Hyppää pääsisältöön
Alemnis in-situ nanoindenter

Hub for Hydrogen-Materials Interaction Research Infrastructures - H2MIRI

Oulun yliopiston, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Tampereen yliopiston Hub for Hydrogen-Materials Interaction Research Infrastructures -hankkeessa varaudutaan vetytalouden kehitykseen.

Vetytalouteen siirtyminen asettaa ennennäkemättömiä haasteita energia-, raaka-aine- ja kuljetusteollisuudelle. Uusia vetypohjaisia prosesseja ja sovelluksia on otettava käyttöön erittäin lyhyessä ajassa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Vedyn vuorovaikutuksista yhteiskuntamme toimintojen kannalta keskeisten materiaalien, kuten terästen, kanssa tiedetään vain vähän. Luotettavien ja turvallisten vetyteknologioiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi vuorovaikutusten ymmärtäminen on yhä tärkeämpää.

Esimerkiksi kantavissa rakenteissa vedyn aiheuttamalla materiaalien haurastumisella voi olla katastrofaalisia vaikutuksia, ja vedyn käyttö polttoaineena ei tuota moottoripinnoille vastaavaa voitelukalvoa kuin fossiiliset polttoaineet.

Hankkeen paikalliset infrastruktuurit vastaavat näihin tarpeisiin karakterisointimenetelmillä, vahvistavat partnereiden keskinäistä roolijakoa ja syventävät osaamista ja mahdollistavat yhteiskunnalle välttämättömän tiedon tuottamisen.   

Suomen Akatemian uusi logo kolmella kielellänextgenerationeu logo Suomi

Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemia

Koordinoiva organisaatio

Oulun yliopisto

Yhteistyötahot

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tampereen yliopisto