Neljä henkilöä istuu ulkona pöydän ääressä

Avoin yliopisto-opetus - mitä ja kenelle?

Olemme koonneet tälle sivulle muutamia perustietoja liittyen avoimessa yliopistossa opiskeluun.

Mitä avoimessa yliopisto-opetuksessa voi opiskella?

 • Avoimena yliopisto-opetuksena voi opiskella Tampereen yliopiston opetussuunnitelmiin sisältyviä opintoja eli yliopistotutkintojen osia. Tarkemmat tiedot opinnoista löydät koulutustarjonnassamme.
 • Opinnot ovat pääosin maksullisia ja opintomaksu on 15 euroa per opintopiste.
 • Suurin valikoima haussa olevia opintoja on syksyisin, mutta tarjolla on runsaasti vaihtoehtoja myös ympäri vuoden. Lisätietoa avoimeen yliopisto-opetukseen hakemisesta ja opintomaksuista Näin haet avoimen yliopiston opintoihin -sivuillamme.
 • Yksittäisillä opintojaksoilla (kursseilla) voi olla useita rinnakkaisia toteutuksia eli vaihtoehtoisia suoritustapoja, joista kerrotaan tarkemmin kohdassa Miten opinnot toteutetaan?
 • Useista opintojaksoista koostuvaa kokonaisuutta kutsutaan opintokokonaisuudeksi (esim. perusopinnot, aineopinnot).
 • Yliopistossa opintojen mitoitukseen käytetään opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työtä. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan.
 • Avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opinnot tallennetaan yliopiston opintorekisteriin.
 • Opinnot voi sisällyttää osaksi omia opintoja, mikäli jatkaa tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa.

Tutustu myös Avoimet korkeakouluopinnot -sivuihimme, johon koottu yhteistä tietoa avoimeen yliopisto-opetukseen ja avoimeen AMKiin liittyen.

Kuka voi opiskella avoimessa?

 • Avoin yliopisto on mahdollisuus kaikille, jotka ovat kiinnostuneita opiskelemaan yliopisto-opintoja.
 • Opinnot sopivat niin omaa alaansa etsiville, tutkinto-opintoihin tähtääville kuin niillekin, jotka haluavat vahvistaa ammatillista osaamistaan tai muuten kehittää itsensään.
 • Avoimessa yliopistossa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, mutta osassa opinnoista vaaditaan edeltäviä opintoja. Näistä kerrotaan kyseisten koulutusten esitietovaatimuksissa.
 • Avoimessa yliopistossa opiskelu ei vaikuta hakijan ensikertalaisuuteen korkeakoulujen yhteishaussa.
 • Avoimeen yliopisto-opetukseen ei ole mahdollisuutta saada opintotukea, mutta opintoihin voi saada aikuiskoulutustukea, mikäli tuen ehdot muuten täyttyvät. Lisätietoja Työllisyysrahaston verkkosivuilla.
 • Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelija (ml. jatko-opiskelija): tutustu ohjeisiin intrassa.

Tutustu vaihtoehtoihin eri kohderyhmille myös Avoimet korkeakouluopinnot -sivuillamme.

Miten opinnot toteutetaan?

 • Opinnot järjestetään pääosin yhteistoteutuksina samoissa ryhmissä Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kanssa.
 • Samalla opintojaksolla voi olla useita eri toteutuksia. Vaihtoehtoina voi olla lähiopetus, itsenäiset opinnot, monimuoto- tai verkko-opinnot.
 • Itsenäiset opinnot tarkoittavat tyypillisesti toteutusta, jossa opintojakso suoritetaan itsenäisesti opiskellen tenttimällä, esseillä tai muilla kirjallisilla töillä. Verkko-opinnot toteutetaan pääosin verkko-opiskeluympäristössä. Osa verkko-opinnoista  suoritetaan tenttimällä. Niin itsenäisten opintojen, monimuoto- kuin verkko-opintojenkin tentit saattavat edellyttää osallistumista tenttiin joko Tampereella, Seinäjoella tai Porissa.
 • Perinteisten, ns. paperitenttien, lisäksi pääosa tenteistä suoritetaan sähköisenä Exam-tenttinä. Koulutustarjonnassa koulutuksen toteutustapana saattaa lukea akvaariotentti. Sähköiset Exam-tentit suoritetaan itse varattavassa Exam-tenttitilassa, joita on avoimen yliopiston opiskelijoille käytettävissä Tampereella, Seinäjoella ja Porissa.
 • Löydät suoritustavan klikkaamalla koulutustarjonnastamme hakemasi opintojakson auki. Suoritustapa löytyy välilehdeltä: Koulutuksen kuvaus.
 • Opetusta järjestetään sekä päivisin että iltaisin, joskus myös viikonloppuisin. Opetustavasta ja opettajasta riippuen lähiopetus saatetaan myös tallentaa, jolloin se on katsottavissa tallenteena myöhemminkin.
 • Tiedon toteutuksen alkamisesta ja toteutusaikataulun (mukaan lukien lähiopetuksen aikataulut) löydät koulutustiedoista välilehdeltä Koulutuksen kuvaus. Yliopisto ei lähetä erillistä ilmoitusta siitä, milloin kurssit alkavat.
 • Tietoa opiskeluun liittyvistä käytännöistä on koottu Opiskelu avoimessa yliopistossa -sivulle. Opiskelukäytäntöihin ja -ohjeisiin on hyvä tutustua heti, kun on saanut tiedon opiskeluoikeudesta. Tuota kautta löydät mm. tärkeää tietoa käyttäjätunnuksen ja sähköpostin aktivoinnista.