Hyppää pääsisältöön

Reksiturva – Turvallisuuskulttuurin johtaminen oppilaitoksessa

Tampereen yliopisto

Laajuus

6 opintopistettä

Toteutusaika

10.10.2024-9.4.2025

Hakuaika

28.3.2024-21.5.2024

Hinta

Koulutus on osallistujille maksuton.

Kaupunki

Verkkototeutus

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Opetus ja kasvatus

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Verkko-opinnot

Opintojen taso

Muut opinnot

Suosittu Reksiturva käynnistyy jälleen syksyllä

Koulutusta oppilaitoksen turvallisuudesta kiinnostuneelle opetustoimen henkilöstölle

Turvallisuuskulttuurin mittarina voidaan pitää oppilaitoksen henkilökunnan aktiivista suhdetta turvallisuuden ylläpitämiseen. Tähän liittyy turvallisuuden ymmärtäminen dynaamisena ja kaikkia koulun toimijoita koskevana.

Reksiturva - Turvallisuuskulttuurin johtaminen oppilaitoksessa -koulutus tarkastelee oppilaitosten turvallisuuskulttuurin johtamista keskeisimpien oppilaitoksen turvallisuuden näkökulmien (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, pedagoginen ja digitaalinen) kautta, joita lähestytään webinaareissa, luennoilla ja case-esimerkein.

Webinaareissa kuullaan mm. Tampereen, Turun ja Helsingin yliopistojen sekä opetuksen ja kasvatuksen turvallisuusalan kokeneimpia asiantuntijoita.

Valmistelet oppilaitokseesi kahden erikoisasiantuntijan tuella kestävän turvallisuuskulttuurin kehittämissuunnitelman, jota on helppo kehittää koulutuksen jälkeenkin.

Koulutus on täynnä, mutta voit ilmoittautua varasijalle.

Koulutuksen sisältö

Reksiturva - Turvallisuuskulttuurin johtaminen oppilaitoksessa -koulutus koostuu reaaliaikaisesta verkko-opetuksesta sekä itsenäisestä työskentelystä.
Koulutuksessa on 8 opetuspäivää, jotka rakentuvat webinaareista, ohjatusta etäopetuksesta sekä ohjauksesta.

Ensimmäinen ja viimeinen kerta järjestetään klo 9-15 ja muut päivät klo 9-12. Kehittämistehtävään liittyvää ryhmäohjausta on 2 kertaa, 1-2 tuntia kerrallaan.

Jokainen toteuttaa itsenäisesti tai yhdessä kollegan kanssa turvallisuusjohtamisen kehittämistehtävän omassa koulussaan ja ratkaisut esitellään loppuseminaarissa.

Kohderyhmä

Reksiturva-koulutus on suunnattu koulujen ja oppilaitosten (pois lukien korkeakouluaste) rehtoreille ja johtajille sekä turvallisuudesta kiinnostuneelle opetushenkilökunnalle.

Ohjelma

Moduuli 1. Oppilaitoksen turvallisuuden osa-alueet ja sen johtaminen

Torstai 10.10.2024, klo 9-15
Tutustumme luennoilla ja case-esimerkein niihin tekijöihin, joihin turvallisen koulun oppimisympäristö perustuu ja mitä se edellyttää johtamiselta.

Systemaattisesti etenevään turvallisuuskulttuuriin kuuluu, että keskeiset turvallisuuteen liittyvät toiminnat kirjataan. Perehdymme oppilaitoksen turvallisuuden dokumentaatiokäytäntöihin ja turvallisuusmateriaaleihin.

Asiantuntijat

  • erikoistutkija Brita Somerkoski, Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos
  • kehityspäällikkö Matti Waitinen, Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos

Moduuli 2. Ostrakismi, huolta aiheuttavat henkilöt ja kriisitilanteen johtaminen oppilaitoksessa

Keskiviikko 6.11.2024 ja torstai 28.11.2024, klo 9-12

Mitä on ostrakismi ja yksinäisyys koulussa ja voitko rehtorina vaikuttaa siihen? Kuinka kohtaat huolta aiheuttavan henkilön ja johdat tilanteen sekä tarvittaessa perustat kriisikeskuksen oppilaitokseen? Entä voiko nuorten radikalisoitumista ennakoida? 

Käymme case-esimerkin johdatuksella läpi osallistujien koulujen turvallisuuskulttuurin kehittämishankkeiden ideoita.

Asiantuntijat

Moduuli 3: Turvallisuus - ja kriisiviestintä sekä digitaalinen turvallisuus

Perjantai 10.1.2025, klo 9-12
Päivän aiheena on turvallisuusviestintä ja vuorovaikutus oppilaitoksen toimintakulttuurissa sekä kriisiviestintä. Case-esimerkkinä on Kuopion koulusurma Savon ammattiopistossa.

Asiantuntijat

  • tutkija Aino Harinen, Pelastusopisto
  • kehityspäällikkö Matti Waitinen, Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos
  • Turvallisuus- ja työsuojelupäällikkö Timo Toivonen, SAKKY

Perjantai 31.1.2025, klo 9-12
Tutustumme siihen, mitä on digitaalinen turvallisuus ja kuinka se toteutuu kouluissa. Puhumme myös tiedon turvallisuudesta koulun viestinnässä: faktantarkistus ja mis-/disinformaatio, miten sen voi tunnistaa tai välttää ja kuinka toteuttaa eettisesti kestävää viestintää.

Asiantuntijat

Moduuli 4: Turvallisuus ainedidaktiikassa ja opetussuunnitelmassa

Keskiviikot 5.3.2025 ja 26.3.2025, klo 9-12
Päivien aikana käymme läpi sitä, kuinka turvallisuus on integroitu opetussuunnitelmaan ja miten turvallisuus huomioidaan ainedidaktiikassa. Puhumme myös koulujen yleisestä luvattomasta tulen käsittelystä. Tutustumme Turun yliopiston ONNI on turvallinen koulu -hankkeen tuloksiin ja suosituksiin.

Asiantuntijat

Päätösseminaari: Oppilaitosten turvallisuuskulttuuria tukevat ratkaisut

Keskiviikko 9.4.2025 klo 9-15
Käymme läpi osallistujien kehittämiä turvallisuuskulttuurin ratkaisuja oppilaitoksiinsa. Kehittämistehtävinä syntyy uusia turvallisuuskulttuurin malleja ja työkaluja. Kehittämistehtävät ladataan Moodleen osallistujien hyödynnettäviksi ja omaan kouluun sovellettaviksi.

Kouluttajat ja asiantuntijat

Vastuukouluttajina ja ohjaajina toimivat Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen

Kysy minulta lisää

Osaamisen kehittäjät -uutiskirje ja podcast

Haluatko kuulla toiminnastamme, uusista koulutuksista, tapahtumista sekä hankkeista? Tai kuunnella korkeakouluyhteisön ja työelämän eri aiheiden asiantuntijoiden haastatteluita?

Yhteistyössä

Maksutonta koulutusta juuri sinulle!

Opetushallitus on myöntänyt rahoituksen koulutuksen toteuttamiseen ja se on osallistujille maksuton.

Opetushallitus rahoittaa hanketta logo