Hyppää pääsisältöön

Kiertotalouteen keskittyvällä TAMKin tutkimusryhmällä on 10 000 innovaattoria

Julkaistu 6.3.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
Next Level Circular and Bioeconomy Actions -tutkimusryhmä Kiertotalouden tutkimusryhmään kuuluvat Mikael Lindell (vas.), Riitta Vihuri, Erkki Kiviniemi, Silja Kostia ja Ulla Häggblom.
Vastavalittu Next Level Circular and Bioeconomy Actions -tutkimusryhmä vauhdittaa TAMKin missiota olla bio- ja kiertotalouden osaamisen kärjessä. Monialainen ryhmä tekee osaamistamme entistä näkyvämmäksi ja ottaa opiskelijat mukaan innovoimaan uusiin kiertotalousteeman hankkeisiin. Tutkimusryhmä tähtää osaltaan hankesalkun kasvattamiseen ja toiminnan kansainvälistämiseen. Näin saadaan lisää vaikuttavuutta.

Kierto- ja biotalous on teemana mitä ajankohtaisin. TAMKissa on jo meneillään useita siihen liittyviä monialaisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita (TKI).   

− Tutkimusryhmämme edistää kestävän kehityksen mukaista kierto- ja biotalousteemaa. Meillä on paljon siihen liittyvää monipuolista osaamista ja teemme sitä näkyväksi, taustoittaa ryhmän vetäjänä toimiva yliopettaja Silja Kostia Rakennetun ympäristön ja biotalouden yksiköstä.    

– Kartoitamme sitä, millaista kiertotalousosaamista meillä talossa jo on, ja sidomme nämä yhteen isommiksi teemoiksi. Näin saamme myös lisää näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.   

Olennaiset osaamiset koolla  

Kostian lisäksi tutkimusryhmässä TAMKin asiantuntijaosaamista edustavat Ulla Häggblom, Riitta Vihuri, Mikael Lindell ja Erkki Kiviniemi. Myös Eeva-Liisa Viskari osallistuu ryhmän toimintaan Impact Leaderin roolissa. Innokas ryhmä on jo käynnistänyt säännölliset tapaamiset. He kiittävät TAMKin tarjoamaa mahdollisuutta keskittyä TKI-työhön.   

Osaamisten yhdistämiselle uusilla tavoilla on Kostian mukaan hyvät edellytykset.  

− Ydinporukkaan on saatu mukaan toimijoita kiertotalouden kannalta tärkeistä osaamisista. Tiimissämme on sekä teknistä että liiketaloudellista osaamista sekä yhteys Proakatemiaan. Erkki Kiviniemi toimii myös korkeakouluasiamiehenä, joten hän on osaltaan tärkeä linkki korkeakouluyhteisön, yritysten ja kuntien välillä.   

Tähtäimessä entistä vahvempi TKI  

Bio- ja kiertotalous kasvaa vauhdilla ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. Ryhmälle yritysrajapinta on olennainen.  

– Tavoitteenamme on luoda systemaattinen lähestymistapa pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan buustaamiseen ja kasvuun.  

Tutkimusryhmälle on tärkeää kehittää myös uutta liiketoimintaa, joka pohjautuu uusiutuvien materiaalien kestävään käyttöön niin pakkaus- kuin rakennusteollisuudessa. Sidosryhmien tarpeisiin pohjautuvaa ideoiden konseptointia kehitetään.  

Moninaiset hankkeet nivoutuvat tiiviisti tutkimusryhmän työhön.  

– Tähtäimessämme on vahva TKI ja hankesalkun kasvattaminen.  

Hedelmällisen yhteistyön mahdollisuus  

Silja Kostia kiittää myös TAMKin laajoja resursseja.  

− Tavoitteenamme on tunnistaa olemassa olevaa osaamista ja saattaa ihmisiä yhteen. Törmäämisistä syntyy uudenlaista tekemistä, Kostia valottaa.   

− Olemme jo löytäneet useita sisäisiä sidosryhmiä TAMKissa. Näitä ovat muun muassa kestävän kehityksen ryhmä, Sustainability Open Space, Y-kampus, Sustainability Club, liiketalouden kestävän kehityksen osaamistiimi ja aiemmin InnoEventin nimellä tunnettu Sprint-tapahtuma.   

Tutkimusryhmä haluaa lisää bachelor- ja master-tason opiskelijoita mukaan tekemään.  

– On huikeata nähdä, mitä kaikkea opiskelijat saavat aikaan. Meillä on talossa yli 10 000 innovaattoria ja monialainen henkilöstö. Opiskelijoilla on opettajien ohella paljon annettavaa myös TKI-toimintaan.   

Toiminnan kansainvälistäminen  

Ryhmän tutkimuskärki on Pirkanmaan maakunnankin lähtökohdista käsin tärkeä. Kiertotalous on mukana maakuntaohjelman Kestävä Pirkanmaa -kehittämiskokonaisuudessa. Pirkanmaan elinvoimaisuutta voidaan edistää bio-, kierto- ja hyvinvointitalouden uudella liiketoiminnalla.   

TAMKilla on hyvä maine projektikumppanina niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tutkimusryhmä rakentaa entistä vahvemman verkoston strategisten korkeakoulukumppaneiden sekä suomalaisten ja kansainvälisten yritysten kanssa.   

– Olemassa olevat verkostomme tuodaan ryhmää hyödyttämään. Kansainvälistämme toimintaa entisestään, Kostia toteaa. Tähtäämme siihen, että strategisilla kumppaneillamme on hyvä käsitys TAMKin bio- ja kiertotalousosaamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä ja suunnitelmista.  

 

3rd International Forum on CSR, Sustainability and Circular Economy -seminaari keskiviikkona 18.3.2020 kello 9–16 Tampereen ammattikorkeakoulun pääkampuksella (Kuntokatu 3, Tampere)  

Lisätiedot: Silja Kostia, TAMKin Circular Economy -tutkimusryhmän vetäjä, silja.kostia [at] tuni.fi, p. 050 3871901