Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Työtehtävät

University instructor (SAFER) & pedagogical coordinator (Politics), M.Soc.Sc. 

Osaamisalueiden kuvaus

 

Tärkeimmät saavutukset

Teacher of the year award, Degree Programme in Politics, University of Tampere, 2014 and 2016 (chosen by students).

Luottamustoimet

Editor of Politiikka (2019-2020).

Member of Board in Finnish International Studies Association

Tutkimustavoitteet

Dissertation research project: The effects of Cold War nuclear weapons politics on Finnish foreign policy (estimated completition in 2021).

Tutkimuskohteet

Security Studies (societal security, international security, resilience politics) 

History of Finnish foreign- and security politics

Disarmament and nuclear weapons politics

International history and international practice

Tutkimusyksikkö

Research Group on Security Studies

Tieteenalat

Security Studies and International Relations

Merkittävimmät julkaisut

Recent publications

Wigell, M., Mikkola, H. & Juntunen, T. (2021/forthcoming). Best Practices in the Whole of Society Approach in Countering Hybrid Threats. A report commisioned by the European Parliament, Policy Department, Directorate-General for External Policies. Bruxelles: TEPSA.

Juntunen, T. (2021). “We just got to keep harping on about it”: Anti-nuclearism and the role of sub-regional arms control initiatives in the Nordic countries during the second Cold War. In Gassert, P., Geiger, T., & Wentker, H. (eds.), The INF Treaty of 1987: A reappraisal. Vandenhoeck & Ruprecht, 215–236. https://doi.org/10.13109/9783666352171. Open access. 

Juntunen, T., Poutanen, M. J. & Lahtinen, M. (2020). Tieteen politisoitumisesta – ja katsaus kuluneeseen kahteen vuoteen. Politiikka, 62(4), 315–323. https://doi.org/10.37452/politiikka.100160.   

Hyvönen, A-E., & Juntunen, T. (2020). From ‘spiritual defence’ to robust resilience in the Finnish comprehensive security model. In Larsson, S. & Rhinard, M. (eds.), Nordic societal security: Convergence and divergence. Routledge, 154–178. https://doi.org/10.4324/9781003045533-11. Open access. 

Juntunen, T., & Hyvönen, A-E. (2020). Koronakriisi, informaatio ja resilienssipolitiikka. Kosmopolis, 50(2), 72–92. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202101151346 .

Poutanen, M., Juntunen, T. & Lahtinen, M. (2020). Tutkija ja tiede suomalaisessa yhteiskunnassa vuonna 2020. Politiikka, 62(1), 3–8. https://doi.org/10.37452/politiikka.91139. Open access. 

Juntunen, T., & Virta, S. (2019). Security dynamics: Multilayered security governance in an age of complexity, uncertainty, and resilience. In Kangas, A., Kujala, J., Heikkinen, A., Lönnqvist, A., Laihonen, H. & Bethwaite, J. (toim.), Leading change in a complex world: transdisciplinary perspectives. Tampere University Press, 67–85. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201902061186 . Open access.

Juntunen, T., Poutanen, M. & Lahtinen, M. (2019). Ilmastokriisi sukupolvikokemuksena? Politiikka, 61(3), 186–191. https://journal.fi/politiikka/article/view/85796. Open access. 

Juntunen, T. (2019). The end of nuclear arms control? Implications for the Nordic region. (FIIA Working Paper; No. 109). Finnish Institute of International Affairs. https://www.fiia.fi/julkaisu/the-end-of-nuclear-arms-control. Open access. 

Mikkola, H., Aaltola, M., Wigell, M., Juntunen, T. & Vihma, A. (2018). Hybridivaikuttaminen ja demokratian resilienssi: Ulkoisen häirinnän mahdollisuudet ja torjuntakyky liberaaleissa demokratioissa. (FIIA Report; No. 55). Ulkopoliittinen instituutti. https://www.fiia.fi/julkaisu/hybridivaikuttaminen-ja-demokratian-resilienssi . Open access.

Hyvönen, A-E., Juntunen, T., Mikkola, H., Käpylä, J., Gustafsberg, H., Nyman, M., Rättilä, T., Virta, S., & Liljeroos, J. (2019). Kokonaisresilienssi ja turvallisuus: tasot, prosessit ja arviointi. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; No. 17/2019). Valtioneuvoston kanslia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-647-8. Open access. 

Poutanen, M. J., Juntunen, T. & Lahtinen, M. (2019). Muuttuva yliopisto. Politiikka, 61(2), 99–102. https://journal.fi/politiikka/article/view/83243. Open access.

Juntunen, T., & Pesu, M. (2019). Luottamus kansainvälisissä suhteissa. Teoksessa Bäck, M. & Kestilä-Kekkonen, E. (toim.), Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut. Valtiovarainministeriö, 252–271. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-012-9. Open access.

Poutanen, M., Lahtinen, M., & Juntunen, T. (2019). Uusi toimitus, uusi julkaisutapa. Politiikka, 61(1), 1–5. https://journal.fi/politiikka/article/view/80176/40912. Open access. 

Juntunen, T. (2018). Harmaantuvaa pienvaltioliberalismia: Suomi, ydinaseiden kieltosopimus ja ulkopolitiikan koulukuntavaikutteet. Kosmopolis, 48(4), 39–63. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-2514841

Juntunen, T., & Pesu, M. (2018). Mistrust within trust: Finnish-Swedish defence cooperation and the ghosts of the 1990 EC application incident. In Haukkala, H., van de Wetering C., & Vuorelma J. (eds.), Trust in international relations: Rationalist, constructivist, and psychological approaches. Routledge, 129–157. https://doi.org/10.4324/9781315209838

Aaltola, M., & Juntunen, T. (2018). Nordic model meets resilience: Finnish strategy for societal security. Teoksessa Aaltola, M., Kuznetsov, B., Spruds, A. & Vizgunova, E. (toim.), Societal Security in the Baltic Sea region: Expertise mapping and raising policy relevance. Latvian Institute for International Affairs, 26–42. http://www.liia.lv/en/publications/societal-security-in-the-baltic-sea-region-expertise-mapping-and-raising-policy-relevance-716?get_file=1 . Open access. 

Juntunen, T. (2017). Helsinki Syndrome: The Parachronistic Renaissance of Finlandization in International Politics. New Perspectives: Interdisciplinary Journal of Central and East European Politics and International Relations, 25(1), 55–83. https://doi.org/10.1177/2336825X1702500103

Juntunen, T. (2016). Kaavoihin kangistumista vai käytännöllistä viisautta? Suomen alueellinen ydinasevalvontapolitiikkakylmän sodan aikana. Kosmopolis, 46(1), 27–44. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1780974

Hyvönen, A-E., & Juntunen, T. (2016). Sopeutuva yhteiskunta ja resilienssi: turvallisuuspoliittinen analyysi. Politiikka, 58(3), 206–223. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1778742

Juntunen, T., & Hyvönen, A-E. (2014). Resilience, security and the politics of processes. Resilience: International Policies, Practices and Discourses, 2(3), 195–209. https://doi.org/10.1080/21693293.2014.948323