Tieteentutkimuksen ryhmä

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimme tieteellisen tiedon ja asiantuntijuuden episteemisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Kiinnostuksen kohteitamme ovat tieteen ja yhteiskunnan suhteiden muutokset. Selvitämme, miten nykyinen tietointensiivinen talous muokkaa tutkimuksen käytäntöjä, akateemisia identiteettejä, tieteen ideaaleja ja rajoja tieteen ja epätieteen välillä. Kiinnitämme erityistä huomiota tieteenalojen ja instituutioiden eroihin sekä paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin ominaispiirteisiin. Tutkimusalueisiin kuuluu akateeminen työ, tunteet ja ajallisuudet; naiset ja tiede; asiantuntijuus ja tietämättömyys; kamppailut oikeanlaisesta tiedosta.

Tieteentutkimuksen ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä eri alojen tutkijoiden kanssa Tampereen yliopistossa ja sen ulkopuolella ja koordinoi STI Tampere verkostoa.

Ryhmän johtaja

Henkilöprofiili

Oili-Helena Ylijoki

erikoistutkija
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Yhteyshenkilö(t)