Hyppää pääsisältöön

Mikrobielektrosynteesin optimointi: mikrobiyhteisöistä reaktorin kehitykseen

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.9.2018–31.8.2023
KärkialueTekniikka

Projektissa muunnetaan bakteerien avulla hiilidioksidia orgaanisiksi hapoiksi, jotka voivat toimia esimerkiksi biomuovien ja biodieselin raaka-aineina. Tämä tehdään mikrobielektrosynteesillä, jonka toiminta optimoidaan projektin aikana. Projekti edistää kiertotaloutta, jonka tavoitteena on kehittää uusia prosesseja materiaalien muokkaamiseen korkeamman arvon tuotteiksi. Tämän lisäksi projektissa otetaan talteen hiilidioksidia, joka on kasvihuonekaasu. Projektin tavoitteena on kehittää tehokas biologinen prosessi, joka mahdollistaa korkeat orgaanisen hapon tuottonopeudet ja –saannot. Tämä toteutetaan lisäämällä biomassan kasvua ja edistämällä aineensiirtoa prosessissa. Lisäksi prosessin toimintaa optimoidaan tutkimalla aktiivisia mikrobiyhteisön jäseniä.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia