Hyppää pääsisältöön

Tieteentutkimuksen ryhmä

Tampereen yliopisto
KärkialueYhteiskunta

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimme tieteellisen tiedon ja asiantuntijuuden episteemisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Selvitämme, miten tieteen ja yhteiskunnan suhteiden muutokset muokkaavat tutkimuksen käytäntöjä, akateemisia identiteettejä, tieteen ideaaleja ja rajoja. Kiinnitämme erityistä huomiota tieteenalojen ja instituutioiden eroihin sekä paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin ominaispiirteisiin. Tutkimusalueisiin kuuluu akateeminen työ, tunteet ja ajallisuudet; naiset ja tiede; asiantuntijuus ja tietämättömyys; kamppailut oikeanlaisesta tiedosta.

Tieteentutkimuksen ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä eri alojen tutkijoiden kanssa Tampereen yliopistossa ja sen ulkopuolella ja koordinoi STI Tampere verkostoa.