Hyppää pääsisältöön

Vuorovaikutteiset pelit apuna kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa

Julkaistu 7.2.2022
Tampereen yliopisto
Ihminen istuu peliohjain käsissään.Kuva: Jonne Renvall / Tampere University
Tampereen yliopiston opiskelijoilla on ollut vuoden 2022 alusta lähtien mahdollisuus ratkoa kestävyyshaasteita sekä pelaamalla että analysoimalla ja suunnittelemalla pelejä. Uusi oppimisen lähestymistapa yhdistää kestävän kehityksen ja pelillistämisen.

Uudella opintojaksolla The Future at Play: Games for Sustainable Development (SDL640) tarkastellaan kestävään kehitykseen liittyviä haasteita kuten ilmastonmuutosta, vastuullista kuluttamista ja tuotantoa sekä puhdasta energiaa pelien ja pelillistämisen avulla.

– Opintojakson vuorovaikutteisten tapaamisten aikana opiskelijat syventyvät annettuihin kestävyyshaasteisiin sekä pelaavat, analysoivat pelejä ja suunnittelevat pelejä yhdessä. Työskentelyssä yhdistyy kaksi ajankohtaista aihetta: kestävä kehitys kokonaisvaltaisena lähestymistapana sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöoikeudenmukaisuuden kysymyksiin sekä pelien ja pelillistämisen kasvava merkitys yhteiskunnan eri alueilla, kertoo tutkija Ana Klock, yksi opintojakson opettajista.  

Kurssin opettajina toimivat Gamification Group -tutkimusryhmän tutkijat.

Simulaatiopelit auttavat ratkomaan tosielämän haasteita

Opintojakso käynnistyi verkkopelisessiolla Possible World -pelissä, joka on Imacocollabon kehittämä kestävän kehityksen simulaatiopeli. Siinä jokaisella pelaajalla on omat henkilökohtaiset tavoitteensa, mutta heidän tekonsa vaikuttavat myös koko virtuaalimaailman ympäristöön, talouteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

– Pelin tavoitteena on lisätä pelaajien ymmärrystä kestävän kehityksen haasteista sekä taloudellisen kasvun vaikutuksista ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin, kertoo väitöskirjatutkija Georgina Guillen-Hanson, joka myös toimii opintojakson opettajana.  

Pelaajien suhtautuminen pelin tavoitteisiin vaihteli. Osa pelaajista keskittyi omien tavoitteidensa saavuttamiseen ja osa maailman pelastamiseen. Pelin virtuaaliyhteiskunta kehittyi epätasapainoisesti: talous kasvoi mutta ihmiset ja ympäristö kärsivät. Yhden opiskelijan mukaan tämä johtui siitä, että pelissä rahan ansaitseminen oli paljon helpompaa kuin ihmisten ja ympäristön suojelu. Toisen mielestä syynä oli myös toiminnan koordinoimattomuus. 

Erään opiskelijan mielestä peli heijastaa yhteiskuntaa, joka palkitsee oman edun tavoittelun, vaikka se vahingoittaakin lopulta kaikkia. Pelin voittaminen edellytti tietoista toimimista oletuslogiikkaa vastaan.  

Jamboard of Possible War game session
Oppilailta kysyttiin heidän havaintojaanpelistä Jambordissa.

Maailman pelastaminen ei ole helppoa, mutta yhteistyöllä se voi onnistua

Kun opiskelijoille annettiin mahdollisuus pelata uudestaan, he päättivät kommunikoida enemmän, jakaa resursseja ja ottaa muiden ihmisten ja ympäristön tarpeet paremmin huomioon. Hyvistä aikeista huolimatta he eivät onnistuneet suojelemaan yhteiskuntaa ja ympäristöä toisellakaan pelikerralla.

Pohtiessaan pelin tuloksia opiskelijat korostivat yhteistyön tärkeyttä silloinkin, kun yksilöiden tavoitteet ovat ristiriidassa yhteisten tavoitteiden kanssa. Myös kompromissien tärkeys tunnistettiin, koska edistys yhdellä alueella johtaa usein ongelmiin toisaalla.

– Peli avasi opiskelijoiden silmät kestävyyshaasteiden monimutkaisuudelle ja sai heidät kehittämään omia strategioitaan niiden ratkaisemiseksi, kertoo pelejä ja pelillistämistä tutkiva väitöskirjatutkija Daniel Fernández Galeote.

Perustietoa ja syvällistä ymmärrystä kestävyydestä  

Peliä mukautettiin vastaamaan opintojakson tavoitteita. Opiskelijoiden pohdintoja hyödynnettiin tapaamisten aikana sekä kestävyyden ja pelikonseptien opetuksessa että yksilö- ja ryhmätöissä.    

– Opiskelijat tutustuvat kestävän kehityksen osa-alueisiin aktiivisen oppimisen ja pelillistämisen avulla. Pelaaminen tarjoaa laaja-alaisen ymmärryksen kestävästä kehityksestä aloittelijoille mutta myös uusia oivalluksia edistyneemmille, Fernández Galeote sanoo.

Pelaamista sekä pelien analysointia ja suunnittelua voidaan soveltaa myös muiden aihealueiden oppimiseen. Opetukseen ja kriittiseen keskusteluun yhdistettyinä peleillä on paljon annettavaa koulutuksen, yhteiskunnallisen osallistumisen ja osaamisen kehittämiseen.

– Parhaillaan opiskelijat työstävät pelisuunnittelun ryhmätöitään. Opintojakson loppuun mennessä heillä on kattava ymmärrys kestävästä kehityksestä ja pelien mahdollisuuksista sen edistämisessä, hän lisää.

Monitieteellinen opintojakso pohjautuu pelien, ympäristötieteen, psykologian, viestinnän ja kasvatustieteen tutkimukseen. Opintojakso järjestetään seuraavan kerran kolmannessa opetusperiodissa vuonna 2023.

Lisätietoja

Daniel Fernández Galeote
daniel.fernandezgaleote [at] tuni.fi

Ana Klock
ana.tomeklock [at] tuni.fi

Ginnie Guillen-Hanson
georgina.guillen [at] tuni.fi