Hyppää pääsisältöön

Tutkijoiden ja ammattilaisten verkosto kehittää älyvaatteita ja -huonekaluja

Julkaistu 8.3.2021
Tampereen yliopisto
Verkoston hanska/ Kuva: Jonne RenvallÄlyhanska ja taustalla oleva älypusero ovat esimerkkejä Tampereella kehitettävistä teknologioista, jotka vaatteiden sisään asennettujen antureiden ansiosta auttavat vammaisia kommunikoinnissa. Kuva: Jonne Renvall
Toimintakykyrajoitteisten osallisuutta edistävien älyvaatteiden ja älyhuonekalujen kehitystyö saa taakseen laajan verkoston eri alojen tutkijoita ja ammattiosaajia.

Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu saivat opetus- ja kulttuuriministeriöltä 497 150 euron erityisavustuksen verkostohankkeelleen TEKOS-teknologialla osallisuutta – verkostolla vaikuttavuutta. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä teknologian, toimintaterapian, logopedian sekä erityispedagogiikan ja moniammatillisuuden tutkijat, opettajat, opiskelijat ja työelämän ammattilaiset.

TEKOS-hankkeessa rakennetaan älyvaate- ja älyhuonekaluteknologian ympärille monialainen verkosto, jonka tavoitteena on edistää teknologian avulla kaikenikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten osallisuutta elämän eri osa-alueisiin harrastuksista aina koulutukseen ja työelämään.

Verkoston toiminta perustuu jatkuvasti kehittyvään koulutukseen ja tutkimukseen sekä korkeakoulujen ja työelämän vuorovaikutukseen. Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalleja moniammatilliseen korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöhön ja valmiita älyvaate- ja älyhuonekalukonsepteja.

Hanke lisää osallisuuden mahdollisuuksia esimerkiksi esteettömän viestinnän mahdollistavilla puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikointimenetelmillä, jotka perustuvat älyvaate- ja huonekaluteknologiaan ja joita voi hyödyntää erilaisissa toimintaympäristöissä.

– Verkoston teema-alue on yhteiskunnallisesti merkittävä. Osallisuuden edistäminen on osa hallituksen ja EU:n tavoitteita. Se on nostettu keskeiseksi keinoksi torjua köyhyyttä, vähentää eriarvoisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. Erityisesti uusilla älyvaate- ja älyhuonekaluteknologioilla ja innovaatioilla on suuri potentiaali osallisuuden tukemisessa, sanoo hankkeen asiantuntija tutkijayliopettaja Sari Merilampi Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

Akatemiatutkija Johanna Virkki tutkii ja kehittää älyvaateteknologiaa Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa. Hänen lisäkseen Tampereen yliopistosta tutkimushankkeessa on mukana logopedian yliopistonlehtori Tiina Ihalainen yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Virkki ja Merilampi arvioivat, että Suomessa on älyvaate- ja huonekalutuotannossa kansainvälisesti merkittävää teknologiaosaamista, jota voidaan moniammatillisen verkoston avulla kanavoida osallisuuden tukemiseen.

– Synergiaetuja löytyy varmasti, sillä osallisuutta tukevan teknologian ja esteettömän viestinnän parissa työskentelevät toimijat ja toiminnot ovat vielä pirstaloituneita, toteaa Ihalainen.

Turun yliopistossa hanketta toteuttaa kaikkien tiedekuntien yhteinen Sote-akatemia, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää monialaista koulutusta, tutkimusta ja yhteistyötä muiden korkeakoulujen ja työelämän toimijoiden kanssa.

– Moniammatillisen toimintatavan edistäminen, asiantuntijuuden ja osaamisen jakaminen ja näihin liittyvien uusien monialaisten toimintamallien kehittäminen ovat ydinosaamistamme, joten mukana oleminen tässä hankkeessa on todella kiinnostavaa, toteaa Sote-akatemian toimintaa luotsaava tutkimuspäällikkö Miia Tuominen.

– Lisäksi Sote-akatemian toimijoiden myötä hankkeessa muun muassa vahvistetaan dialogisuutta monialaisen yhteistyön punaisena lankana sekä kehitetään pedagogisia ratkaisuja kaikkien osallisuuden mahdollistamiseksi, kertoo erityispedagogiikan yliopistonlehtori Jaanet Salminen.

Oulun ammattikorkeakoulusta hankkeessa on mukana toimintaterapian asiantuntijoina lehtorit Maarit Virtanen ja Pirjo Lappalainen. Toimintaterapian näkökulmaa hyödynnetään suunniteltaessa asiakaslähtöisiä ja esteettömiä ratkaisuja käyttäjien osallisuuden edistämisessä. Hankkeessa voidaan hyödyntää Oamkille rakennettua Mahdollistavaa Kotia, jota käytetään oppimis-, testaus- ja kehittämisympäristönä terveysteknologian ja hyvinvointipalvelujen tuotekehityksessä sekä koulutuksissa.   

Lisätietoa verkoston toiminnasta antaa Sari Merilampi, Satakunnan ammattikorkeakoulu (sari.merilampi [at] samk.fi)

Lisätietoja Tampereen yliopiston osuudesta:
Akatemiatutkija Johanna Virkki, puh. 040 849 0618, johanna.virkki [at] tuni.fi
Yliopistonlehtori Tiina Ihalainen, puh. 050 318 2506, tiina.ihalainen [at] tuni.fi

Linkki: https://minedu.fi/-/erityisavustus-varhaiskasvatuksen-ja-opetustoimen-henkiloston-osaamisen-kehittamiseen-ja-korkeakoulutuksen-verkostomaiseen-kehittamiseen