main-bg-emba-ville
Täydennyskoulutus

General Executive MBA Tampere

main-bg-emba-ville

Johtajuuden edelläkävijöille

General EMBA on johtamiskoulutusohjelma, jossa eri toimialojen johtajat verkottuvat ja kehittyvät itsensä ja organisaationsa johtamisessa.

Seuraava ohjelma alkaa vuonna 2021.

Uusi talous määrittää tämän päivän yritysten ja julkisten organisaatioiden toimintaympäristöä. Johtajan tulee osata moderni johtamisen teoria ja kyetä soveltamaan sitä omassa toimintaympäristössään. Johdolta edellytetään kykyä kehittää globaalissa toimintaympäristössä innovatiivisia ja kilpailuetua tuottavia liiketoiminta- ja palvelumalleja. 

General Executive MBA on korkeatasoinen suomenkielinen johtamiskoulutusohjelma, jossa eri toimialojen johtajat verkottuvat ja kehittyvät itsensä ja organisaationsa johtamisessa. Ohjelmassa korostetaan hyvän johtamisen ja johtamisosaamisen merkitystä aitoina strategisina menestystekijöinä. Lähiopetus toteutetaan Tampereella.


Tämä koulutus on yksi EMBA Tampere –tuoteperheen seitsemästä EMBA-ohjelmasta. Tuoteperheen johtamisohjelmat tarjoavat aktiivisen ja monialaisen oppimisympäristön johtajana kehittymiseen ja organisaation johtamiseen. Tutustu muihin EMBA-ohjelmiimme ja valinnaisten opintojen tarjontaan.

Olen kehittynyt ja kasvanut ihmisenä ja ammattilaisena. Sain myös kehittämistehtävästäni suoria, konkreettisia työkaluja omaan työntekooni, ja yrityksessämme esimerkiksi strateginen johtaminen on saanut uusia käytännön muotoja.
Ville Aalto: Vahvistusta osaamispohjaan ja johtamiseen

Lauri Savisaari, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, Tampereen kaupunki

"GEMBA on nimensä mukaisesti heterogeeninen ja monipuolinen ryhmä, joka tarjoaa loistavan viitekehyksen kehittymiseen myös julkisen sektorin johtajalle."

Päivi Jousmäki, toimitusjohtaja, Juvenes-Yhtiöt Oy

"GEMBA-koulutus muutti pysyvästi tapaani jäsentää maailmaa ja ymmärtää strategiaa ja liiketoimintaa. Kokemuksena GEMBA tuntui siltä, kun valot olisivat syttyneet ajattelussani."

Heikki Liukkonen, yrityspankinjohtaja, Säästöpankki Sinetti

"Koen saaneeni GEMBAsta jo vajaassa vuodessa enemmän, kuin aiemmista opinnoistani yhteensä."

Anu Vartiainen, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Boliden Harjavalta Oy

"Oppimistehtävät ja yhteinen ajatusten vaihto ovat avartaneet ajatuksia ja antaneet ideoita oman organisaation kehittämiseksi."