Hyppää pääsisältöön

Prosessiautomaatio

Tampereen yliopisto
KärkialueTekniikka

Ryhmän tutkimus keskittyy teollisiin prosesseihin ja koneisiin ja niihin kuuluvat mm. biomassakattiloiden ja voimalaitosten mallintaminen, ohjaus ja säätö; metallurgisten ja kaivosprosessien mallinnus ja ohjaus; mekaanisen sellun mallipohjainen prosessisuunnittelu; sähköntuotantojärjestelmien skedulointi.

Prosessiautomaation tutkimusryhmän tutkimusaiheita ovat dynaaminen mallinnus, simulointi, diagnostiikka, säätösuunnittelu ja toiminnan optimointi. Tutkimushankkeiden tehtävät vaihtelevat teollisten prosessien dynaamisesta analyysistä kehittyneiden mallipohjaisten säätösovellusten suunnitteluun.

Energia- ja metsäteollisuuden prosessinohjauksen kehittämisessä ryhmä on ollut merkittävimpien yritysten johtava kansallinen ja tärkeä kansainvälinen kumppani.

Energiantuotanto on Suomessa vakiintunut toimiala, jolla on pitkät yhteistyöperinteet. Vuodesta 80 ryhmän panos on ollut merkittävä, esimerkiksi biomassakattiloiden ja teollisuusvoimaloiden valvonnan kehittämisessä. Tällä hetkellä tutkimusala koskee nykyaikaisten kattiloiden dynaamista mallinnusta ja teollisuuslaitosten suorituskyvyn seurantaa.