Hyppää pääsisältöön

Anne Koski

apurahatutkija, post doc -tutkimus
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoiteanne.koski [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503182242
Keskustakampus

Oma esittely

Olen taustaltani politiikan tutkija, mutta tulokulmani on aina ollut monitieteinen ja taiteentutkimusta yhteiskuntatieteisiin yhdistävä. Tutkijanurani ei ole perinteinen vaan yliopiston lisäksi olen työskennellyt myös toimittajana ja tiedottajana. Olen koulutukseltani myös kulttuurituottaja (AMK) ja olen toiminut tuottajana vapaan kentän taidehankkeissa. Minua kiinnostaa perinteisen tieteellisen julkaisemisen lisäksi entistä enemmän tutkimustulosten esittäminen myös taiteen keinoja hyödyntäen.

Työtehtävät

Tutkimus ja kehittäminen

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkijankoulutukseni pohjalta olen poliittisen viestinnän tutkija. Olen perehtynyt kuvilla ja mielikuvilla vaikuttamiseen poliittisessa päätöksenteossa. Mielikuvat ja kuvat ovat osa politiikan epistemologiaa, joiden avulla eri toimijat kiistelevät ja kyseenalaistavat sitä, mitä politiikassa voidaan tietää ja pitää faktoina. Lisäksi olen perehtynyt tunteiden ja elämyksellisyyden rooliin taloudellisen arvon luomisessa teknologiateollisuudessa. Nykyisessä työssäni tutkin episteemistä arroganssia eli tiedollista ylimielisyyttä organisaatioiden tietämättömyyden muotona, jonka seurauksena yrityksissä on vaikea uudistua ja luopua totutuista toimintatavoista. Ihmistieteellisistä menetelmistä olen käyttänyt semiotiikkaa, puheaktiteoriaa, etnometodologiaa ja GTM:ää.

Tutkimuskohteet

Suomen hallituksen koronapandemian torjunta tietämättömyyden hallintaprosessina ja miten poliittiset päättäjät toimivat joutuessaan tekemään päätöksiä vaillinaisen tai puuttuvan tiedon varassa. Episteeminen ylimielisyys eli arroganssi tietämättömyyden muotona, joka ei perustu pelkästään johtajien tai yksilöiden asenteisiin vaan voi johtua myös organisatorisista ja institutionaalisista rakenteista.

Tutkimusura

Niinkö on jos siltä näyttää? (2005) on yksi ensimmäisistä nonverbaalisiin ja kuvallisiin vaikuttamiskeinoihin politiikassa keskittyvä väitöskirja Suomessa ja sitä on käytetty oppikirjana Jyväskylän yliopistossa. 

Väitöksen jälkeen olen toiminut opetustehtävissä Tampereen yliopistossa ja tuntiopettajana Helsingin yliopistossa, Taideteollisessa korkeakoulussa, Lapin yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Lahden ammattikorkeakoulussa ja TAMK:ssa. Lisäksi olen toiminut useissa suomalaisissa tieteellisissä lehdissä lausunnonantajana ja mediassa asiantuntijana. Tutkijana olen työskennellyt seuraavissa monitieteisissä tutkimushankkeissa: Suomen akatemian rahoittamat The Working Body in the Post-Industrial Economy (2011-14) ja Leadeship, Power and Fear (2008-2010) sekä Helsingin Sanomien säätiön rahoittama Vaalirahakriisi: median ja politiikan murroksessa -tutkimushanke 2011. 

Kulttuurituottajana tekemistäni tuotannoista laajimmin tunnetaan sisällissodan kokeneiden naisten arkistoista esiin kaivamiini autenttisiin teksteihin perustuva kuoroteos Susinartut: 1918 naisvankien laulut elävät, jonka konserttikiertue toteutettiin 2018-2019 ja Suurkuoroteos Metsän valvottamat, jonka loppuunmyydyt konsertit toteutettiin Seitsemisen kansallispuistossa 2020. Lisätietoa näistä löytyy samannimisistä FB-ryhmistä.

Merkittävimmät julkaisut

Parviainen, J. & Koski, A. & Torkkola, S. 2021. ‘Building a Ship while Sailing It.’ Epistemic Humility and the Temporality of Non-knowledge in Political Decision-making on COVID-19. Social Epistemology. A Journal of Knowledge, Culture and Policy. https://doi.org/10.1080/02691728.2021.1882610

Koski, A.2016. Palvelutalous selätti teknologiaikonin. Teoksessa Parviainen, Jaana & Kinnunen, Taina & Kortelainen, Ilmari. Ruumiillisuus ja työelämä: Työruumis jälkiteollisessa. Tampere: Vastapaino.

Koski, A. 2014. Överföring med rutans hjälp. Teoksessa Wiio, Juhani ed. Den finska televisionens milstolpar - Program och programproduktion under fem årtionden. Göteborg: Nordicom & Svenska social- och kommunalhörgskolan vid Helsingfors Universitet. SSKH Skrifter 36.

Koski, A. 2011. Organising political consensus: The visual management of diplomatic negotiations and community relations in the Finnish accession to the EU. Teoksessa Stocchetti, Matteo & Kukkonen, Karin ed. Images in Use. John Benjamins Publishing Company.