Kattaus
Tutkinto-ohjelma

Palveluliiketoiminnan johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma

Kattaus

Palveluliiketoiminnan johtamisen asiantuntijaksi

Muotoile tulevaisuuden palveluita, tapahtumia ja liiketoimintaa.

Palveluliiketoiminnan johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma antaa sinulle erinomaiset valmiudet toimia vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä palvelu- ja vieraanvaraisuustoimialoilla ja niiden kehittäjänä. Päätyöllistäjinä ovat sekä kansainväliset että kotimaiset yritykset ja hankkeet, joiden ydintoimintaa ovat matkailu- ja majoituspalvelut, ravitsemis- ja ruokapalvelut sekä elämykset.

Tutkinto-ohjelma on tarkoitettu henkilöille, joilla on palvelualan pohjakoulutus ja/tai vankka työkokemus palveluiden parista. Restonomin tutkinnon lisäksi esimerkiksi tradenomin tutkinto yhdistettynä palvelualan työkokemukseen voi olla hyvä pohja hakeutua koulutukseen.

Opinnot tarjoavat sopivan yhdistelmän teoriaa ja käytäntöä, sisältöjä ja menetelmiä työelämän uudistamiseen. Opinnoissa painottuvat asiakasarvon rakentuminen ja asiakaskokemuksen kehittäminen, ympäristölähtöinen palvelumaisema, työntekijäkokemuksen johtaminen, asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut sekä osto- ja myyntikanavat. Näistä muutamia poimittuja teemoja ovat muun muassa palvelumuotoilu, vastuullisuus ja kestävä palvelutuotanto, työpaikan emotionaalinen ilmapiiri, digitaalinen osaaminen, kyberturvallisuus, tuottojohtaminen ja hankintaosaaminen.

Palveluliiketoiminnan johtamisen opinnot antavat sinulle uusia valmiuksia kehittää asiakas-, ja ympäristölähtöisiä palveluja ja tuotteita. Lisäksi opintojen aikana pääset verkostoitumaan organisaatioiden ja muiden toimialojen opiskelijoiden kanssa.

Tutustu Elina Loukiaisen opiskelukokemuksiin
"Asiakaskokemuksen kehittäminen innostaa"
Yliopettaja Mika Boedeker ja lehtori Tuija Ylä-Viteli:
Palveluliiketoiminnan asiantuntija tunnistaa asiakkaan tunteet ja arjen tarpeet
Lue Kaisa Kokon opiskelijatarina
Innostaja ja palvelumuotoilun ammattilainen

Ajankohtaisia uutisia