Tulokset (9)

Opintosuunnitelman teko Sisussa

Yliopisto

tuni.fi/sisu

Opintosuunnitelman tekeminen Sisussa 

Opiskelijan kirjautumissivu

Sisu UKK

Keskustakampuksella ja Kaupin kampuksella opintonsa syksyllä 2019 aloittaneet tekivät ensimmäisinä opintosuunnitelmansa Sisu-järjestelmässä. Aikaisemmin opintonsa aloittaneet tekevät HOPSinsa Sisussa viimeistään 5.8.2020 lähtien, kun Sisu otetaan täysmittaisesti käyttöön.

Hervannan kampuksella käytetään vanhoja HOPS-työkaluja vielä lukuvuoden 2019-2020 ajan ja Sisun HOPS otetaan tuotantokäyttöön 5.8.2020 alkaen.

Opintonsa ennen lukuvuotta 2019-2020 aloittaneille opiskelijoille valmistellaan tarkempia sovellusohjeita HOPSin käyttöön, opintosuoritusten suunnitelmaan sijoittamiseen sekä esim. vastaavuuksien käyttöön. Ohjeita täydennetään kevään ja kesän aikana.

Lukuvuonna 2019-2020 painopisteenä ovat uudet tutkinto-opiskelijat, ja Sisun toiminnoista pilottikäytössä ovat vain tietyt osat. Aiemmin opintonsa aloittaneet opiskelijatkin voivat käyttää Sisua ja HOPSin tekemistä kannattaa kokeilla jo keväällä.

  • HOPS tulee luoda opetussuunnitelmakauden 2020-2021 tutkinnon rakenteeseen. Kauden opetussuunnitelmista tulee ensimmäiset Sisu-teknisesti valmiit rakenteet. Tutkinnosta voi edelleen valmistua oman tutun rakenteen mukaisilla opinnoilla vaikka Sisun versio olisikin tuoreempi. Teknisistä syistä tutkintojen rakenteet kuitenkin kuvataan kauden 2020-2021 versioiksi. Tarpeelliset muutokset voi suunnitella
  • Jos olet tehnyt Sisussa HOPSin 2019-2020 rakenteeseen Keskusta-Kaupin pilottikäytön aikana, pitää HOPS päivittää viimeistään syksyllä.
  • Keväällä 2020 (ja aikaisemmin) tehdyt HOPSit säilyvät ensi syksyyn mutta on todennäköistä, että se ei ole esim. valmistumista ajatellen toimiva. Tutkintojen rakenteita saatetaan joutua viimeistelemään vielä kevään aikana, joten pidä tämä mielessä, kun luot HOPSia ja tarkastelet sitä syksyllä 2020.
  • HOPS tulee luoda viimeistään siinä vaiheessa kun haluaa ilmoittautua opetukseen. Opetukseen ilmoittaudutaan Sisussa 5.8. alkaen ja, jotta ilmoittautumaan pääsee täytyy vähintää yksi HOPS olla luotuna. 

Opintosuunnitelman teko aloitetaan Sisussa opiskelijan etusivun näkymässä (Sisuun kirjautuminen osoitteessa tuni.fi/sisu) klikkaamalla yläpalkissa vasemmalla kohtaa ”Opintojen rakenne”. Ponnahdusikkunaan avautuu näkymä ”Luo uusi opintosuunnitelma”. Suunnitelmalle haetaan pohja kirjoittamalla oman koulutuksen nimi kenttään ”valitse koulutus”. Kun koulutus on löytynyt, valitaan myös mahdollinen kouluttautumismahdollisuus sekä opetussuunnitelmakausi, johon suunnitelman tiedot pohjautuvat.  

Opintosuunnitelman aloitusikkuna Sisussa

Suunnitelmalle kannattaa antaa nimi, jonka perusteella sen tunnistaa mahdollisten muiden tehtyjen suunnitelmien joukosta. Lopuksi klikataan ponnahdusikkunan oikeasta alalaidasta painiketta ”Luo suunnitelma”. 

