Hyppää pääsisältöön
Artificial bone structures

AffordBoneS - Henkilökohtaisten ja kohtuuhintaisten, luun kasvua edistävien monisubstituoitujen kalsiumfosfaattipohjaisten tukirakenteiden kehittäminen

Tutkijatohtori Antonia Ressler tutkii luun tukirakenteita, jotka on 3D-tulostettu käyttämällä kalsiumfosfaattimateriaalia, joka on substituoitu useilla ioneilla (strontium, magnesium ja sinkki), jotka ovat ratkaisevan tärkeitä luun tehokkaan uudistumisen kannalta. Projektissa tullaan käyttämään 3D tulostustekniikkana stereolitografiaa tarkkojen, huokoisten, kalsiumfosfaatteihin perustuvien tukirakenteiden tulostamiseen yhteistyössä Lithoz-yrityksen kanssa. Tukirakenteita ajatellaan käytettävän luun korjausta vaativissa lääketieteen sovelluksissa.

Tulostettujen tukirakenteiden fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien yksityiskohtaisen analyysin jälkeen mitataan tulostetun materiaalin in vitro ja in vivo biologiset ominaisuudet, joilla määritetään tukirakenteen osteogeeniset ominaisuudet ja substituoitujen ionien vaikutus luun regeneraatioon käyttämällä nais- ja miespuolisilta luovuttajilta saatuja ihmisen kantasoluja sekä naaras- ja urosrotilta saatuja kantasoluja. Lisäksi yhteistyössä Planmeca Oy:n kanssa, projektissa käytetään todellisenkaltaisia potilastapauksia joissa tulostetut luun tukirakenteet  on räätälöity potilaan monimutkaiseen leukaluun alueen luupuutoksen korjaamiseen.

AffordBoneS-projekti vaatii korkeatasoista tieteidenvälistä yhteistyötä ja hanke on suunniteltu pitäen mielessä, että luun luonnollisen regeneraation tukeminen perustuu eri alojen asiantuntijoiden yhteistyöhön, joista esimerkkeinä materiaalit, biologia, kliinikot, kirurgit ja alueella toimivat yritykset.

Tavoite ja tehtävät

AfforBoneS projekti tähtää edullisen ja massoittain räätälöitävän ratkaisun löytämiseen tapauksissa, joissa tarvitaan toimenpiteitä potilaan leukaluun alueen luupuutosten korjaamiseksi. Tukirakenne ja siihen kasvava potilaan oma luu on välttämätön hammasimplanttien kohdalla, kun potilaalla ei ole tarpeeksi luuta, jotta siihen voitaisiin implantoida kanta, johon hammasproteesi lopulta kiinnitetään. AffordBoneS-projektin tarkoituksena on hoitaa näitä potilaita luontoa matkivilla luun tukirakenteilla, jotka on valmistettu käyttämällä 3D-tulostettua kalsiumfosfaattia, joka on lisäaineistettu useilla eri ioneilla ja joka näin edistää potilaan oman luun kasvua puutosalueelle.

Vaikuttavuus

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan alle puolet maailman väestöstä on välttämättömien terveydenhuoltopalvelujen piirissä, ja kohtuuhintaisten ratkaisujen kehittämisessä tarvitaan edistystä. AffordBoneS-projektin tavoitteena on tarjota henkilökohtaisia ja edullisia tukirakenteita luun augmentaatiotoimenpiteisiin, jotta suurempi väestö voi saada näitä hoitoja ja parantaa heidän elämänlaatuaan. On arvioitu, että pelkästään Euroopassa tehdään 1,5 miljoonaa luun korjausmenettelyä vuosittain. 

Tutkimusrahoitus

Horisontti Euroopan Marie Skłodowska-Curie -toimet

Rahoituslähde

Mari Curie logo
HORIZON-MSCA-2021-PF-01

Partnerit

Lithoz GmbH, Planmeca Oy