Hyppää pääsisältöön

Ravinteiden talteenotto jätevesistä bioelektrokemiallisilla menetelmillä

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.6.2017–31.12.2021
KärkialueTekniikka

Makroravinteita typpeä, fosforia ja kaliumia käytetään laajalti lannoitteina maataloudessa. Lannoitteiden tuotantoon liittyy kuitenkin ongelmia, kuten mineraalivarantojen ehtyminen, korkea energiankulutus ja ympäristövahingot. Tämän takia ravinteita on tärkeää kierrättää ja uudelleen käyttää entistä tehokkaammin. Merkittävä osa lannoitteina käytetyistä ravinteista päätyy kunnallisiin jätevesiin, jotka ovat tämän takia mielenkiintoinen vaihtoehto ravinteiden talteenotolle. Tässä väitöstyössä tutkitaan arvokkaiden ravinteiden talteenottoa jätevesistä (bio)elektrokemiallisilla menetelmillä. (Bio)elektrokemiassa käytetään sähköä katalysoimaan erilaisia kemiallisia reaktioita ja konsentroimaan ravinteita nestemäiseen lannoiteliuokseen. Väitöstyössä kiinnitetään lisäksi erityistä huomiota lääkeainejäämien käyttäytymiseen talteenottosysteemissä, jotta varmistutaan kierrätettyjen ravinteiden turvallisesta jatkokäytöstä.

Rahoituslähde

Tampereen ylipiston tohtorikoulutusrahoitus, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteistyötahot

Dr. Pablo Ledezma, The University of Queensland, and Dr. Stefano Freguia, The University of Melbourne