Hyppää pääsisältöön

Metalliteknologia

Metalliteknologian tutkimusryhmän tutkimuskohteita ovat nykyaikaisten metalliseosten prosessointi ja fysikaalinen metallurgia sekä niiden ominaisuuksien optimointi vaativia käyttökohteita varten.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Ryhmä kehittää nykyaikaisia monifaasiteräksiä (DP, CP, TRIP-aided, Q&P) ja tutkii pinnoitettuja muottiin karkaistavia booriteräksiä joiden käyttökohteet ovat pääosin autoteollisuuden sovelluksissa. Muista metalleista tutkimuskohteina ovat olleet muun muassa kevytmetallit (Al, Mg), nikkeli- ja  kupariseokset, sekä valuraudat.

Ryhmä tekee myös perustutkimusta niin sanotuista korkean entropian seoksista.

Kiinteä yhteistyö teollisuuden kanssa on metalliteknologian tutkimusryhmän yksi painopistealue. Käytännön työssä optimoidaan valmistusprosesseja keskittyen metallin rakenteen optimointiin ja siirretään tutkimustuloksia teollisuuden käyttöön.