Puun oksia
Projekti

INSOTE - Integroitu työote uusiutuvassa sote-keskuksessa: kohti dialogisuutta, osallisuutta ja tilallisuutta

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Hyvinvointitieteet | Tieteenala: Sosiaalityö
Hankkeen tavoitteena on
osana sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisprosessia:

 
  • Edistää ammattilaisten ja asiakkaiden asiantuntijuuden yhdistämistä
  • Kehittää käytäntöjä kompleksisissa tilanteissa elävien asiakkaiden kohtaamiseen monialaisessa yhteistyössä
  • Vahvistaa asiakaskeskeisiä käytäntöjä
  • Eritellä integroidun työotteen muotoutumista dialogisuuden, osallisuuden ja tilallisuuden näkökulmista
  • Luoda pohjaa tutkimusta, opetusta ja käytännön työtä yhdistävälle toimintarakenteelle

INSOTEn tutkimusympäristönä on suunnitteluprosessissa oleva, v. 2023 valmistuva yliopistollinen sote-keskus Tampereen Kaupissa. Hankkeen tutkimusote on jalkautuva ja osallistuva - menemme mukaan käynnissä olevaan toimintaan sekä järjestämme opetusta ja tapahtumia. Hyödynnämme ja keräämme monenlaisia tutkimusaineistoja, kuten suunnitteludokumentteja ja -palavreita, työpajoja, haastatteluja, havainnointia ja opetuksen yhteydessä syntyvää materiaalia.

Tarkastelemme tutkimuskohdettamme erilaisista näkökulmista. Yhtäältä olemme kiinnostuneita sote-keskuksen yleisestä rakentumisprosessista, mutta tarkastelemme muotoutuvaa sote-keskusta myös kahden kompleksisia asiakastilanteita edustavan asiakasryhmän - vapautuvien vankien ja vaikeissa ero- ja huoltoriitatilanteissa olevien ihmisten -  kautta.

Rahoituslähde

STM, Yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoitus.

Yhteyshenkilö(t)