Hyppää pääsisältöön

CARE: Circular consumption Activities to tRansform households toward material Efficiency

Euroopan unionin rahoittama
Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.1.2024–31.12.2027
KärkialueYhteiskunta

CARE on Horizon Europe -rahoitteinen projekti, jonka tavoite on voimaannuttaa kuluttaja-kansalaisia Euroopan kotitalouksissa siirtymään kiertotalouteen. CARE tavoittelee yhteensä sadan kotitalouden muuttamista kiertotalouden mallikotitalouksiksi viidessä eri maassa (Suomi, Norja, Ruotsi, Saksa ja Viro).  

Saavuttaakseen tavoitteensa, CARE hankkeessa kehitetään, testataan ja validoidaan kaksi pilottia liittyen kahteen kriittiseen materiaalivirtaan: ruokaan ja vaatteisiin. Materiaalivirroilla on suuri potentiaali kiertotalouden kannalta kotitalouksien tasolla. CARE -pilotit toteutetaan viidellä alueella, joista osa on kaupunkimaisia ja osa maaseutumaisia. Alueet kuuluvat EU:n CCRI -aloitteeseen (Circular Cities and Regions) ja ne ovat Tampere, Asker, Göteborg, Berliini ja Lääne-Harju.

Pilotit perustuvat käytäntöteoreettiseen lähestymistapaan, joka keskittyy arjen holistisiin, sosiaalisiin ja materiaalisiin puoliin sen sijaan, että katsottaisiin pelkästään yksilöiden käyttäytymistä tai tietoisuutta kiertotalouden mukaisesta kuluttamisesta. Pilotit koostuvat yksilöidystä neuvontapalvelusta, joka on ilmaista kotitalouksille - sekä ruokaan ja vaatteisiin liittyvistä interventioista, joiden tavoite on muuttaa kulutuskäytäntöjä. Hankkeessa tutkitaan myös pilottien vaikuttavuutta kotitalouksien materiaalitehokkuuteen, elinolosuhteisiin ja kestävään hyvinvointiin. Pilottien tehokkuutta ympäristövaikutusten kannalta mitataan elinkaarianalyysillä (LCA).

Hankkeen nettisivut: CARE (circularhouseholds.eu)

Logo of the CARE project with four icons: circularity, household, apple, t-shirt

Tutkimusrahoitus

Horisontti Eurooppa

Projektiin kuuluvat henkilöt

Partnerit

Ekokumppanit (FI)

Oslo Metropolitan University (NO)

Asker municipality (NO)

Lund University (SE)

IVL Svenska Miljöinstitutet (SE)

CSCP Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (DE)

Die Verbraucher Initiative (DE)

Lääne-Harju municipality (EE)

Let's Do It Foundation (EE)

BOKU Universitaet fuer Bodenkultur Wien (AT)