Hyppää pääsisältöön

Palveluliiketoiminnan johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma

Tampereen ammattikorkeakoulu

Palveluliiketoiminnan johtamisen asiantuntijaksi

Muotoile tulevaisuuden palveluita, tapahtumia ja liiketoimintaa.

Koulutustyyppi

Ylempi AMK-tutkinto

Tutkintonimike

Restonomi (ylempi AMK)

Suunniteltu kesto

1,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

90 op

Kaupunki

Tampere

Opiskelumuoto

Monimuotototeutus

Palveluliiketoiminnan johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma antaa sinulle erinomaiset valmiudet toimia vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä palvelu- ja vieraanvaraisuustoimialoilla ja niiden kehittäjänä. Päätyöllistäjinä ovat sekä kansainväliset että kotimaiset yritykset ja hankkeet, joiden ydintoimintaa ovat matkailu- ja majoituspalvelut, ravitsemis- ja ruokapalvelut sekä elämykset.

Tutkinto-ohjelma on tarkoitettu henkilöille, joilla on palvelualan pohjakoulutus ja/tai vankka työkokemus palveluiden parista. Restonomin tutkinnon lisäksi esimerkiksi tradenomin tutkinto yhdistettynä palvelualan työkokemukseen voi olla hyvä pohja hakeutua koulutukseen.

Opinnot tarjoavat sopivan yhdistelmän teoriaa ja käytäntöä sekä sisältöjä ja menetelmiä työelämän uudistamiseen. Opinnoissa painottuvat asiakasarvon rakentuminen ja asiakaskokemuksen kehittäminen, ympäristölähtöinen palvelumaisema, työntekijäkokemuksen johtaminen, asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut sekä osto- ja myyntikanavat. Näistä muutamia poimittuja teemoja ovat muun muassa palvelumuotoilu, vastuullisuus ja kestävä palvelutuotanto, työpaikan emotionaalinen ilmapiiri ja psykologinen turvallisuus sekä tunnetaidoilla johtaminen, digitaalisen palvelun kehitysprosessi ja elinkaari, kyberturvallisuus, myynti- ja hankintaosaaminen sekä tuottojohtaminen.

Palveluliiketoiminnan johtamisen opinnot antavat sinulle uusia valmiuksia kehittää asiakas- ja ympäristölähtöisiä palveluja ja tuotteita. Lisäksi opintojen aikana pääset verkostoitumaan organisaatioiden ja eri toimialojen opiskelijoiden kanssa.

Tutkinto-ohjelman pakollisten syventävien opintojen (30 op) ja opinnäytetyön (30 op) opetuskerrat toteutetaan pääsääntöisesti etäyhteydellä (Teams, Zoom). Muiden opintojen (30 op) suorittaminen määräytyy opiskelijan opintojaksovalintojen mukaan. Opetuskielenä on pääasiallisesti suomi. Opiskelu edellyttää lisäksi englannin kielen taitoa.

Tutustu Elina Loukiaisen opiskelukokemuksiin

Yliopettaja Mika Boedeker ja lehtori Tuija Ylä-Viteli:

Kaipaatko lisää tietoa?

Lue tarkemmat tiedot tutkinnon sisällöistä, rakenteesta ja valintaperusteista Opintopolusta (linkki yllä ja alla). Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä yliopettaja Mika Boedekeriin (etunimi.sukunimi@tuni.fi). Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin.