Hyppää pääsisältöön

Vastuulliset pakkaukset ja tekstiilit

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

2-28 opintopistettä

Toteutusaika

2.9.2024-30.4.2025

Hakuaika

30.5.2024-27.8.2024

Hinta

Koulutus on osallistujalle maksuton. Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama.

Kaupunki

Tampere

Opetustapa

Monimuoto-opetus
Vastuulliset pakkaukset ja tekstiilit -koulutus on 28 opintopisteen (op) laajuinen opintokokonaisuus. Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Koulutus on osallistujille maksuton.

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta teemasta, joissa jokaisessa on 4-5 opintojaksoa. Näkökulma on vastuullisuudessa ja biopohjaisissa materiaaleissa.  Puhdas siirtymä pakkauksissa ja tekstiileissä – teemassa keskitytään alan termistöön, EU-säädöksiin, elinkaarilaskennan ja hiilijalanjäljen perusteisiin sekä viherväittämiin. Biopohjaisten materiaalien pakkaukset ja pakkausten kierrätys -teemassa keskitytään pakkausmateriaaleihin, niiden jalostamiseen pakkauksiksi, kierrätykseen ja näihin liittyviin EU-säädöksiin. Biopohjaiset tekstiilit ja tekstiilien kierrätys -teemassa aiheina ovat mm. biopohjaiset tekokuidut ja niiden jatkojalostus kuitukankaiksi ja langoiksi, valmistus- ja hankintaprosessit, EU-säädökset ja tekstiilien kierrätysmenetelmät.
 

Opiskelijana voit valita yhden tai useamman opintojakson yhdestä tai useammasta teemasta. Ihannetapauksessa valitset yleisiä opintojaksoja Puhdas siirtymä pakkauksissa ja tekstiileistä -teemasta ja lisäksi opintojaksoja joko Pakkaus- tai Tekstiili -teemasta.


Teemat, niiden opintojaksot ja alustava toteutusaika ovat:


Puhdas siirtymä pakkauksissa ja tekstiileissä (syksy 2024)
•    Vastuulliset pakkaukset ja tekstiilit, 2 op (2.-27.9.2024, lähipäivä 17.9.)
•    Vastuullinen markkinointi, 2 op (30.9.-18.10.2024, lähipäivä 8.10.)
•    Vastuullisuusraportointi, 2 op (28.10.-22.11.2024, lähipäivä 15.11.)
•    Liiketoiminta kiertotaloudessa, 2 op (joulukuu 2024 tai tammi-helmikuu 2025)

Biopohjaisten materiaalien pakkaukset ja pakkausten kierrätys (kevät 2025)
•    Pakkausten biopohjaiset materiaalit, 3 op (7.-31.1.2025, lähipäivä 10.1.2025)
•    Pakkausmateriaalien ekotehokas jalostaminen, 3 op (3.-28.2.2025, lähipäivä 11.2.2025)
•    Pakkausmateriaalien laboratoriotyöt, 2 op (3.-28.3.2025, lähipäivät 13.-14.3.2025)
•    Pakkausten kierrätys, 2 op (31.3.-30.4.2025, lähipäivä 4.4.2025)

Biopohjaiset tekstiilit ja tekstiilien kierrätys (kevät 2025)
•    Biopohjaiset tekokuidut, 2 op (6.-24.1.2025, lähipäivä 17.1.2025)
•    Kuitukankaat, 2 op (27.1.-14.2.2025, lähipäivä 7.2.2025)
•    Langan valmistus, 2 op (17.2.-14.3.2025, lähipäivä 7.3.2025)
•    Valmistus- ja hankintaketjun hallinta, 2 op (17.3.-4.4.2025, lähipäivä 28.3.2025)
•    Tekstiilien kierrätys, 2 op (7.4.-25.4.2025, lähipäivä 11.4.2025)

Koulutus toteutetaan siten, että se on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa. Koulutus on AMK-tasoista monimuotokoulutusta. Opetus toteutetaan verkko-opintoina, joiden lisäksi on vähintään yksi lähi- tai etäpäivä opintojaksoa kohden. Lähipäivät toteutetaan aina hybridinä eli niihin voi osallistua myös etänä. Poikkeuksena laboratoriotöitä sisältävä opintojakso, jossa on kaksi lähipäivää. Näitä ei voi seurata etänä. 

Koulutuksessa käytetään digitaalista oppimisalustaa (Moodle). Opintojaksot arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojaksot voidaan hyväksyä osaksi AMK-tutkintoa Tampereen ammattikorkeakoulussa, jos päätät jatkaa opintojasi kohti AMK-tutkintoa.

Koulutus aloitetaan kaikille yhteisellä hybridimuotoisella orientaatiopäivällä, jossa käydään läpi mm. koulutuksessa käytettäviä järjestelmiä ja työkaluja. Orientaatiopäivä on 2.9.2024 klo 13. Muut lähi/etäpäivät ovat:

•    Vastuulliset pakkaukset ja tekstiilit, lähipäivä 17.9.2024
•    Vastuullinen markkinointi, lähipäivä 8.10.2024
•    Vastuullisuusraportointi, lähipäivä 15.11.2024
•    Liiketoiminta kiertotaloudessa, (lähipäivä joulukuu 2024 tai tammi-helmikuu 2025)

•    Pakkausten biopohjaiset materiaalit, lähipäivä 10.1.2025
•    Pakkausmateriaalien ekotehokas jalostaminen, lähipäivä 11.2.2025
•    Pakkausmateriaalien laboratoriotyöt, lähipäivät 13.-14.3.2025
•    Pakkausten kierrätys, lähipäivä 4.4.2025

•    Biopohjaiset tekokuidut, lähipäivä 17.1.2025
•    Kuitukankaat, lähipäivä 7.2.2025
•    Langan valmistus, lähipäivä 7.3.2025
•    Valmistus- ja hankintaketjun hallinta, lähipäivä 28.3.2025
•    Tekstiilien kierrätys, lähipäivä 11.4.2025

Kohderyhmä 

Koulutus on suunnattu pakkaus- sekä tekstiili-, vaatetus- sekä näitä tukevilla aloilla työskenteleville tai aloille aikoville, jotka haluavat päivittää puhtaan siirtymän ja biopohjaisten materiaalien osaamisensa. Osallistujat voivat toimia esimerkiksi alan teknisissä, suunnittelu-, design-, markkinointi- ja opetustehtävissä.

Valintaperusteet 

Koulutukseen otetaan 50 osallistujaa ja valinta tehdään hakemusten perusteella. 
 

Rahoittaja

nextgenerationeu logo Suomi