Opiskelijajoukko istuu yhdessä ja katsovat samaan suuntaan

Avoimen yliopiston koulutustarjonta

Kun on opiskelu mielessä, kannattaa aivan ensimmäiseksi tutustua avoimen yliopiston laajaan koulutustarjontaan. Yliopiston itse toteuttamiin opintoihin voit tutustua koulutushaussa. Opintojen tarkat toteutustiedot päivittyvät lukuvuoden kuluessa. Tällä sivulla kerromme, miten hyödyntää koulutushakuamme monipuolisesti.

Ajankohtaista koulutustarjonnasta

Sosiaalityön perusteet 5 op

Sosiaalityön perusteet -opintojaksolla saat tutkimuksen ja käytännön kautta tuntuman siitä mitä on sosiaalityö, mihin sitä tarvitaan ja mihin sosiaalityö pohjautuu. Asiasisältöinä: sosiaalityön peruskäsitteet, arvot ja eettiset periaatteet sekä juridiset perusteet, ajankohtainen tutkimus  ja erityisasiantuntija-alueet. Opintojakso on osa sosiaalityön perusopintoja.

Verkkokurssin voi suorittaa omassa aikataulussa 29.4.2022 saakka.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kuntoutuksen toimintaympäristö 5 op

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kuntoutuksen toimintaympäristö  -opintojakson teemoina ovat sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän ja kuntoutuspalvelujen kokonaisuus ja kehityslinjat; kansallinen ja EU-tason sääntely ja ohjaus; palveluiden tuottaminen ja järjestäminen; palvelujen integraatio ja monialainen työskentely; asiakkaan rooli ja asema.

Verkkokurssin voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti helmikuu 2022 loppuun saakka.  

Opintojakso sisältyy yhteiskuntatieteiden tiedekunnan asiantuntijataitojen perusteisiin, Sosiaali- ja terveysalan monialaisiin opintoihin sekä Sosiaalityön perusopintoihin.

Yhteiskuntatutkimuksen väyläopintoja itsenäisesti opiskellen

Yhteiskuntatutkimuksen opintoihin on tarjolla useita vaihtoehtoisia valintareittejä. Seuraaviin yhteiskuntatutkimuksen 25 opintopisteen ja 50 opintopisteen väyläopintoihin sisältyviin opintoihin on parhaillaan haku käynnissä:

Johdatus yhteiskuntatutkimukseen -opintojakso on tarjolla seuraavan kerran keväällä.

Kaipaatko lisätietoa koulutusaloista?

Koulutustarjonta on jaoteltu koulutushaussa koulutusaloihin. Lue lisätietoa koulutusaloista.

Vinkkejä koulutushaun käyttöön

Halutessasi voit täsmentää koulutushaun tuloksia seuraavilla tavoilla:

1) Tarkenna hakua -valikosta voit valita

 • alan
 • opintojen tason (esim. perus- tai aineopinnot)
 • opetustavan (lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkko-opinnot)
 • hakuajan (haussa nyt -filtteri tuo näkyviin koko koulutustarjonnan, johon voi hakea juuri sillä hetkellä)
 • paikkakunnan tai
 • kielen.

2) Hae koulutuksia -kentän avulla voit hakea tietoja kirjoittamalla avoimeen kenttään

 • aiheen, esim. psykolog, matemat;
  osa koulutuksista löytyykin parhaiten hakemalla tietoja käyttämällä osaa asiasanasta
 • opintojen tason, esim. perusopin, aineopin;
  tällöin saat hakutuloksen kärkeen koosteen näistä opintokokonaisuuksista.

Huomaathan, että tietoja hakiessa koulutustyyppinä tulee olla Avoin yliopisto. Yhdellä opintojaksolla voi olla useita eri toteutuksia, joissa on eri suoritustapoja ja -ajankohtia. Vaihtoehtoihin kannattaakin tutustua huolella ennen hakulomakkeen täyttämistä.