Hyppää pääsisältöön

Palveluliiketoiminnan asiantuntija tunnistaa asiakkaan tunteet ja arjen tarpeet

Julkaistu 11.8.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kaupunkikuva Jonne Renvall
Palveluja tuotetaan ihmiseltä ihmiselle. Mitä paremmin tunnemme ihmisten arkea, sitä paremmin pystymme tuottamaan ja suunnittelemaan heille palveluja.

Puolentoista vuoden mittainen palveluliiketoiminnan johtamisen ylempi AMK-koulutus on työelämässä toimiville suunnattu jatkotutkinto. Tutkinto-ohjelma antaa valmiudet toimia vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä palvelu- ja vieraanvaraisuustoimialoilla.

Restonomi ylempi AMK -koulutuksen suorittaneille löytyy työpaikkoja esimerkiksi kansainvälisistä ja kotimaisista matkailu- ja majoituspalveluista tai ravitsemis- ja ruokapalveluista.

Palveluliiketoiminnan johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma ei sisällä varsinaisia oman erityisalan opintojaksoja lainkaan.

– Kaikki opintojaksot liittyvät palveluliiketoimintaan ja sen johtamiseen eri näkökulmista. Keskeisiä teemoja koulutuksessa ovat kestävä kehitys ja vastuullisuus, vastuuopettaja, yliopettaja Mika Boedeker Tampereen ammattikorkeakoulusta kertoo.

Koulutuksen sisällössä painottuu Boedekerin mukaan asiakasarvon rakentuminen ja asiakaskokemuksen kehittäminen sekä ympäristölähtöinen palvelumaisema. Muita tutkinto-ohjelman teemoja ovat esimerkiksi työntekijäkokemuksen johtaminen, asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut sekä osto- ja myyntikanavat.

Tunteet tärkeitä tunnistaa

Tunteiden merkitys on noussut palveluliiketoiminnan eri sektoreilla vahvasti esille – tunteet liittyvät aina kokemukseemme palvelusta. Alalla toimivat ovat TAMKin palveluliiketoiminnan lehtorin Tuija Ylä-Vitelin mukaan hyvin kiinnostuneita siitä, miten ihminen toimii ja tuntee.

– Haemme sitä piilevääkin tietoa, mikä asiakkaille on tärkeää. Tiedostamme entistä paremmin, että palvelujen saajana vastassamme ja vuorovaikutussuhteessa on aina ihminen. Sen mukaan lähdemme rakentamaan heille palveluja, Ylä-Viteli kertoo.

Se, että asiakkaiden arvot ohjaavat liiketoimintaa, näkyy nyt Ylä-Vitelin mukaan entistä enemmän. Esimerkiksi suomalaisten elintarvikkeiden arvostus on noussut, samoin kuin omavaraistalouden arvostus. Myös perheen yhteinen aika korostuu aiempaa enemmän. Perheet viettävät paljon aikaa yhdessä, mikä heijastuu palvelujen tarjontaan.

­– Mitä palveluja perhe haluaa? Millaista on perheen arki, mitä he arjessa tarvitsevat? Näitä kysymyksiä palvelujen tuottajat ja suunnittelijat joutuvat pohtimaan, Ylä-Viteli sanoo.

Tunteiden merkitys tulee Boedekerin mielestä enemmän esille myös organisaatioiden johtamisessa: tunteiden merkitystä ei voi sivuuttaa.

Muutosagenttivalmiuksia

Palvelualalla tarvitaan erityisen paljon resilienssiä, kykyä selviytyä ja sopeutua ennakoimattomissa ja yllättävissäkin tilanteissaPalveluliiketoiminnan johtamisen YAMK-opiskelijat saavat valmiuksia toimia muutosagentteina omissa työpaikoissaan.

– Annamme heille eväitä. Parhaimmillaan koulutuksesta valmistuvat ovat juuri sellaisia henkilöitä, jotka osaavat toimivat muutoksen mahdollistajina, Ylä-Viteli sanoo.

Innovointikyvylle on myös Boedekerin mielestä tarvetta. Asioita ja ongelmia ei pysty yleensä organisaatioissa ja yrityksissä yksin ratkomaan, vaan siihen tarvitaan monen henkilön asiantuntemusta ja tietämystä. Vuorovaikutus korostuu.

Opiskelijat pohtivat itse

Kolmasosa palveluliiketoiminnan johtamisen ylemmän tutkinnon sisällöstä koostuu opinnäytetyöstä. Perinteisiä tenttejä ei pääsääntöisesti ole lainkaan, vaan opintojen edistymistä arvioidaan erilaisten soveltamistehtävien ja raporttien kautta. Myös tutkinnon opetusmenetelmät poikkeavat perinteisistä.

– Emme anna opiskelijoille valmista mallia, vaan he kytkevät opiskelemansa asiat aina omiin organisaatioihinsa. Se saattaa hämmentää aluksi. Emme luennoi, että näin asiat ovat, vaan laitamme opiskelijat pohtimaan itse, Boedeker ja Ylä-Viteli toteavat.

He myös kannustavat opiskelijoita hyödyntämään tarjolla olevia ristiinopiskelumahdollisuuksia. TAMKin tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja esimerkiksi Tampereen yliopistossa kiinnostuksensa ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaan.

Opiskeluryhmä parasta

Monet opiskelijat ovat Boedekerin pitkän opettajakokemuksen mukaan niin ”kädet savessa” omilla työpaikoillaan, että opiskelu pakottaa heidät vähäksi aikaa nousemaan arjen ”saven” yläpuolelle. Usein opiskelijat kertovatkin opinnoissa olleen parasta oma opiskeluryhmä, joka koostuu monen eri alan asiantuntijoista ja ammattilaisista. Vuorovaikutus on aikuisopiskelun rikkaus.

Palveluliiketoiminnan johtamisen ylempään tutkinto-ohjelmaan voivat hakea henkilöt, joilla on palvelualan pohjakoulutus tai vankka työkokemus palveluiden parista. Restonomin tutkinnon lisäksi esimerkiksi tradenomin tutkinto yhdistettynä palvelualan työkokemukseen on hyvä pohja hakeutua koulutukseen.

Syksyn yhteishaku 2.–16.9.2020

Tutustu koulutukseen

Tutustu Sirkka Salovaara-Mäkisen opiskelukokemuksiin

Lue myös Elina Loukiaisen kokemuksia opiskelusta

 

Lisätietoja koulutuksesta: yliopettaja Mika Boedeker, mika.boedeker [at] tuni.fi ()

Teksti: Arja Hautala
Kuva: Jonne Renvall