Kattaus
Tutkinto-ohjelma

Palveluliiketoiminnan johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma

Kattaus

Palveluliiketoiminnan johtamisen asiantuntijaksi

Muotoile tulevaisuuden palveluita, tapahtumia ja liiketoimintaa.

Palveluliiketoiminnan johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma antaa sinulle erinomaiset valmiudet toimia vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä palvelu- ja vieraanvaraisuustoimialoilla ja niiden kehittäjänä. Päätyöllistäjinä ovat sekä kansainväliset että kotimaiset yritykset ja hankkeet, joiden ydintoimintaa ovat matkailu- ja majoituspalvelut, ravitsemis- ja ruokapalvelut sekä elämykset.

Palveluliiketoiminnan johtamisen opinnot antavat sinulle uusia valmiuksia kehittää asiakas, ja ympäristölähtöistä liiketoimintaa: palveluja, tuotteita, elämyksiä, konsepteja ja brändejä. Opintojaksot tarjoavat sopivan yhdistelmän teoriaa ja käytäntöä, sisältöjä ja menetelmiä liiketoiminnan uudistamiseen.

Oppimisprojekteissa painottuvat muun muassa kansainväliset asiakashankkeet, liiketalouden, johtamisen ja henkilöstön kehittämishankkeet. Erityisteemoja ovat palvelumuotoilu, uudet teknologiat sekä ympäristöinnovaatiot kuten huomisen tapahtumat, älykeittiö, palvelurobotti ja hybridikulutus. Näiden monialaisten ja -tieteisten projektien aikana opit analysoimaan ja hyödyntämään kansainvälistä tutkimus- ja ennakointitietoa. Opintojen aikana pääset verkostoitumaan yritysten ja muiden toimialojen opiskelijoiden kanssa.

Lue Kaisa Kokon opiskelijatarina

Tutkintonimike

Restonomi (ylempi AMK)

Koulutustyyppi

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

1,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

90 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK pääkampus

Osaamistavoitteet

Saat pätevyyden palveluliiketoiminnan johtamiseen, palveluliiketoiminnan uudistamiseen ja työelämän kehittämiseen. Palveluliiketoiminnan johtamisen ylemmän tutkinto-ohjelman tavoitteena on tuottaa palveluliiketoiminnan johtamisen asiantuntijoita. Opinnot parantavat sinun osaamistasi kehittää asiakas-, liiketoiminta- ja ympäristölähtöisiä palveluja, tuotteita, elämyksiä, konsepteja ja brändejä. Lisäksi laajennat ja syvennät muun muassa henkilöstö-, markkinointi-, myynti-, laskenta- ja laatuosaamistasi. Opit myös hyödyntämään erilaisia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmiä organisaation liiketoiminnan kehittämisessä. Muita tärkeitä teemoja ovat palvelumuotoilu, ympäristölähtöinen palvelutuotanto sekä strateginen ennakoiminen.

Lisätietoja opetuskielistä

Opetuskielenä pääasiallisesti suomi, lähdemateriaalit myös englanniksi.

Koulutuksen sisältö

Syventävät ammattiopinnot muodostavat 30 opintopisteen opintokokonaisuuden, joka koostuu tutkinto-ohjelman omasta tarjonnasta. Viiden opintopisteen opintojaksoissa korostuvat asiakas-, konsepti-, brändi-, resurssi- ja ympäristölähtöinen palvelujen suunnittelu, tuotanto, kehittäminen ja johtaminen. Oppimisprojekteissa painottuvat kansainväliset asiakas-, liiketalous-, johtamis- ja henkilöstön kehittämishankkeet. Erityisteemoja ovat palvelumuotoilu ja -teknologiat sekä ympäristöinnovaatiot kuten suurtapahtumat, älykeittiö, palvelurobotti ja hybridikulutus. Näiden monialaisten ja -tieteisten projektien opiskelijat oppivat analysoimaan ja hyödyntämään kansainvälistä tutkimus- ja ennakointitietoa sekä verkottuvat yritysten ja muiden toimialojen opiskelijoiden kanssa.

Lisäksi tarjonnassa on 30 opintopistettä opintoja muiden alojen ylempien amk-tutkintojen ja Tampereen yliopiston laajasta yhteistarjonnasta.

Vapaasti valittavia opintoja voit valita 5 - 10 opintopistettä omien tavoitteidesi mukaisesti. Näiden opintojen suositellaan liittyvän opinnäytetyönä tekemääsi kehittämistehtävään.

