Hyppää pääsisältöön

Rautatiesuunnittelu - RASU

Tampereen yliopisto

Laajuus

12 opintopistettä

Toteutusaika

Koulutusta suunnitellaan järjestettäväksi seuraavan kerran 2026

Kaupunki

Tampere
Helsinki

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Rakentaminen
Tekniikka ja luonnontieteet

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot
Koulutuksessa kasvatetaan suunnitteluosaamista rautatien rakenteisiin ja järjestelmiin liittyen sekä lisätään rautatietekniikan osaamista kokonaisuutena.

Vallitseva pula rautatiealan osaajista on muodostumassa pullonkaulaksi näköpiirissä olevien monien ratahankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen sujuvalle etenemiselle.

Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Terra ja Väylävirasto tarjoavat tilaisuuden sekä rautatiealaa sivuavissa työtehtävissä jo toimivien ammattilaisten täydennyskouluttautumiselle että kokonaan uusien ihmisten houkuttelemiselle rautatiealan piiriin, jotta myös uusien osaajien rekrytointeja olisi tulevinakin vuosina alalle mahdollista tehdä. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan järjestöjen kanssa.

Osallistujana saat valmiudet toimia rautatiealan suunnittelu-, rakennuttamis-, rakentamis- ja tilaajatehtävissä. Koulutus kattaa rautatietekniikan keskeiset aihealueet kokonaisvaltaisesti rautatieliikennejärjestelmästä aina eri tekniikkalajeihin saakka.

Koulutuskokonaisuuden suorittamisen vaihtoehtona on mahdollista osallistua vain tiettyihin osioihin.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu rautatiealalla jo työskenteleville tai alasta kiinnostuneille henkilöille. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään teknistä taustakoulutusta (DI, Ins, Ins. (AMK))  tai muuta perehtyneisyyttä rautatiealaan.

Opetusjärjestelyt

Rautatiesuunnittelun kokonaisuus sisältää 3 osiota (12 tapaamiskertaa), jotka järjestetään pääosin Tampereella ja Helsingissä. Yksi koulutuspäivistä toteutuu Kouvolassa.

Rautatiesuunnittelu - RASU -koulutuksessa työelämästä tulevat osallistujat opiskelevat yhdessä yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kanssa. 

Lähiopetukseen osallistuminen on ensisijainen ja suositeltava opiskelutapa, jonka kautta opinnoista saa parhaan hyödyn. Osaan koulutuspäivistä on mahdollista osallistua myös etänä (määritellään tarkemmin myöhemmin). Jokaiseen koulutuspäivään liittyy verkossa tehtävä tentti. Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat myös harjoitustyöt, joissa opittua sovelletaan käytäntöön. 

Ohjelma (v. 2022-2023)

Osio 1. Rautatiejärjestelmä (3 op)

 • Johdatus rautatiejärjestelmään, junaliikenteen operointi, radan välityskyky sekä liikennesuunnittelu ja turvallisuus
 • Rautatiesuunnittelun prosessit, kaavoitus, ympäristövaikutukset ja tärinä
 • Liikennepaikat (asemat, laiturit, liityntäliikenne yms.)

Osio 2. Radan rakenne (3 op)

 • Päällysrakenne, vaihteet ja tasoristeykset
 • Alusrakenne ja ratageotekniikka
 • Rautatietunnelit, kallioleikkaukset sekä ratasillat ja -rummut

Osio 3. Rautatietekniikka (3 op)

 • Geometrian suunnittelu ja laskenta, suurnopeusradan erityispiirteet, liikkuvan kaluston ja radan yhteistoiminta
 • Radan ohjaus- ja turvalaitteet, sähköjärjestelmän toimintaperiaatteet, suunnittelu sekä rakentaminen ja maadoittaminen
 • Radan kunnossapito, elinkaaren hallinta sekä ratatietojärjestelmät ja radan tarkastus

Muut tapaamiskerrat koko kokonaisuuden (12 op) suorittajille

 • Rata 2023 tapahtuma
 • Radan rakentaminen, ratahankkeet ja työmaavierailu
 • Raitiotien ja metron erityispiirteet, harjoitustöiden esittely ja koulutuksen päätöstilaisuus

Haluatko osallistua yksittäiselle jaksolle?

Jos olet kiinnostunut suorittamaan yksittäisen osion, jonka laajuus on 3 opintopistettä, ota yhteyttä Heikkiin tai Mariin!