Hyppää pääsisältöön

Hiilidioksidin ja metanolin bioelektrokemiallinen konversio pidempiketjuisiksi hiiliyhdisteiksi ja näiden talteenotto

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.1.2020–31.12.2023
KärkialueTekniikka

Projektissa muunnetaan bakteerien avulla hiilidioksidia ja metanolia orgaanisiksi hapoiksi mikrobielektrosynteesillä. Projekti edistää kiertotaloutta sekä vähentää hiilidioksidin, kasvihuonekaasun, pääsyä ilmakehään. Projektin tavoitteena on kehittää ja karakterisoida innovatiivinen prosessi, jossa mikrobien avulla tuotetaan kemianteollisuuden raaka-aineita. Mikrobielektrosynteesin tuottonopeuksia ja saantoja kasvatetaan käyttämällä uusia hiilivaahtoelektrodeja sekä yhdistämällä prosessiin (puoli)jatkuvatoiminen orgaanisten happojen talteenotto, jossa käytetään hyväksi räätälöityjä adsorbentteja. Monitieteinen projekti toteutetaan Tampereen yliopiston Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa sekä Oulun yliopiston Teknillisessä tiedekunnassa.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteistyötahot

Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta: Prof. Ulla Lassi, tutkijatohtori Anne Heponiemi, tutkijatohtori Hanna Runtti, tutkijatohtori Toni Varila