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä ja ne on suunniteltu tehtäväksi töiden ohessa. Opinnot kestävät  noin 1,5 - 2,5 vuotta. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä, pakollisista syventävistä opinnoista (30 op), vaihtoehtoisista opinnoista  (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Opinnot rakentuvat lähiopetuspäivien ja itsenäisen työskentelyn varaan. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti kokonaisina intensiivipäivinä keskimäärin 2 - 3 päivänä kuukaudessa.

Tutustu opintojaksojen sisältöihin tutkimalla opetussuunnitelmaa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on työelämää ja organisaatiotasi palveleva kehittämishanke, jolla on urakehitystäsi tukeva tehtävä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää myös työtäsi, liiketaloudellista osaamistasi sekä osoittaa kykysi soveltaa tutkimustietoa käytäntöön.

Uramahdollisuudet

Restonomi (ylempi AMK) on ainoa alan maisteritason tutkinto, ja se vahvistaa mahdollisuuksiasi alan tutkimus- ja ylemmän johdon tehtäviin. Tutkinto tarjoaa monipuoliset ja laajat työllistymismahdollisuudet koti- ja ulkomailla. Päätyöllistäjinä ovat muun muassa sekä kansainväliset että paikalliset  matkailu-, majoitus-, ravitsemis-, ruoka- ja elämysteollisuuden yritykset ja hankkeet. 

Kansainvälistyminen

Alalla työskennellään monikulttuurissa työympäristöissä. Kansainvälinen näkökulma on osa kaikkia opintoja muun muassa sisältöjen, materiaalien ja luennoitsijoiden kautta. Voit sisällyttää opintoihisi kansainvälisen matkan sisältävän opintojakson, osallistua kansainväliseen vaihtoon ja keskittyä kehittämistehtävässäsi kansainvälistymisen eri osa-alueisiin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Valitset TAMKin muiden alojen ylempien ammattikorkeakouluopintojen tarjonnasta 20 opintopisteen verran vaihtoehtoisiin opintoihisi. Yhteistyö työpaikkasi/taustaorganisaatiosi kanssa on tiivistä ja opintojesi aikana toteutettavat eri opintojaksojen kehittämistehtävät kohdistuvat oman työsi ja edustamasi organisaation kehittämiseen tai TAMKin työelämän kehittämisprojekteihin. Opiskelijayhteisö antaa sinulle mahdollisuuden verkostoitumiseen ja kokemusten vaihtoon.

TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua yliopiston opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimuksen lähtökohtana on oman alan tutkitun tiedon soveltaminen ja eri alojen tietojen yhdistäminen soveltavan tutkimuksen ja työelämän kehittämismenetelmien avulla. Pääpaino on liiketaloustieteissä, etenkin yritystaloudessa sekä palvelumuotoilussa ja -tuotannossa. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkintonimike on restonomi (ylempi AMK), kansainvälisessä käytössä Master of Hospitality Management. Tutkinto tuottaa sinulle saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto. Sinulla on mahdollisuus hakeutua opintojen jälkeen tiedekorkeakoulujen jatko-opintoihin. Opintojen edellyttämien siltaopintojen määrä riippuu tiedekorkeakoulusta.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista.  Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen hakemiseen, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä koulutuspäällikkö Satu Kylmälään, satu.kylmala(at)tamk.fi.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika II 20.3.- 3.4.2019 klo 15:00

Pohjakoulutusvaatimuksena on matkailu-, ravitsemis- ja talousalan korkeakoulututkinto tai liiketalouden tradenomin tutkinto. Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja haastattelun pisteiden perusteella. 

Hakukelpoisuusvaatimukset

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on matkailu-, ravitsemis- ja talousalan korkeakoulututkinto tai liiketalouden tradenomin tutkinto.

Suomen ulkopuolella suoritetun tutkinnon on oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos et ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Jos haet Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla, sinun on toimitettava kopio haussa käyttämästäsi tutkintotodistuksesta ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 10.4.2019 kello 15.00 mennessä. Jos alkuperäinen todistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on sinun toimitettava lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen. Työkokemuksen tulee olla alalta, jolle on hakemassa tai alalta jolta korkeakoulututkinto on ja sen tulee olla hankittu kevään haussa 31.7.2019 mennessä.

Hakijat, joilla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto korkeakoulututkinnon lisäksi

Poikkeuksena työkokemusvaatimukseen ovat aiemmin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) suorittaneet, joilta hyväksytään hakukelpoisuuteen kyseisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus. Myös tällöin työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja sen on oltava alalta, jolle on hakemassa tai alalta jolta korkeakoulututkinto on.

Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettuna kevään haussa niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi TAMKin hakijapalveluihin viimeistään 8.7.2019 kello 15.00.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan 30 opiskelijaa ennakkotehtävän ja ryhmähaastattelun pisteiden perusteella. 

