Hyppää pääsisältöön

Anne Koski

apurahatutkija, post doc -tutkimus
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoiteanne.koski [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503182242

Oma esittely

Olen taustaltani politiikan tutkija, mutta tulokulmani on aina ollut monitieteinen ja taiteentutkimusta yhteiskuntatieteisiin yhdistävä. Tutkijanurani ei ole perinteinen vaan yliopiston lisäksi olen työskennellyt myös toimittajana ja tiedottajana. Olen koulutukseltani myös kulttuurituottaja (AMK) ja olen toiminut tuottajana vapaan kentän taidehankkeissa. Minua kiinnostaa perinteisen tieteellisen julkaisemisen lisäksi entistä enemmän tutkimustulosten esittäminen myös taiteen keinoja hyödyntäen.

Työtehtävät

Tutkimus ja kehittäminen

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkijankoulutukseni pohjalta olen poliittisen viestinnän tutkija. Olen perehtynyt kuvilla ja mielikuvilla vaikuttamiseen poliittisessa päätöksenteossa. Mielikuvat ja kuvat ovat osa politiikan epistemologiaa, joiden avulla eri toimijat kiistelevät ja kyseenalaistavat sitä, mitä politiikassa voidaan tietää ja pitää faktoina. Lisäksi olen tutkinut tunteiden ja elämyksellisyyden roolia taloudellisen arvon luomisessa ja arroganssia eli tiedollista ylimielisyyttä organisaatioiden tietämättömyyden muotona teknologiateollisuudessa. Nykyisessä työssäni olen kiinnostunut politiikan piiloutumisesta Suomen digitalisaatio ja tietopolitiikassa. Ihmistieteellisistä menetelmistä olen käyttänyt semiotiikkaa, puheaktiteoriaa, etnometodologiaa ja GTM:ää.

Tutkimuskohteet

Tietojärjestelmien ja teknologisoitumisen historia valtionhallinnossa. Erilaiset mekanismit, joilla teknologiapuhe vähentää julkista keskustelua julkisten palvelujen digitalisaatiosta ja tietoisuuttaa julkisten tietojärjestelmien kehittämisestä. Tietojärjestelmät ja digitalisaatio kansalaisten toimijuuteen vaikuttavana ja sitä rajaavana tekijänä. Tulevaisuusorientoituneen teknologiapuheen sivuuttamat asiat ja siitä johtuva tahaton ja tahallinen tietämättömyys.

Tieteenalat

Olen toiminut tutkijana ja opettajana kansainvälisessä politiikassa, politiikan tutkimuksessa, kuva- ja mediatutkimuksessa sekä johtamisen ja organisaatioiden tutkimuksessa.

Tutkimusura

Niinkö on jos siltä näyttää? (2005) on yksi ensimmäisistä nonverbaalisiin ja kuvallisiin vaikuttamiskeinoihin politiikassa keskittyvä väitöskirja Suomessa ja sitä on käytetty oppikirjana Jyväskylän yliopistossa. 

Väitöksen jälkeen olen toiminut opetustehtävissä Tampereen yliopistossa ja tuntiopettajana Helsingin yliopistossa, Taideteollisessa korkeakoulussa, Lapin yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Lahden ammattikorkeakoulussa ja TAMK:ssa. Lisäksi olen toiminut useissa suomalaisissa tieteellisissä lehdissä lausunnonantajana ja mediassa asiantuntijana. Tutkijana olen työskennellyt seuraavissa monitieteisissä tutkimushankkeissa: Suomen akatemian rahoittamat Negative Expertise and the Erosion of the Finnish Information Society at the Turn of 2020 (2018-2022), The Working Body in the Post-Industrial Economy (2011-14) ja Leadeship, Power and Fear (2008-2010) sekä Helsingin Sanomien säätiön rahoittama Vaalirahakriisi: median ja politiikan murroksessa -tutkimushanke 2011. 

Kulttuurituottajana olin kehittämässä uudenlaista livetiedeviestintäkonseptia Selittävä tekijä: Ihmistieteellinen tutkimus ja tekijät lavalla, joka otti vaikutteita dokumenttiteatterista: https://www.selittavatekija.fi/ 2022-2023 . Tuottajana minua kiinnostaa tieteen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä taiteen ammattilaisten kanssa. Tekemistäni tuotannoista laajimmin tunnetaan sisällissodan kokeneiden naisten arkistoista esiin kaivamiini teksteihin perustuva kuoroteos Susinartut: 1918 naisvankien laulut elävät, jonka konserttikiertue toteutettiin 2018-2019 ja metsäooppera Metsän valvottamat, jonka konsertit toteutettiin Seitsemisen kansallispuistossa 2020. Näiden lisäksi olen hankkinut rahoitusta ja toteuttanut osallistavan taiteen projekteja yhteistyössä taiteilijoiden kanssa kohderyhminä mm. kehitysvammaiset ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret aikuiset.

Merkittävimmät julkaisut

Parviainen, J. & Koski, A. 2023. 'In The Future, as Robots Become More Widespread'. -de Vaujany, F. & Aroles, J. & Perezts M. (ed). The Oxford handbook of Phenomenologies and Organization Studies. Oxford: Oxford University Press.

Parviainen, J. & Koski, A. & Alanen, P. 2023. Tacling the corona pandemic: managing nonknowledge in political decision-making. -Gross. M. & McGoey, L. (ed). Routledge International handbook of ignorance studies. London, New York: Routledge.

Parviainen, J. & Koski, A. & Torkkola, S. 2021. ‘Building a Ship while Sailing It.’ Epistemic Humility and the Temporality of Non-knowledge in Political Decision-making on COVID-19. Social Epistemology. A Journal of Knowledge, Culture and Policy. https://doi.org/10.1080/02691728.2021.1882610

Koski, A.2016. Palvelutalous selätti teknologiaikonin. Teoksessa Parviainen, Jaana & Kinnunen, Taina & Kortelainen, Ilmari. Ruumiillisuus ja työelämä: Työruumis jälkiteollisessa. Tampere: Vastapaino.

Koski, A. 2014. Överföring med rutans hjälp. Teoksessa Wiio, Juhani ed. Den finska televisionens milstolpar - Program och programproduktion under fem årtionden. Göteborg: Nordicom & Svenska social- och kommunalhörgskolan vid Helsingfors Universitet. SSKH Skrifter 36.

Koski, A. 2011. Organising political consensus: The visual management of diplomatic negotiations and community relations in the Finnish accession to the EU. Teoksessa Stocchetti, Matteo & Kukkonen, Karin ed. Images in Use. John Benjamins Publishing Company.