Hyppää pääsisältöön

Quenching & Partitioning (Q&P) -käsittelyyn liittyvät ilmiöt alumiiniseosteissa hiiliteräksissä sekä ferriittisissä ruostumattomissa teräksissä

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.6.2019–31.5.2023
KärkialueTekniikka

Monet teollisuuden alat tarvitsevat tulevaisuudessa lujia, mutta helposti muovattavia teräksiä. Perinteisten monifaasiterästen rinnalle on uusien teräksen valmistusmenetelmien myötä noussut uusia vaihtoehtoja. 2000-luvun alussa kehitetyn ns. Quenching & Partitioning (Q&P) –lämpökäsittelyn avulla on mahdollista kehittää uusia kolmannen sukupolven AHSS-teräksiä, joiden mikrorakenne koostuu hiilellä rikastetusta austeniitista martensiittis-ferriittisessä matriisissa. Lopputuloksena saadaan yli 1000 MPa:n murtolujuuden omaavia teräksiä, joiden venymät ovat yli kaksinkertaisia perinteisiin saman lujuisiin monifaasiteräksiin verrattuna. Q&P -käsittelyn vaikutuksia seostettuihin teräslaatuihin, kuten esimerkiksi ruostumattomiin teräksiin, on toistaiseksi tutkittu vain vähän.

Projektin aiheena on Q&P -lämpökäsittelyyn liittyvät ilmiöt alumiiniseosteissa hiiliteräksissä sekä ferriittisissä ruostumattomissa teräksissä. Tutkimuksen käytännön tavoitteena on selvittää, mitkä mekanismit vaikuttavat Q&P käsitellyn teräksen mikrorakenteeseen ja ominaisuuksiin. Lisäksi tavoitteena on selvittää, mitkä mekanismit vaikuttavat keskihiilisten martensiittisten terästen Q&P käsittelyssä syntyvän jäännösausteniitin muovauskäyttäytymiseen. Tutkimuksissa hyödynnetään tietokonesimulaatioita (CALPHAD), teoreettisia laskentamalleja (Matlab), käytännön lämpökäsittelykokeita sekä materiaalikarakterisointia.

Martensite transition

Rahoituslähde

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metallinjalostajien rahasto, tutkimusryhmäapuraha