Henkilöprofiili

Tim Länsivaara

professori, Tutkimuksen varadekaani
Rakennetun ympäristön tiedekunta
| Sub unit: Rakennustekniikka

Oma esittely

TerraGeo tutkimusryhmän vetäjä

Erikoisosaaminen; Geotekniikan kenttä ja laboratoriotutkimukset, geotekniset laskelmat (erityisesti stabiliteetti, painuma ja tukiseinät) , savet, maan mallintaminen, pohjarakenteiden varmuus ja luotettavuus,

ORCID

TUTCRIS

Research Gate

Tutkimusryhmän sivut (päivitys tulossa)