Henkilöprofiili

Anne Koski

vierailija, tutkimus

Oma esittely

Olen taustaltani politiikan tutkija, mutta tulokulmani on aina ollut monitieteinen ja taiteentutkimusta yhteiskuntatieteisiin yhdistävä. Tutkijanurani ei ole perinteinen vaan yliopiston lisäksi olen työskennellyt myös toimittajana ja tiedottajana. Olen koulutukseltani myös kulttuurituottaja (AMK) ja olen toiminut tuottajana vapaan kentän taidehankkeissa. Minua kiinnostaa perinteisen tieteellisen julkaisemisen lisäksi entistä enemmän tutkimustulosten esittäminen myös taiteen keinoja hyödyntäen.

Työtehtävät

Tutkimus ja kehittäminen

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkijankoulutukseni pohjalta olen poliittisen viestinnän tutkija. Olen perehtynyt kuvilla ja mielikuvilla vaikuttamiseen poliittisessa päätöksenteossa. Mielikuvat ja kuvat ovat osa politiikan epistemologiaa, joiden avulla eri toimijat kiistelevät ja kyseenalaistavat sitä, mitä politiikassa voidaan tietää ja pitää faktoina. Lisäksi olen perehtynyt tunteiden ja elämyksellisyyden rooliin taloudellisen arvon luomisessa teknologiateollisuudessa. Nykyisessä työssäni tutkin episteemistä arroganssia eli tiedollista ylimielisyyttä organisaatioiden tietämättömyyden muotona, jonka seurauksena yrityksissä on vaikea uudistua ja luopua totutuista toimintatavoista. Ihmistieteellisistä menetelmistä olen käyttänyt semiotiikkaa, puheaktiteoriaa, etnometodologiaa ja GTM:ää.