Tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa

Tutkimusyhteistyön muotoja ovat esimerkiksi yritykselle räätälöity tilaustutkimus, laajemmat yhteisrahoitteiset hankkeet sekä kansainväliset hankkeet.

Toteutamme tutkimus- ja kehittämishankkeita yhdessä yritysten, julkisorganisaatioiden ja kolmannen sektorin sekä muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Hankkeissa kehitetään uusia, laaja-alaisia ratkaisuja yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Tutkimusyhteistyön mallit ja rahoitusmuodot

Verkostot, yhteisöt ja palvelut tutkimusyhteistyön tukena

Tutkimusyhteistyöllä uutta tietoa, osaamista ja laaja-alaisia ratkaisuja