Hyppää pääsisältöön

Kiertotalouden osaajat

Tampereen yliopisto

Laajuus

25 opintopistettä

Toteutusaika

7.11.2022-31.12.2024

Hakuaika

1.9.2022-14.10.2022

Kaupunki

Tampere

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Rakentaminen
Tekniikka ja luonnontieteet
Tietojenkäsittely ja teknologia

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opintojen taso

Muut opinnot

Maksutonta koulutusta kiertotaloudesta kiinnostuneille!

Saat lisäosaamista kiertotalouden haasteista, ratkaisuista ja periaatteista. Uudet liiketoimintamallit ja mm. kestävän tuotannon näkökulma tulevat tutuiksi.

Kiertotalous avaa yrityksille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia uudenlaiseen kasvuun

Digitalisaatio, uudet teknologiat, luonnonvarojen hupeneminen ja ilmastonmuutos vaikuttavat ratkaisevasti yritysten kasvuun ja kilpailukykyyn. Kasvu syntyy monimuotoisissa arvoverkostoissa, avoimessa yhteistyössä ja rohkeasti erilaisia liiketoimintamalleja hyödyntäen. Toimintaympäristön ja teknologian kehitys muuttaa vauhdilla työmarkkinoita, tehtäväkenttää ja luo tarpeen uudelle osaamiselle.

Tämä koulutuskokonaisuus on rakennettu vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin tunnistaen kiertotalouden rajapinnat muihin toimialoihin. Suuri haaste syntyy kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta toiminnasta sekä kiertotalouden mahdollisuuksien monipuolisesta hyödyntämisestä. Kehittämisen painopisteinä ovat materiaalien kierrätys, tuotteiden ja komponenttien uudelleen käyttö sekä käytettävän materiaalin määrän vähentäminen.

Koulutuskokonaisuus on yhteensä 25 opintopistettä ja siinä on valittavana yliopiston kiertotalouden sivuainekokonaisuuden eriteemaisia, 5 opintopisteen laajuisia opintoja.

Koulutukseen valitaan enintään 25 opiskelijaa. Koulutus on osallistujalle maksuton. Olemme saaneet koulutusohjelman toteuttamiseen Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen jakaman erityisavustuksen.

Kysy minulta lisää

Koulutusta rahoittavat

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Osaamisen kehittäjät -uutiskirje ja podcast

Haluatko kuulla toiminnastamme, uusista koulutuksista, tapahtumista sekä hankkeista? Tai kuunnella korkeakouluyhteisön ja työelämän eri aiheiden asiantuntijoiden haastatteluita?

Kokemuksia

Haluatko tietää miten yksilöt ja organisaatiot ovat kehittäneet osaamistaan?