Valintaperusteet

Hakukohde ja aloituspaikat

Hakukohde

Aloituspaikat

Restonomi (ylempi AMK), Palveluliiketoiminnan johtaminen

30

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja ryhmähaastattelun pisteiden perusteella seuraavasti:

Ennakkotehtävä 40 pistettä
Ryhmähaastattelu 60 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Kummastakin osiosta, haastattelusta ja ennakkotehtävästä, on saatava vähintään 10 pistettä, jotta voit tulla hyväksytyksi koulutukseen.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. hakutoivejärjestys
 2. haastattelun pisteet
 3. ennakkotehtävän pisteet
 4. arvonta

Työkokemus

Hakukelpoisuusvaatimuksissa kerrotun pohjakoulutuksen lisäksi sinullla tulee olla 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen kevään haussa 31.7.2019 mennessä. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Työkokemus lasketaan täysinä kuukausina. Sinun tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voit saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja tulee olla alalta, jolle olet hakemassa tai alalta, jolta korkeakoulututkintosi on.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL- vakuutettu (YEL = yrittäjäeläkevakuutus, MYEL = viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. 

Valintakoe

Valintakokeen toinen osa on ryhmähaastattelu, joka pidetään 20.-21.5.2019. Hakijalle valintakoe on yksipäiväinen.

Haastattelusta voit saada enintään 60 pistettä. Sinun on saatava haastattelusta vähintään 10 pistettä, jotta voit tulla hyväksytyksi koulutukseen.

Ryhmän koko on 3-5 hakijaa, ja valintakoetilaisuus kestää yhteensä 60 min. Keskustelussa esittelet itsesi ja motiiveja, miksi olet hakemassa tutkinto-ohjelmaan sekä osallistut tavoitteelliseen keskusteluun, jossa pyritään yhdessä tunnistamaan tämän hetken ja lähitulevaisuuden palveluliiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tärkeimmät haasteet.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoeyhteistyö

TAMK ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Tulosta ei anneta muihin hakutoiveisiin.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä koostuu kolmesta osasta:

 1. Organisaationi esittely, osaamiseni. Miksi haluan restonomi (ylempi AMK) koulutukseen?
 2. Palveluliiketoiminnan keskeiset haasteet sekä muutos- ja kehitystekijät
 3. Kehittämishankkeen esittely 

Ennakkotehtävän maksimipituus on neljä sivua.

Ennakkotehtävä on palautettava tehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti 10.4.2019 kello 15.00 mennessä. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon vain ennakkotehtävät, jotka on palautettu määräaikaan mennessä.

Ennakkotehtävästä on mahdollista saada enimmillään 40 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä, jotta sinut voidaan kutsua valintakokeeseen.

Ennakkotehtävän lisäksi muista myös täyttää yhteishaun hakulomake hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi.

Vain määräaikaan mennessä tulleet ennakkotehtävät huomioidaan.

Kutsu haastatteluun

Haastatteluun kutsutaan kaikki hakukelpoiset ennakkotehtävän hyväksytysti palauttaneet hakijat. Ennakkotehtävästä tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta sinut voidaan kutsua kokeeseen. Valintakoekutsut lähetään noin viikko ennen valintakoetta sähköpostitse. Myös niille hakijoille, joita ei kutsuta lähetään tästä tietoa. Jos et saa mitään viestiä, ole yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin.

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet maisteri- ja YAMK-ohjelmiin.

Liitteet

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä tulee palauttaa ennakkotehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti 10.4.2019 kello 15.00 mennessä.

Hakemusliitteet

Seuraavien todistuskopioiden tulee olla ladattuna hakemukselle 10.4.2019 kello 15.00:

 • ulkomailla suoritettu tutkinto (todistuskopiot käännöksineen)
 • pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella)

Muilla suomalaisilla tutkinnoilla (esim. suomalainen korkeakoulututkinto) hakevien ei tarvitse toimittaa todistuskopioita hakuaikana, vaan todistukset tarkistetaan vasta opiskelupaikan saaneilta.

Lisätietoja liitteiden toimittamisesta sivulta Liitteet maisteri- ja YAMK-ohjelmiin.

Opiskelemaan valittujen todistuskopiot

Jos tulet valituksi TAMKiin, toimita haussa käyttämiesi koulu- ja työtodistusten kopiot TAMKin hakijapalveluihin 8.7.2019 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Katso tarkemmat tiedot: Näin otat opiskelupaikan vastaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk(a)tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta
 • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
 • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk(a)tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.