Yksikkö

Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö sr

Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö sr:n (TTY:n tukisäätiö) tarkoituksena on tukea Tampereen yliopiston tekniikan alan tutkimusta ja muuta toimintaa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia ja apurahoja Tampereen yliopiston piirissä harjoitettavaa tekniikan tutkimustyötä varten. Vuosittainen tuki (aiemmin Tampereen teknilliselle yliopistolle) on ollut hieman yli miljoona euroa.

TTY:n tukisäätiö on perustettu vuonna 1987 Tampereen kauppakamarin ja sen jäsenyritysten toimesta. Säätiö toimii pääosin lahjoitus- ja testamenttivaroin. Säätiöön voi lahjoituksilla tai testamentilla perustaa myös oman nimikkorahaston.

Tukisäätiön toimisto sijaitsee Hervannan kampuksella, Päärakennuksen 5. kerroksessa (PA531). Kulku viidenteen kerrokseen Festian puoleisella hissillä.

Lahjoitukset

Yritykset ja yhteisöt voivat tehdä säätiölle lahjoituksia. Saaduista lahjoituksista jaetaan yleensä 80 % opinnäytetyöapurahoina ja 20 prosenttia osoitetaan Tampereen yliopiston tekniikan alan toiminnan tukemiseen. Apurahat myönnetään tekniikan alan professorin suosituksen perusteella.

Apuraha on saajalleen verovapaa ja yritys voi vähentää lahjoituksen verotuksessaan. Säätiö antaa lahjoittajalle vähennystä varten tarvittavan todistuksen.

Säätiöön voi lahjoituksilla tai testamentilla perustaa myös oman nimikkorahaston.

Täytä ja tulosta lahjakirja (lahjakirja.pdf), ja lähetä se alkuperäisin allekirjoituksin maapostitse TTY:n tukisäätiöön.

Tukisäätiön toimisto sijaitsee Hervannan kampuksella Konetalon 2. kerroksessa (K2432).

Ota yhteyttä:

Toiminnanjohtaja Mira Toroi
Puhelin:  040 553 2344
Sähköposti: mira.toroi@tuni.fi
 

Postiosoite:

TTY:n tukisäätiö
PL 527
33014 Tampereen yliopisto

 

Säätiön jakamat apurahat ja stipendit ovat:

 • Diplomityöapurahat
 • Väitöskirjatyöapurahat
 • Tutkintostipendit (lisätietoa sivuille päivitetään myöhemmin)
 • Matka-apurahat
 • Stipendit ja apurahat rahastoista
   

Opinnäytetyöapurahat:

Apurahojen enimmäismäärät ovat:

 • Diplomityöapuraha 10 400 euroa (8 x 1 300 euroa)
 • Väitöskirja-apuraha 15 000 euroa

Apurahahakemukset käsitellään kuukausittain jokaisen kuukauden viimeisellä viikolla. Hakemusten tulee olla tukisäätiössä viimeistään kuukauden 20. päivä, jolloin ensimmäinen erä apurahasta maksetaan kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

Apurahaa maksetaan kuukausittain työn edetessä. Viimeinen erä maksetaan sen kuun lopussa, kun työ on hyväksytty tiedekuntaneuvostossa. Apurahan maksu voidaan keskeyttää tai periä takaisin, mikäli työ ei edisty suunnitellusti.

Opinnäytetyön tekijällä on voimassa oleva opiskelijan vakuutus.

Väitöskirjatyöhön apurahaa saavat kuuluvat tietyin edellytyksin maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukaisen lakisääteisen työeläketurvan piiriin. Apurahansaajalle tulee maksettavaksi lakisääteisiä vakuutusmaksuja 15 - 16 % apurahan määrästä. Asiasta annetaan tarkempia tietoja apurahaa haettaessa sekä myönnettäessä.

Täytä ja tulosta apurahahakemus (apurahahakemus.pdf) ja toimita se alkuperäisenä TTY:n tukisäätiöön.

Matka-apurahat:

Säätiö voi myöntää matka-apurahoja tekniikan alan henkilökunnan tai jatko-opiskelijan tieteellisen työhön liittyviin konferenssi- ja messumatkoihin, jotka suuntautuvat ulkomaille. Apuraha on enintään 80 prosenttia matkan kokonaiskustannuksista. Lisätietoja hakumenettelystä saa säätiön toiminnanjohtajalta.

Tukisäätiön toimisto sijaitsee Hervannan kampuksella Konetalon 2. kerroksessa (K2432).

Ota yhteyttä:
Toiminnanjohtaja Mira Toroi
Puhelin:  040 553 2344
Sähköposti: mira.toroi@tuni.fi

Postiosoite:

TTY:n tukisäätiö
PL 527
33014 Tampereen yliopisto

Erilliset rahastot

Tukisäätiöön voi perustaa tekemällään lahjoituksella tai testamentilla myös oman nimikkorahaston. Näiden rahastojen apurahahaut ilmoitetaan erikseen.

Erilliset rahastot:

 • Tuula ja Yrjö Neuvon rahasto
 • Pekka Ahosen rahasto
 • Raija ja Tapani Tuomisen rahasto
 • Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto
 • Professori Erkki Helamaan rahasto
 • Sylvia Hongen-Avellan rahasto

Tukisäätiön yhteystiedot

Toiminnanjohtaja Mira Toroi
Puhelin:  040 553 2344
Sähköposti: tekniikantukisaatio@tuni.fi tai mira.toroi@tuni.fi

Postiosoite:

TTY:n tukisäätiö
PL 527
33014 Tampereen yliopisto