Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Maisterivaiheen täydentävät opinnot

Aloittaessasi opintoja suoraan maisterivaiheessa sinulle voidaan määrittää täydentäviä opintoja. Täydentäviä opintoja voidaan määrittää myös tilanteissa, joissa olet hakenut siirtoa suoraan maisterivaiheeseen aiemmin suorittamasi tutkinnon perusteella.

Täydentävien opintojen tarkoitus on täydentää osaamisesi vastaamaan koulutuksessa tarvittavia valmiuksia. Täydentävät opinnot ovat yksittäisiä opintojaksojen ja -kokonaisuuksien lisäyksiä sekä täsmennyksiä tutkinto-ohjelmasi maisterivaiheen opetussuunnitelmaan.  

Täydentävät opinnot määritellään henkilökohtaisesti ja niissä huomioidaan aiemmin suorittamasi tutkinnon sisältö. Toisin sanoen täydentäviksi opinnoiksi ei määritellä sellaista osaamista, mikä sinulla jo aiemman tutkinnon perusteella on hankittuna. Muiden opintojen hyväksiluvussa on hyvä huomioida, että valinnan perusteena olevasta tutkinnosta ei myönnetä hyväksilukuja maisterivaiheen tutkintoon kuin poikkeustilanteissa. 

Täydentävät opinnot sijoitetaan aina osaksi maisterivaiheen tutkintoasi. Niitä ei siis sijoiteta tutkinnon ulkopuolelle kuin poikkeustapauksissa. Tyypillisimmin opinnot sijoitetaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintojaksoihin mutta niitä voidaan määrittää sijoitettavaksi myös muualle tutkintoon. Opintosuunnitelmasi rakenteessa saattaa olla myös taustatutkinnon perusteella tehtäviä valintoja.  

Täydentävistä opinnoista ja niiden tarkemmasta sijoittelusta tutkintoosi saat ohjeen oman tutkinto-ohjelmasi koulutusasiantuntijalta osana opintojen aloitusta. Häneltä saat myös ohjeistusta opintojen suositeltuun suorittamisjärjestykseen.  

Sinun on huolehdittava, että suoritat määritetyt täydentävät opinnot tutkintosi aikana. Opinnot tulee olla suoritettuna, jotta voit valmistua tutkinnosta.  

Täydentävien opintojen linjaukset ovat voimassa 1.8.2021 alkaen. Mikäli sinulle on määritetty täydentäviä opintoja jo aiemmin ja haluat, että niiden sisältöä arvioidaan uusien linjausten perusteella, voit olla yhteydessä oman tutkinto-ohjelmasi koulutusasiantuntijaan.  

 

Julkaistu: 28.6.2021
Päivitetty: 10.8.2023