Sähköpostisääntö

1 Soveltamisala
3 Kirjesalaisuus suojaa sähköpostia
4 Sähköpostin käyttö
5 Työ- ja organisaatiosähköpostin käyttö
6 Palvelutuotanto ja ylläpito
7 Muita määräyksiä