Hyppää pääsisältöön

Tohtorikoulutuspilotti yrityksille

Kansallisessa tohtorikoulutuspilottihankkeessa yliopistot ja yritykset kehittävät yhdessä tohtorikoulutuksen käytäntöjä ja kouluttavat uusia osaajia yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintoihin. Tampereen yliopisto osallistuu pilottiin palkkaamalla 106 väitöskirjatutkijaa kolmivuotisiin työsuhteisiin 13 eri alalle. Osallistu yrityksesi kanssa pilottien toimintaan – pääset mukaan kouluttamaan seuraavan sukupolven TKI-osaajia sekä verkostoitumaan kansallisesti väitöskirjatutkijoiden, ohjaajien ja muiden osaajien kanssa.

Mitä yritys hyötyy osallistumisesta tohtorikoulutuspilottiin?

Tohtorikoulutuspilotti on yrityksille ja muille kumppaneille ainutlaatuinen mahdollisuus tuoda yhteiskunta- ja työelämälähtöisiä tutkimusideoita väitöstöitä ohjaavien professorien tietoisuuteen sekä mahdollisesti myös suoraan itse osallistua tohtoriopintojen ohjaukseen yhdessä akateemisen ohjaajan kanssa.

Yritysedustajien näkemyksiä eri hankkeiden tehokkaista disseminaatiopoluista kuunnellaan myös tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta. Olemme avoimia keskustelemaan aiheesta pilotin yhteiskehittämisen hengessä.

Miten pilotissa toimitaan?

Yritysedustajien kanssa toimitaan yhteiskehittämisen periaatteita noudattaen. Jokaisen pilottipaikan ensisijainen tavoite on tuottaa laadukas julkinen väitöstyö.

Hankkeissa mahdollisesti toissijaisesti syntyvien IP-aineistojen osalta noudatetaan Tampereen yliopiston vakiintuneita sopimuskäytänteitä tausta-aineiston käsittelyn, mahdollisen tulosaineiston, IP-siirtojen ja -valuaation osalta.

Myös yritysten omat työntekijät ovat tervetulleita hakemaan pilottipaikoille. Tässä tapauksessa täytyy kuitenkin huomioida, että väitöskirjatutkijat ovat pilotin ajan yliopiston työntekijöitä eli heillä tulee olla yliopistolle täysiaikainen, kolmen vuoden mittainen työsopimus, joka alkaa joko 1.8.2024 tai 1.1.2025.

Kysy lisää ja tule mukaan!

Ota yhteyttä meihin sähköpostitse osoittella yrityspalvelut [at] tuni.fi tai soittamalla numeroon 029 452 4500.

Lisätietoa kansallisesta tohtorikoulutuspilotista

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) osoittaa yliopistoille yhteensä 255 miljoonaa euroa tohtorikoulutuksen uusien käytänteiden pilotointiin vuosina 2024–2027. Lisärahoitus suunnataan 1 000 väitöskirjatutkijalle, jotka otetaan yliopistoihin määräaikaisiin, kolmen vuoden työsuhteisiin suorittamaan tohtorin tutkintoa. Tampereen yliopiston osuus rahoituksesta on 27 miljoonaa eli 106 tohtorikoulutettavaa.

Pilotilla tavoitellaan tohtorikoulutettujen liikkuvuuden lisäämistä yliopistojen, yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden välillä. Tavoitteena on myös ohjauksen kehittäminen ja tohtoreiden työllistymisen edistäminen yhteiskunnan eri sektoreille.