedekunnan opintopalveluista.

 

Julkaistu: 21.2.2019
Päivitetty: 27.6.2024