Seuraavaksi näkymään avautuu koulutusohjelman rakenne. Suunnitelman pohja vastaa valitun koulutuksen rakennetta ja kertoo siihen vaadittavat opinnot. Opintosuunnitelman rakenteessa näkyy ovatko esim. kokonaisuuden tai otsikon opinnot valittu sääntöjen mukaisesti vai ovatko valinnat kesken. 

Opintosuunnitelman rakennenäkymän oikeassa yläreunassa on kolme pistettä, josta aukeaa suunnitelmaa koskeva yleisvalikko. Valikon toiminnoilla voi poistaa, tulostaa, kopioida suunnitelman tai muokata sen nimeä. 

Klikkaamalla tutkintorakenteessa näkyviä otsikoita näytön oikeaan reunaan avautuu valinta-avustin, joka kertoo millaisia opintoja valittuun/aktiiviseen kokonaisuuteen tai tutkinnon osaan tulee tehdä.  Avustimessa voi asetettuja sääntöjä ja ohjeita noudattaen lisätä opintoja suunnitelmaan. Valintoja voi perustilassa tehdä vain sellaisissa kohdissa, joissa valinnaisuutta on sallittu. Valintoja voi muuttaa klikkaamalla opinnon vieressä näkyvää pilleri/liukukytkintä.  

Tutkinnon rakenteessa voi olla myös avoimia hakukenttiä (esim. vapaasti valittavat opinnot), joiden avulla voi vapaasti hakea opintoja suunnitelmaan. Itse haettuja kokonaisuuksia tai opintojaksoja voi poistaa suunnitelmasta klikkaamalla valinta-avustimessa opinnon kohdalla olevaa roskakorin kuvaa. 

Opintosuunnitelmaan voi tehdä laajempia muutoksia vapaan muokkauksen tilassa tai lisäämällä tutkintoon opintoluonnoksen. Vapaan muokkauksen tilassa voi esimerkiksi lisätä kokonaisuuteen sellaisia opintojaksoja, jotka eivät ole määritelty siihen kuuluvaksi. Vapaan muokkauksen tilaan pääsee valitsemalla tutkinnon osan ja klikkaamalla oikeaan reunaan avautuvan valinta-avustimen oikeasta yläkulmasta kolmea pistettä. Vapaan muokkauksen käyttö johtaa poikkeavaan tutkintorakenteeseen. Opintoluonnos mahdollistaa sellaisten opintojen lisäämisen HOPSiin, jotka eivät löydy sellaisenaan Sisusta esim. vaihto-opinnot. Opintoluonnoksen voi lisätä suunnitelmaan valinta-avustimen kautta ja se näkyy myös ohjaajalle. Kyseiset muutokset ja esim. valmistuminen henkilökohtaistetun rakenteen mukaisesti edellyttävät aina päätöstä ja hyväksyntää.

Opintosuunnitelmaa tehdessä järjestelmä saattaa antaa erilaisia ilmoituksia. Niitä kuvattu seuraavassa taulukossa:

Järjestelmän antama ilmoitus Ilmoituksen selitys
"Sinulla ei ole opintosuunnitelmaasi vastaavaa opiskeluoikeutta tai et ole ilmoittautunut kuluvalle lukukaudelle." Ilmoituksen aiheuttaa se, että Sisussa ei lukuvuonna 2019-2020 ole opiskeluoikeuksien tietoja. Ilmoitus ei aiheuta ongelmia suunnitelman tekoon.
"Valinnat kesken" Suunnitelmasta puuttuu opintoja.
"Vapaaehtoisia valintoja" Osioon voi valita opintojaksoja tai -kokonaisuuksia vapaasti sääntöjen asettamissa rajoissa.
"Epäsuoria valintoja" Sama opintojakso on valittu rakenteessa kahteen eri kohtaan.
"Sääntöjen vastainen" Suunnitelmassa on sääntöjen tai tutkinnon perusrakenteen vastaisia valintoja. Ilmoitus tulee kun esim. lisää rakenteeseen jotakin sinne kuulumatonta tai tutkinnon osan enimmäislaajuuden opintopistemäärä ylittyy. Tämä viesti voi esiintyä myös, kun on käytetty vapaan muokkauksen tilaa. 
"Vaatii erillistä hyväksyntää" Kokonaisuuden sisältö pitää tarkistaa opintohallinnon tai ohjaajan kanssa ennen kuin voi valmistua. Osa myöhemmin käyttöön tulevia ominaisuuksia.

