Hyppää pääsisältöön

Työtä vailla olevien työ- ja sosiaaliturvapolut ja työttömyysturvan poiskäännyttävät vaikutukset

Tutkimme sosiaaliturvan ja työvoimapalveluiden kytköksiä työhön kiinnittymiseen ja työllisyyspolkuihin suomalaisilla työttömällä ja työvoiman ulkopuolella olevalla väestöllä eri kohorteilla eri ajanhetkistä, 1980-luvulta alkaen. Kysymme, miten eri sosiaaliturvan muodot ja työvoimapalvelut yhdistyvät erilaisiin työ-, etuus- ja palvelupolkuihin, ja milloin sosiaaliturvan ja palveluiden saanti tai saamattomuus ennakoi myöhempää työmarkkina-aseman vahvistusta tai vaihtoehtoisesti, työtä vaille jäämistä ja työkyvyttömyyttä. Arvioimme siis, integroiko vai syrjäyttääkö etuus- ja palvelujärjestelmämme työtöntä väestöä heidän elämänkaarellaan. Tutkimusasetelma, jonka nykymuotoiset väestön kokoavat kansalliset rekisteriaineistot mahdollistavat, huomioi eri työ- ja elämäntilanteita tähänastista työttömyysturvatutkimusta laajemmin.

Tilastokeskuksen FOLK-rekisterit vuodesta 1988 nykypäivään mahdollistavat eri sosiaaliturvaetuuksien sekä työvoimapalveluihin ja -toimenpiteisiin osallistumisen erittelyn. Henkilöiden elämänkokonaisuus on mahdollista huomioida laajalla koulutus-, työ-, perhe- ja asuinpaikkatiedolla. Erittelemme, voivatko nykyisen sosiaaliturvan elementit kytkeytyä jopa pysyvästi työvoiman ulkopuolelle siirtymiseen.

Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö. Hankkeen tutkijoita ovat Niklas Mäkinen, Laura Peutere, Jussi Partanen ja Antti Halmetoja. Hanketta johtaa Satu Ojala, sosiaalipolitiikan tenure track -tutkija.

 

 

Tutkimusrahoitus

Koneen Säätiö