Hyppää pääsisältöön

Työtä vailla olevien työ- ja sosiaaliturvapolut ja työttömyysturvan poiskäännyttävät vaikutukset

Tutkimme sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän poiskäännyttäviä polkuja suomalaisilla työttömällä ja työvoiman ulkopuolella olevalla väestöllä eri kohorteilla eri ajanhetkistä, 1980-luvulta alkaen. Kysymme, miten työttömyys- ja viimesijainen turva ja työvoimapalvelut yhdistyvät erilaisiksi työ-, etuus- ja palvelupoluiksi, ja milloin nämä polut ennakoivat myöhempää työmarkkina-aseman vahvistusta tai vaihtoehtoisesti, työtä vaille jäämistä ja työkyvyttömyyttä. Arvioimme, integroiko vai syrjäyttääkö etuus- ja palvelujärjestelmämme työtöntä väestöä heidän elämänkaarellaan. Tutkimusasetelma, jonka nykymuotoiset väestön kokoavat kansalliset rekisteriaineistot mahdollistavat, huomioi eri työ- ja elämäntilanteita tähänastista työttömyysturvatutkimusta laajemmin.

Tilastokeskuksen FOLK-rekisterit vuodesta 1988 nykypäivään mahdollistavat eri
sosiaaliturvaetuuksien sekä työvoimapalveluihin ja -toimenpiteisiin osallistumisen erittelyn. Henkilöiden elämänkokonaisuus on mahdollista huomioida laajalla koulutus-, työ-, perhe- ja asuinpaikkatiedolla. Erittelemme, millaisia etuus- ja palvelupolkuja työtä vailla oleva väestömme on kulkenut. Tutkimme erilaisten polkuryhmien työhön kiinnittymistä. Toistaiseksi ei nimittäin tiedetä, voivatko nykyisen sosiaaliturvan elementit kytkeytyä jopa pysyvästi työvoiman ulkopuolelle siirtymiseen.

Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö. Hankkeen tutkijoita ovat Niklas Mäkinen, Laura Peutere ja Jussi Partanen. Hanketta johtaa Satu Ojala, sosiaalipolitiikan tenure track -tutkija.