Hyppää pääsisältöön

Työtehtävät

Vedän tuotantotekniikan ja automaation tutkimusryhmää. 

Tehtäviin kuuluu tutkimushankkeiden valmistelu, rahoituksen hakeminen, laajojen kansainvälisten T&K&I projektien veto, tulosten julkaiseminen ja yleinen viestintä.

Vuositasolla minulla on 6-9 väitöskirjantekijää. Ryhmäni kanssa tuotamme ohjausta 30-40 tuotantotekniikan diplomityöhön.

Koordinoin tuotantotekniikan ja -automaation opetusta (Tuotantoautomaation pääaine, Robotiikan pääaine, teollisuusrobotiikan sivuaine, kontribuoimme myös mm. Kiertotalouden sivuaineeseen). Vuosittain tuotantotekniikan kursseilla opiskelee n. 700 opiskelijaa. 

Luottamustoimet

Member of the Scientific Advisory Board at Flanders Make (Belgium), Scientific advisory board at Linz Mechatronic Center (Austria), and Ministry of Economic Affairs and Employment Tekoäly 4.0 steering group

Stipendiryhmän jäsen Kulkuneuvoteollisuus Ry 

Julkaisufoorumin Paneeli 8 varapuheenjohtaja

TAU:

  • Muutoksenhakulautakunnan varajäsen
  • Työturvallisuustyöryhmän jäsen Seinäjoen yksikössä

Tutkimuskohteet

Koordinoin tutkimushankkeiden valmistelua, hakuprosessia, tutkimusta, julkaisua ja viestintää seuraavilla alueilla: 

  1. Valmistuksen ICT: Tuotannon digitalisointi, Älytehdas konseptit, digitaaliset kaksoset, tuotannonohjaus, tuotannon mittareiden visualisointi, semanttinen mallinnus 
  2. Robotiikka: Turvallisuus (konedirektiivi), ihmisen ja koneen välinen yhteistyö, yhteistyörobotiikka, virtuaalinen käyttöönotto, ja järjestelmäsuunnittelu 
  3. Kiertotalous valmistuksen näkökulmasta: uudelleenvalmistus ja sen prosessit, kiertotalouden dimensiot (sosiaalinen, tekninen, ekonominen, ekologinen ja poliittinen) valmistuksen näkökulmasta
  4. Elinikäinen oppiminen: "Oppia oppimaan" menetelmät, sekä työkalut oppimiseen teknologiarikkaissa ympäristöissä. 

Tutkimusyksikkö

Automaatio ja konetekniikka