Hyppää pääsisältöön

Turvallisuuden, riskin ja resilienssin tutkimuskeskus (TASERR)

TASERR tutkii aiheita, jotka liittyvät turvallisuuteen, riskeihin, resilienssiin, pelotteisiin ja valvontaan.

Nykyiset yhteiskunnat ovat alttiita kansalliset rajat ylittäville häiriöille ja kriiseille, joista esimerkkeinä ovat ilmastonmuutos, energiakriisit, pandemiat, pakkosiirrot, demokratian heikkeneminen, syvä globaali eriarvoisuus, väkivaltaiset konfliktit sekä nykyisten ja kehittyvien teknologioiden, kuten verkottuneen tietotekniikan ja tekoälyn, epävakauttavat vaikutukset.

TASERR edistää ja koordinoi näihin haasteisiin ja ongelmiin liittyvää tutkimusta hyödyntäen sekä johtamisen ja talouden tiedekunnan (MAB) kuin muidenkin tiedekuntien poikkitieteellistä osaamista sekä kehittää aihepiiriin liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä tutkijaverkostoja. TASERR edistää myös yhteiskunnallista vuorovaikutusta paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa niin julkisella, yksityisellä kuin kansalaisjärjestösektorillakin.

TASERR tuo myös oman panoksensa turvallisuuteen liittyvään opetukseen. Erityistehtävänään, se kehittää ja koordinoi valtakunnallista strategiaopetusta keskeisillä turvallisuuteen liittyvillä aloilla.

Ryhmän johtaja

Ryhmän jäsenet