Hyppää pääsisältöön

Bioelektrokemialliset systeemit

Tutkimusryhmän tavoitteena on resurssien talteenotto ja orgaanisten yhdisteiden tuottaminen bioelektrokemiallisilla systeemeillä. Bioelektrokemiallisissa systeemeissä mikroorganismit voivat tuottaa sähkövirtaa tai sähkövirtaa voidaan käyttää hyväksi mikrobien aineenvaihdunnan ohjaamiseen, esimerkiksi tuottamalla orgaanisia happoja hiilidioksidista. Lisäksi (biologisesti tuotettua) sähkövirtaa voidaan käyttää hyväksi ravinteiden talteenottoon (bio-)elektrokonsentraatiolla.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimusryhmän tavoitteena on vauhdittaa muutosta kohti bio- ja kiertotaloutta. Tutkimusryhmä kehittää prosesseja, joilla voidaan esimerkiksi ottaa ravinteita talteen (bio-)elektrokonsentraatiolla, muuttaa hiilidioksidia rasvahapoiksi mikroorganismien avulla mikrobielektrosynteesillä, tai ohjata orgaanisten yhdisteiden fermentaatiota kohti arvokkaampia tuotteita elektrofermentaation avulla. Tutkimusryhmällä on kokemusta myös bioelektrokemiallisesta jätevesien puhdistuksesta sekä bioelektrokemiallisesta metallien talteenotosta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tutkimusryhmä kehittää uusia reaktorikonfiguraatioita, optimoi biologisia prosesseja sekä pyrkii integroimaan bioelektrokemiallisia systeemejä sekä olemassa olevaan infrastruktuuriin (esim. biokaasuprosesseihin) sekä tulevaisuuden teknologioihin (esim. jatkuvatoimiseen rasvahappojen talteenottoon). Lisäksi prosessissa rikastettuja mikrobiyhteisöjä karakterisoidaan ja selvitetään aktiiviset mikrobit ja näiden yhteistyöt.

Toiminnan vaikuttavuus

Tutkimusta tehdään muun muassa Suomen Akatemian rahoittamssa akatemiatutkija -hankkeessa sekä Suomen Akatemian Hiili hyödyksi -ohjelman rahoittamassa projektissa (CO2MetMES).