Opintojakson ja kokonaisuuden tarkempia tietoja voi selata klikkaamalla opinnon nimen yhteydessä näkyvää koodia. 

Opintosuunnitelma on valmis, kun kaikki rakenteen osiot ovat tilassa "valinnat tehty". Tällöin opintosuunnitelma noudattaa tutkinnon rakenteelle asetettuja sääntöjä ja vaatimuksia. Sisu ei kuitenkaan osaa kaikissa tapauksissa tulkita esim. tarkentavissa ohjeteksteissä annettuja tarkennuksia tai yksityiskohtia. Opintoja voi suunnitella osissa, eikä suunnitelman tarvitse olla kerralla valmis. Suunnitelmaa ei tarvitse erikseen tallentaa, sillä se tallentuu järjestelmään automaattisesti. 

Suunniteltujen opintojen ajoittaminen

Kun opintosuunnitelma on aloitettu tai tehty valmiiksi, opinnot voi ajoittaa opintojakso kerrallaan klikkaamalla Sisun yläpalkista kohtaa ”ajoitus”. Jos sinulla on järjestelmässä useita opintosuunnitelmia, varmista että ajoitat haluamaasi suunnitelmaa.  

Ajoitusnäkymä on jaettu syys- ja kevätlukukausiin opinto-oikeuden mukaisen opintoajan ja sen lisäajan enimmäismäärän mukaisesti. Lukukaudet on jaettu periodeittain. Näkymään on mahdollista lisätä myös kesäperiodit.  

Sijoitettavat opintojaksot tulevat esiin, kun klikkaa sivun alalaidassa näkyvää sinistä palkkia ”Sijoita opintojaksoja aikajanalle”. Voit valita sijoitettavan opintojakson klikkaamalla sitä, jolloin näytön näkymäksi vaihtuu aikajana. Opintojakson sijoittaminen tapahtuu klikkaamalla aikajanassa sitä periodia, johon haluat opintojakson sijoittaa.  

Periodikohtainen näkymä opintojen ajoitusta varten

Jo sijoitettua opintojaksoa voi muokata ja siirtää aikajanalla klikkaamalla opintojakson perässä olevaa kolmea pistettä, jolloin avautuu valikko ”Poista”, ”Muokkaa ajoitusta”, ”Siirrä ajoitusta”. Muokkaa ajoitusta -toiminnolla opintojaksoa on mahdollista venyttää useamman periodin mittaiseksi. Siirrä ajoitusta -toiminto mahdollistaa opintojakson siirtämisen eri periodiin. Poista-toiminto palauttaa jakson takaisin sijoitettavien jaksojen joukkoon.  

Opintojen sijoittamisessa voi käyttää apuna malliajoitusta, jos sellainen on tutkinto-ohjelmalle tehty. Malliajoitus-toiminto löytyy ajoitusnäkymän vasemmasta reunasta. Valitsemalla avautuvasta sivuvalikosta ”Ota käyttöön”, osa opintojaksoista asettuu aikajanalle sen mukaan, miten tutkinto-ohjelman vastaavat ovat ne suunnitelleet suoritettavaksi. Vapaasti valittavat ja malliajoitukseen kuulumattomat opintojaksot on kuitenkin yhä sijoitettava itse. 

