Hyppää pääsisältöön

Tutkimuskeskus Terra

Tutkimuskeskus Terran keskeisimpänä tehtävänä on tuottaa suomalaisen yhteiskunnan käyttöön uutta tietoa, joka mahdollistaa erilaisten rakennettuun ympäristöön sisältyvien infrastruktuurirakenteiden, kuten teiden, ratojen, ympäristömaarakenteiden, liikuntapaikkojen ja vihearalueiden sekä talojen piha-alueiden ja perustusrakenteiden, turvallisen rakentamisen ja käytön sekä elinkaaritaloudellisesti edullisen ylläpidon.

Terra logo

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tärkeimmät keinot tutkimustiedon jalkauttamiseen ovat perus-, jatko- ja täydennyskoulutus, kotimainen ja kansainvälinen julkaisutoiminta sekä monipuolinen vaikuttaminen ryhmän toiminta-alueella rakentamisessa sovellettaviin normeihin ja ohjeisiin.

Tutkimuskeskuksen keskeisimmät tavoitteet ovat:

  • Tuottaa tutkimukseen perustuvia uusia materiaaliteknisiä ja rakenneratkaisuja sekä mitoitus- ja korjausmenetelmiä, jotka mahdollistavat entistä elinkaaritehokkaammat toimintatavat infrastruktuurirakenteiden tekemisessä ja ylläpidossa
  • Edistää digitalisaatiota infrarakenteiden koko elinkaarella sekä parantaa infra-alan tuottavuutta digitalisaatiota hyödyntämällä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa
  • Kouluttaa infra-alan moninaisiin työtehtäviin ajanmukaiset tiedot ja valmiudet omaavia uusia diplomi-insinöörejä ja tohtoreita
  • Yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kehittää monipuolisesti infrarakentamisen alaa osallistumalla kotimaisten ja EU-tasoisten ohjeitten ja normien valmisteluun sekä vaikuttamalla alan järjestöissä ja toimikunnissa.

Tutkimuskeskus Terra jakautuu neljään toiminnallisesti keskenään limittyvään alaryhmään: TerraGeo, TerraRoad, TerraRail ja TerraDigi. Tutkimustoiminnalle on tunnusomaista:

  • Rakenteiden toiminnan analyyttinen ja numeerinen analysointi
  • Analyysien tulosten verifiointi täyden mittakaavan rakenteista tehtävin monitorointimittauksin
  • Analyyseissä käytettävien lähtötietojen johtaminen tutkimusryhmän käytössä oleviin monipuolisiin laboratorio- ja kenttämittausvalmiuksiin tukeutuen
  • Tutkimushankkeiden toteuttaminen tiiviissä yhteistyössä tutkimustulosten hyödyntäjätahojen  elinkeinoelämä, infrarakenteiden omistajat ja viranomaiset  kanssa
  • Keskeisten tutkimustulosten raportointi sekä suomeksi että englanniksi

Lisätietoa Tutkimuskeskus Terran toiminnasta löytyy ryhmän nettisivuilta:

research.tuni.fi/terra