Hyppää pääsisältöön

Rautatiesuunnittelu - RASU

Tampereen yliopisto

Laajuus

12 opintopistettä

Toteutusaika

8.9.2022-4.5.2023

Hakuaika

25.11.2021-15.6.2022

Hinta

3000,00 € + alv 24 % = 3720.00 €

Kaupunki

Tampere
Helsinki

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Rakentaminen
Tekniikka ja luonnontieteet

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot
Koulutuksessa kasvatetaan suunnitteluosaamista rautatien rakenteisiin ja järjestelmiin liittyen sekä lisätään rautatietekniikan osaamista kokonaisuutena.

Vallitseva pula rautatiealan osaajista on muodostumassa pullonkaulaksi näköpiirissä olevien monien ratahankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen sujuvalle etenemiselle.

Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Terra ja Väylävirasto tarjoavat tilaisuuden sekä rautatiealaa sivuavissa työtehtävissä jo toimivien ammattilaisten täydennyskouluttautumiselle että kokonaan uusien ihmisten houkuttelemiselle rautatiealan piiriin, jotta myös uusien osaajien rekrytointeja olisi tulevinakin vuosina alalle mahdollista tehdä. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan järjestöjen kanssa.

Osallistujana saat valmiudet toimia rautatiealan suunnittelu-, rakennuttamis-, rakentamis- ja tilaajatehtävissä. Koulutus kattaa rautatietekniikan keskeiset aihealueet kokonaisvaltaisesti rautatieliikennejärjestelmästä aina eri tekniikkalajeihin saakka.

Koulutuskokonaisuuden suorittamisen vaihtoehtona on mahdollista osallistua vain tiettyihin osioihin. Yksittäisiin osioihin ilmoittautuminen avautuu vuoden 2022 puolella.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu rautatiealalla jo työskenteleville tai alasta kiinnostuneille henkilöille. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään teknistä taustakoulutusta (DI, Ins, Ins. (AMK))  tai muuta perehtyneisyyttä rautatiealaan.

HUOM! Koronavirustilanne määrittää opetustavan. Tarvittaessa koulutus järjestetään kokonaan etänä.

Opetusjärjestelyt

Rautatiesuunnittelun kokonaisuus sisältää 3 osiota (12 tapaamiskertaa), jotka järjestetään pääosin Tampereella ja Helsingissä. Yksi koulutuspäivistä toteutuu Kouvolassa.

Rautatiesuunnittelu - RASU -koulutuksessa työelämästä tulevat osallistujat opiskelevat yhdessä yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kanssa. 

Lähiopetukseen osallistuminen on ensisijainen ja suositeltava opiskelutapa, jonka kautta opinnoista saa parhaan hyödyn. Osaan koulutuspäivistä on mahdollista osallistua myös etänä (määritellään tarkemmin myöhemmin). Jokaiseen koulutuspäivään liittyy verkossa tehtävä tentti. Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat myös harjoitustyöt, joissa opittua sovelletaan käytäntöön. 

Ohjelma

Osio 1. Rautatiejärjestelmä (3 op)

 • 8.9.2022 Johdatus rautatiejärjestelmään, junaliikenteen operointi, radan välityskyky sekä liikennesuunnittelu ja turvallisuus
 • 29.9.2022 Rautatiesuunnittelun prosessit, kaavoitus, ympäristövaikutukset ja tärinä
 • 13.10.2022 Liikennepaikat (asemat, laiturit, liityntäliikenne yms.)

Osio 2. Radan rakenne (3 op)

 • 3.11.2022 Päällysrakenne, vaihteet ja tasoristeykset
 • 24.11.2022 Alusrakenne ja ratageotekniikka
 • 15.12.2022 Rautatietunnelit, kallioleikkaukset sekä ratasillat ja -rummut

Osio 3. Rautatietekniikka (3 op)

 • 12.1.2023 Geometrian suunnittelu ja laskenta, suurnopeusradan erityispiirteet, liikkuvan kaluston ja radan yhteistoiminta
 • 16.2.2023 Radan ohjaus- ja turvalaitteet, sähköjärjestelmän toimintaperiaatteet, suunnittelu sekä rakentaminen ja maadoittaminen
 • 16.3.2023 Radan kunnossapito, elinkaaren hallinta sekä ratatietojärjestelmät ja radan tarkastus

Muut tapaamiskerrat koko kokonaisuuden (12 op) suorittajille

 • 17.-18.1.2023 Rata 2023 tapahtuma
 • 13.4.2023 Radan rakentaminen, ratahankkeet ja työmaavierailu
 • 4.5.2023 Raitiotien ja metron erityispiirteet, harjoitustöiden esittely ja koulutuksen päätöstilaisuus

Haluatko osallistua yksittäiselle jaksolle?

Jos olet kiinnostunut suorittamaan yksittäisen osion, jonka laajuus on 3 opintopistettä, ota yhteyttä Heikkiin tai Mariin! Yksittäisen osion hinta on 1300 € + alv 24 % = 1612 €.