Hyppää pääsisältöön

Turvassa maastokartta tulevaisuuteen syntyy kouluttamalla

Julkaistu 27.6.2019
,
päivitetty 2.8.2023
Tampereen yliopisto
Mika Kurki, Minna Metsälä sekä Antti Lönnqvist

Turvalle räätälöidyssä johdon ja asiantuntijoiden koulutusohjelmassa kehitetään yrityksen yhteistä näkemystä uusista palvelutarpeista. Isona ajurina taustalla on asiakaskäyttäytymisen muutos, jonka seurauksena vakuutusalan palveluja digitalisoidaan ja muutetaan monikanavaisiksi.

Vakuutusalan toimijoiden rooli muuttuu vauhdilla vahingonkorvaajasta turvallisuuden edistäjäksi, kiteyttää Turvan toimitusjohtaja Minna Metsälä.

– Maailma näyttäytyy nykyisin kovin erilaisena entiseen verrattuna. Kaupungistuminen kiihtyy, nuorten halu hankkia ja vakuuttaa omaisuutta vähenee, kyberuhkat ovat todellisuutta. Turvallisuuden tarve ei ole silti kadonnut, mutta turvallisuutta tahdotaan elämään uudella tavalla.

Metsälän mukaan myös Turvan on uudistuttava. Vuoden kestävä koulutusohjelma hahmottaa turvalaisille toimialan kehitystä ja auttaa merkitsevien signaalien tunnistamisessa. Muutospuheiden ja -termien merkityksiä avataan, ja käsittelyyn otetaan niin asiakaslähtöisyyden, digitalisaation kuin erilaisten johtamismallienkin sisältö.

– Jo ensimmäinen, tietojohtamista käsitellyt koulutusmoduuli osoitti ohjelman hyödyllisyyden. Se havahdutti, sai kyseenalaistamaan ja muutti jopa organisaation sisäistä puhetta, Metsälä kertoo.

Uusin tutkimustieto hyödyksi heti

Koulutusohjelman rakenne suunniteltiin läheisessä yhteistyössä Tampereen yliopiston täydennyskoulutuksen kanssa. Prosessi aloitettiin kartoittamalla ensiksi Turvan tarpeet.

Akateemisena toimijana meidän tehtävämme on tuoda sisältöihin uusinta tutkimustietoa. Se kuuluu aina asiaan, kun toteutamme koulutus- ja kehittämishankkeita yritysten kanssa, erikoissuunnittelija Mika Kurki kertoo.

Koulutuspäivien ja workshopien lisäksi koulutusohjelma sisältää jonkin verran itsenäistä työskentelyä. Minna Metsälän mielestä se aktivoi osallistujia sopivasti, mutta ei kuormita heitä liikaa.

– Ennakkotehtävien ansiosta ohjelma antaa evästä osallistujalle henkilökohtaisesti, ei pelkästään hänen työuralleen Turvassa, hän sanoo.

Yhteistyöstä hyötyä molemmille

Turvalla ja Tampereen yliopistolla on pitkät, Minna Metsälän toimitusjohtajakaudella entistä läheisemmiksi käyneet suhteet.
Turva on muun muassa lahjoittanut merkittäviä summia Tampereen yliopiston vakuutustieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen. Molempien asiantuntijat vierailevat toistensa tilaisuuksissa, ja Turva on vakuutusalan opiskelijoiden merkittävä työllistäjä. Johtamiskorkeakoulun johtajan Antti Lönnqvistin mukaan yhteistyö Turvan kanssa on osa yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehtävää.

On luontevaa olla yritysten ja julkisorganisaatioiden kumppani niiden kehittäessä johtamiskäytäntöjään. Yritysprojekteja arvostetaan. Ne motivoivat opettajia, sillä niissä saa syventyä aidon organisaation tilanteeseen. Ratkaisujen etsiminen tiettyyn toimintaympäristöön sisältää aina haastetta, hän sanoo.

Minna Metsälän mielestä yrityksen on kuitenkin ymmärrettävä, miten yliopistossa nähdään tutkimuksen, opetuksen ja yritysyhteistyön suhde toisiinsa.

Maailma ei pyöri yliopistossa viivan alle jäävien eurojen ympärillä, vaan yliopistolla on merkittävä tutkimuksellinen tavoite. Tutkimusta tehdään aina tieteellisin perustein, ei tilaajan toiveiden mukaan. Yhteinen kieli on kuitenkin löydettävissä, Metsälä sanoo.