Hyppää pääsisältöön

Kosketus ja tunteet terveydenhuollon vuorovaikutuksessa

Päätutkija: Professori Johanna Ruusuvuori

Toteutusaika: 2021–2025

Kosketuksella sekä tunteiden osoittamisen ja käsittelemisen tavoilla on tärkeä tehtävä terveydenhuollon vuorovaikutuksessa. Empaattinen kosketus vaikuttaa positiivisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Toisaalta monet kosketusta vaativat hoitotoimenpiteet voivat aiheuttaa negatiivisia tuntemuksia sekä ammattilaisten että potilaiden keskuudessa. Tässä tutkimuksessa analysoimme kosketuksen ja tunteiden roolia erityyppisissä terveydenhuollon tilanteissa aidoissa terveydenhuollonvuorovaikutustilanteissa kuvatun videoaineiston avulla kolmessa eri kulttuurisessa kontekstissa. Analysoimme tunteita ja kosketusta hoitotilanteen osapuolten yhdessä tuottamana prosessina ja tarkastelemme niiden merkitystä keskeisenä osana hoitotilanteentavoitteiden saavuttamista. Tutkimus antaa aineksia kosketuksen ja tunteiden yhteyttä avaavan teorian luomiseen ja auttaa kehittämään terveydenhuollon toimintaa, kuten teknologiavälitteistä hoitoa, kosketuksen ja tunteiden merkityksen huomioon ottavaksi.

Tutkimusryhmä

Johanna Ruusuvuori, professori, projektin PI, koordinoi tutkimusprosessia ja tutkimusryhmän analyyttista työtä. Hänellä on päävastuu äitiys- ja lastenneuvola-aineistojen analyysista. Hän on julkaissut laajasti institutionaalisesta vuorovaikutuksesta eri terveydenhuollon konteksteissa (lääkärinvastaanotot, kuulokeskukset, äitiys ja lastenneuvolat), sekä emootioista, empatiasta ja kasvonilmeistä vuorovaikutuksessa. Hän tuo projektiin keskustelunanalyyttisen ja multimodaalisen vuorovaikutuksen analyysin asiantuntemuksensa.

Aija Logren (YTT) vertailee hankkeessa suomalaista ja brittiläistä lääkärinvastaanotoilta kerättyä aineistoa. Hän on aikaisemmin tutkinut vuorovaikutusta elintapaohjausryhmissä keskustelunanalyysin ja diskursiivisen psykologian välinein. Hän tuo tähän projektiin asiantuntemusta erityisesti monenkeskisestä vuorovaikutuksesta ja asiakkaan toiminnasta institutionaalisissa tilanteissa. Hän kehittää tutkimustulosten perusteella opetusmateriaaleja ja koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille.

Julia Katila (YTT) on vastuussa hammaslääkäriaineiston keräämisestä ja analyysistä. Tämän lisäksi hän vertailee suomalaista ja kiinalaista hammaslääkäriaineistoa. Julian aiempi tutkimus on keskittynyt kosketuksen, multisensorialisuuden ja affektien analysoimiseen vuorovaikutuksessa. Hänen äitien ja lasten välistä kosketusta tarkasteleva väitöskirjansa toimii pohjana kosketuksen ja interaffektiivisuuden analysoimiseen hankkeessa.

Tuuli Turjan (YTT) rooli hankkeessa liittyy erityisesti teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen kvantifiointiin ja mallintamiseen. Aiemmin hän on tutkinut muun muassa ihmisläheisten alojen teknologista muutosta, ihmisen ja hoivarobotin välistä vuorovaikutusta sekä arkipäiväisten kipukokemusten yhteyttä emootioihin ja psyykkiseen oireiluun.

Juhana Mustakallion (YTM) rooli hankkeessa on avustaa tutkimuksen tekemisen vaiheiden kanssa ja tehdä analyysiä lääkäreiden ja potilaiden välisestä vuorovaikutuksesta ja kosketuksesta lääkärintarkastuksessa.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteyshenkilöt

Johanna Ruusuvuori

johanna.ruusuvuori [at] tuni.fi