Henkilöprofiili

Pia Vuolanto

yliopistotutkija, kollegium
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Yhteiskuntatutkimus
Pia Vuolanto

Työtehtävät

Työskentelen tutkijana Tampereen yliopiston Tutkijakollegiumissa. Aiemmin olen työskennellyt Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus TaSTIssa. Johdan tutkimushanketta lääketiedekriittisyydestä yhdessä VTT Johanna Nurmen kanssa. Toimin aktiivisesti STI Tampere -verkostossa, joka kokoaa yhteen Tampereen yliopiston tieteen- ja teknologiantutkijoita ja innovaatiotutkijoita.

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimukseni koskee tieteellisiä kiistoja, tieteen kritiikkiä ja tieteen yhteiskunnallista asemaa. Tutkin erityisesti terveyteen liittyviä kiistoja, lääketiedekriittisyyttä ja tiedontuotantoa eri vaihtoehtoisissa terveyden hoitamisen käytännöissä. Olen kiinnostunut tieteen rajoista ja asiantuntijoiden asemasta ja asiantuntijuudesta nyky-yhteiskunnissa. Tutkimuksessani yhdistän tieteensosiologiaa ja –filosofiaa, tieteen- ja teknologiantutkimusta ja korkeakoulututkimusta. Olen paneutunut myös terveyssosiologiaan, erityisesti täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttöön Suomessa ja Euroopassa sekä terveydenhuollon ammattilaisten käsityksiin vaihtoehtohoidoista. Teen tutkimusta myös kansalaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten rokotekriittisyydestä.

Tutkijakollegiumin hankkeeni koskee täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen tiedontuotantoa. Mediassa, sairaaloissa ja terveysasemilla kiistellään lääketieteen ulkopuolisista ns. vaihtoehtohoidoista, kuten homeopatiasta ja kiinalaisesta lääkinnästä. Vaihtoehtohoidoista on tulossa entistä kiistanalaisempia, kun vaihtoehtohoitojen tutkimus pyrkii tieteen kentälle. Vaihtoehtohoitojen tutkimusala haastaa ja kyseenalaistaa näyttöön perustuvaa lääketiedettä. Olen toimittanut aiheesta kirjan Complementary and Alternative Medicine: Knowledge Production and Social Transformation yhdessä ruotsalaisen Jenny-Ann Brodin Danellin ja australialaisen Caragh Brosnanin kanssa.