Jos sijoitat opintoja aikajanalle ilman malliajoitusta, järjestelmä ei varoita, vaikka kyseistä opintojaksoa ei järjestettäisi valitsemasi periodin aikana. Opetusaikataulut pitää siis tarkastaa opetustarjonnasta erikseen.  

Toteutusten valitseminen ja opintokalenterin tekeminen

Opintokalenteri-osiossa oikean reunan avustimessa opinnot on jaettu kolmeen ryhmään. "Opetus valitsematta" -välilehdellä voit valita minkä opintosuunnitelman opintoja näet ja haluat aikatauluttaa. "Ilmoittautuminen ja opetus" -välilehdellä voit tarkastella valittujen opetusten tietoja ja tehdä tarvittavia harjoitusryhmävalintoja. Kun opinto ei enää ole ajankohtainen kalenterinäkymässä, se siirtyy "Päättyneet ja keskeytetyt" -välilehdelle

Huom: Sisun ilmoittautumistoiminnot tai opintorekisteri eivät vielä ole käytössä. Tästä syystä opintojen rajaaminen ilmoittautumisen perusteella -toiminto ei tunnista opintojen tilaa suhteessa ilmoittautumiseen eikä osaa jaotella opintoja oikein välilehdille. Lukuvuonna 2019-2020 keskustan ja Kaupin kampuksella opintojaksoille ilmoittaudutaan NettiOpsussa ja Hervannan kampuksella POPissa, eikä näistä järjestelmistä ole suoraa yhteyttä Sisuun. Opetustarjonnan yhteydessä julkaistaan linkit ilmoittautumiseen.

Opetus valitsematta -välilehdellä listataan ajoituksen mukaisessa järjestyksessä ne valitun opintosuunnitelman opintojaksot, joiden opetuksia ei ole vielä valittu. Jos opintojaksolla on opetusta, se voidaan lisätä kalenteriin klikkaamalla ”lisää”. Napista aukeaa opintojaksoesitteen Suoritustavat-välilehti, jossa voidaan valita suoritustapa (klikkaa haluttua tapaa ja "Valitse tämä tapa" -painiketta). Sen jälkeen opetus voidaan lisätä kalenteriin "lisää"-painikkeella. Poistaminen tehdään vastaavalla tavalla. Tämä onnistuu myös opintosuunnitelman kautta. Kun klikkaa opintojakson koodia, avautuu sama opintojaksoesite, jonka Suoritustavat-välilehdellä opetusta voi valita kalenteriin. Kun opetus on valittu, ilmestyy sivun ylälaitaan linkki, jonka kautta pääsee viimeistelemään ilmoittautumisen.

Kun opetus on valittu, siirtyy opintojakso "Ilmoittautuminen ja opetus" -välilehdelle, jossa voi tarkentaa opetusta ja kalenteria koskevia valintoja. Voit valita, mitkä opetusryhmät ja -ajat näytetään kalenterissa. Jos opetus on merkitty pakolliseksi, näytetään se suoraan kalenterissa. Sisun ilmoittautumistoiminnot otetaan käyttöön 5.8.2020 alkaen.

Opintokalenterin tiedot voi viedä Sisusta toiseen kalenteriin, klikkaamalla ”Vie toiseen kalenteriin” –painiketta ja käyttämällä annettua osoitetta esim. Office 365:ssa. Sisun opintokalenteri ei päivity reaaliaikaisesti muihin palveluihin, joten muutos esim. opetusaikatauluihin ei välity heti Sisun ulkopuoliseen sovellukseen tai laitteeseen. Päivittymisaika riippuu käytettävästä sovelluksesta ja välineestä. Yliopiston tarjoama Office365 tavoittelee n. kolmen tunnin päivitystiheyttä mutta käytännössä aika vaihtelee jonkin verran.

Luotu
08-05-2019
Päivitetty
29-05-2020