Projekti

SIE -Kestävän teollisen liiketoiminnan ekosysteemi

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Automaatio- ja konetekniikka, Tietojohtaminen, Tuotantotalous

Kestävän teollisen liiketoiminnan ekosysteemi -projekti, Sustainable Industry Ecosystem (SIE), edistää teollisen liiketoiminnan kestävyyttä, erityisesti digitalisaatiolla.

Tausta

Sustainable Industry Ecosystem (SIE) -projektissa tutkimusorganisaatiot tukevat suomalaisen teollisuuden käynnissä olevaa digitaalista murrosta taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään teollisuuden suuntaan yhdistämällä kiertotalouden (TAU), robotiikan (TAU), teollisuusteknologian (TAMK), energiantuotannon (UWasa), innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen (LUT) ja tekoälyn (VTT) tutkimuskärjet.

 

Tavoite ja tehtävät

SIE -projektissa luodaan palvelumalli, jossa olemassa olevat pilottilinjat, digitaaliset alustat ja innovaatiohubit muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa elinkeinoelämää palvelevan poikkitieteellisen testauksen ja tutkimuksen.

Lisäksi tehdään yhteistyötä useiden kansainvälisten verkostojen mm. alueellisen yhteistyöverkosto Vanguard Initiative:n, robotiikan euRobotics- ja BDVA-verkostojen sekä H2020 TRINITY, H2020 DIH^2 ja H2020 AI REGIO EU -hankkeiden kanssa.

Vaikuttavuus

Projektin aikana tutkimusorganisaatioiden aiempaan tutkimukseen perustuvan ja uuden verkottumisen edesauttaman ekosysteemin koulutus- ja tutkimusmahdollisuudet tehdään näkyviksi suomalaiselle elinkeinoelämälle muun muassa seminaareja ja työpajoja hyödyntäen.

Hanke tekee yhteistyötä kansallisten toimijoiden, kuten ministeriöiden, rahoittajien, yritysten ja verkostojen kanssa sekä alueellisten toimijoiden kanssa, ja vastaa lisäksi muun muassa Porin ja Seinäjoen yliopistokeskusten alueellisiin tarpeisiin.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia, rahoituspäätös 337722

Koordinoiva organisaatio

Tampere University

Yhteyshenkilö(t)