Hyppää pääsisältöön

Rokote-epäröinnin kohtaaminen Euroopassa (VAX-TRUST)

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.3.2021–29.2.2024
KärkialueTerveys, Yhteiskunta

Rokote-epäröinnin kohtaaminen Euroopassa (VAX-TRUST) -hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ja ymmärrystä rokote-epäröinnistä yhteiskunnallisena ilmiönä sekä auttaa terveysalan ammattilaisia kohtaamaan rokotteita epäröiviä asiakkaita vastaanottotilanteissa. Siitä lähtien kun rokotteita on kehitetty, osa kansalaisista on epäillyt rokotteiden merkitystä, turvallisuutta ja tehokkuutta terveyden hoitamisessa. Osa kansalaisista kyseenalaistaa esimerkiksi lasten kansallisen rokotusohjelman eikä halua ohjelman mukaisia rokotteita tai osaa niistä lapsilleen. Rokotteita epäröivät henkilöt saattavat tietää paljon rokotteista ja niiden tutkituista haittavaikutuksista ja mahdollisista sivuvaikutuksista. Rokotteet herättävät vahvoja tunteita ja mielipiteitä puolesta ja vastaan; ne voivat aiheuttaa voimakasta vastakkainasettelua yhteiskunnassa ja perheissä. Terveysalan ammattilaisilla on haasteita rakentaa luottamuksellisia suhteita rokotteita epäröiviin asiakkaisiin. Ammattilaisten tulee osata kohdata rokotteita epäröiviä asiakkaita siten, että asiakkaat voivat itse tehdä omat terveyttä koskevat valintansa. 

 Hankkeessa:

1) lisäämme tietoa ja ymmärrystä rokote-epäröinnistä yhteiskunnallisena ilmiönä haastattelemalla rokotteita epäröiviä vanhempia ja terveysalan ammattilaisia sekä havainnoimalla terveysalan ammattilaisten ja alle kouluikäisten lasten vanhempien vastaanottotilanteita;

2) autamme terveysalan ammattilaisia kohtaamaan rokote-epäröintiä työssään antamalla heille ajantasaista tietoa rokote-epäröinnin alueellisesta ja kansallisesta tilanteesta; tämä tieto koostuu (a) aiemman rokote-epäröinnin tutkimuksen yhteenvedosta, (b) Eurobarometer 91.2 -kyselytutkimuksen tilastollisesta analyysistä (27 524 vastaajaa 28 maassa), (c) vuosien 2019–2021 media-aineiston määrällisestä ja laadullisesta analyysistä ja (d) valittujen alueiden paikallisten terveysasemien vastaanottotilanteiden havainnointien sekä terveysalan ammattilaisten ja rokotteita epäröivien vanhempien haastattelujen analyysistä;

3) tarjoamme terveysalan ammattilaisille valmiuksia, tukea ja vertaistukea rokote-epäröinnin kohtaamiseen, ottaen huomioon, että osa terveysalan ammattilaisista voi itse epäröidä ottaa rokotteita. Kehitämme terveysalan ammattilaisten rokote-epäröinnin kohtaamisen taitoja tutkimukseen valituilla alueilla. Arvioimme näiden keinojen ja tukitoimien käytettävyyttä ja mahdollista siirrettävyyttä muille alueille;

4) vaikutamme tulevien terveysalan ammattilaisten koulutukseen, vahvistaen lääketieteen ja hoitotyön opiskelijoiden tietoja rokote-epäröinnistä ja heidän taitojaan kohdata rokote-epäröintiä tulevalla ammattiuralla;

5) laadimme hankkeen perusteella alueellisia, kansallisia ja Euroopan laajuisia suosituksia rokote-epäröinnin kohtaamiseen. 

Rokote-epäröinnin kohtaaminen Euroopassa (VAX-TRUST) on eurooppalaisesta Horisontti 2020 -tutkimusohjelmasta rahoitettu hanke. Hanke toteutetaan Suomessa, Belgiassa, Puolassa, Tsekissä, Italiassa, Portugalissa ja Iso-Britanniassa. Sitä koordinoi Tampereen yliopisto ja sen vastuullisena johtajana toimii yliopistotutkija, sosiologian dosentti Pia Vuolanto Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus TaSTIsta yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta. Hankkeen tutkijana työskentelee yhteiskuntatieteiden tohtori, sosiaalipsykologi Petra Auvinen.

 

The EU emblem

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 965280.

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteyshenkilöt