Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston johto

Yliopiston johdon muodostavat hallitus, rehtoristo ja provosti, konsistori sekä dekaanit. Tälle sivulle olemme koonneet oleelliset lisätiedot ja yhteystiedot.

Hallitus

Tampereen yliopistona toimivan Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen muodostavat:

Puheenjohtaja
Vuorineuvos Jorma Eloranta

Varapuheenjohtaja
Professori Jussi Välimaa, Jyväskylän yliopisto

TkT Anne Jalkala, Vice President, Innovation and Venturing, Fortum Oyj
Professori Johanna Kantola, Tampereen yliopisto
YTM Ville Tynkkynen, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
Professori Jukka Törrönen, Tukholman yliopisto
Professori Outi Vaarala, johtaja, tutkimus ja tuotekehitys, Orion Pharma

Rehtoraatti

Rehtori Mari Walls, provosti Jarmo Takala, vararehtori Marja Sutela ja vararehtori Tapio Visakorpi.


Rehtori Mari Walls

Filosofian tohtori Mari Walls siirtyi Tampereen yliopiston rehtoriksi syksyllä 2018 Luonnonvarakeskuksen (Luke) pääjohtajan tehtävästä. Walls väitteli Turun yliopistossa vuonna 1989 ekologisista vuorovaikutussuhteista ja teki post doctoral -tutkimustyönsä Cornellin yliopistossa Yhdysvalloissa. Hän on työskennellyt Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Merikeskuksen johtajana, Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen ja ympäristötieteen professorina sekä Suomen Akatemian tutkimusohjelmajohtajana. Hän on toiminut useissa luottamustehtävissä, mm. Oulun yliopiston hallituksessa ja Suomen Kulttuurirahaston hallintoneuvostossa. Hän on toiminut myös mm. Suomen Akatemian Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnassa sekä Suomen Akatemian Tieteen tila 2016 -ohjausryhmässä. Hän on ollut mukana arvioimassa Portugalin tiedejärjestelmää, Kanadan metsäntutkimusta, Ruotsin tiedeakatemian ja kestävän kehityksen tutkimuksen rahoittajaorganisaation FORMASin toimintaa sekä Panel for Helsinki University Change Review -arviointiryhmässä Helsingin yliopiston muutosta.

Yhteydenotot:
Rehtorin erityisavustaja Hannele Auffermann
Rehtorin assistentti Johanna Harju

Provosti Jarmo Takala

Ennen Tampereen yliopiston provostiksi nimittämistä tekniikan tohtori Jarmo Takala on toiminut Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) tutkimuksesta vastaavana vararehtorina, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaanina ja tietokonetekniikan laitoksen johtajana sekä tutkimustehtävissä Nokia Research Centerissä ja VTT:llä. Hän on johtanut useita kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita. Hän on myös toiminut TTY:n tietotekniikan kansainvälisen maisteriohjelman johtajana ja ollut luomassa TTY:lle tieto- ja sähkötekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmaa. Hän toimii aktiivisesti tietotekniikan alan kansainvälisissä tieteellisissä järjestöissä.

Yhteydenotot:
Provostin assistentti Johanna Hellman

Vararehtori, koulutus, Marja Sutela

Ennen Tampereen yliopiston koulutusvararehtoriksi nimittämistä hallintotieteiden tohtori Marja Sutela toiminut Tampereen ammattikorkeakoulun koulutuksesta ja TKI-toiminnasta vastaavana vararehtorina vastuualueenaan seitsemän koulutusalaa, yli 50 tutkinto-ohjelmaa sekä niihin liittyvä TKI-toiminta. Aiemmin hän on työskennellyt Joensuun, Tampereen ja Lapin yliopistoissa julkisoikeuden professorina, yliassistenttina ja tutkijana. Hän on Itä-Suomen ja Vaasan yliopistojen dosentti. Sutelalla on yli 10 vuoden työkokemus koulutuksen kehittämisestä, uusien toimintamallien käyttöönotosta ja organisaatiomuutosten läpiviennistä.

Yhteydenotot:
Vararehtoreiden assistentti Johanna Hellman

Vararehtori, tutkimus, Tapio Visakorpi

Ennen Tampereen yliopiston tutkimusvararehtoriksi nimittämistä lääketieteen tohtori Tapio Visakorpi on toiminut lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan ja aiemmin lääke- ja biotieteiden tiedekunnan dekaanina Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt Tampereen yliopiston syöpägenetiikan professorina vuodesta 2002. Visakorpi on johtanut ja koordinoinut lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita. Vuodesta 2007 lähtien hän on ollut Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen. Lisäksi Visakorpi on toiminut toista kymmentä vuotta aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusinfrastuktuurien ja tutkimusrahoituksen luottamustehtävissä.

Yhteydenotot:
Vararehtoreiden assistentti Johanna Hellman

Konsistori

Konsistori on uuden Tampereen yliopiston yliopistolain mukainen säätiöyliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin. Sen muodostavat:

Puheenjohtaja
Eeva Moilanen

Varapuheenjohtaja
Liisa Häikiö

Konsistorin esittelijä
Provosti Jarmo Takala

Professorit
Liisa Häikiö
Hannu-Matti Järvinen
Arto Laitinen
Eeva Moilanen
Matti Mäntysalo
Matti Nykter
Arri Priimägi
Juha Vinha

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö
Ismo Isopoussu
Hanna Kuusela
Riikka Lahtinen
Maria Mäkelä
Soile Nymark
Sinikka Torkkola

Opiskelijat
Ville Jäppinen
Mikko Kauhanen
Eemeli Lahtinen
Ella Meriläinen
Suvi Parhankangas

Dekaanit

Juho Saari, Yhteiskuntatieteet (SOC)

Martti Kauranen, Tekniikka ja luonnontieteet (ENS)

Antti Lönnqvist, Rakennettu ympäristö (BEN)

Päivi Pahta, Kasvatustieteet ja kulttuuri (EDU)

Matti Sommarberg, Johtaminen ja talous (MAB)

Seppo Parkkila, Lääketiede ja terveysteknologia (MET)

Jyrki Vuorinen, Informaatioteknologia ja viestintä (ITC)