Hyppää pääsisältöön
Rakentamisen YAMK lisää valmiuksia toimia kiinteistö- ja rakennusalan vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Rakennustekniikan ylempi tutkinto-ohjelma

Tampereen ammattikorkeakoulu

Rakennusalan suunnittelutehtävien ammattilaiseksi

Rakentamisen ylempi tutkinto-ohjelma lisää erityisesti valmiuksia toimia rakennusalan suunnittelutehtävissä.

Tutkinto-ohjelman pääpaino on suunnittelussa, joten opintojaksoissa korostuvat erityisesti seuraavat osaamiskokonaisuudet:

  • rakenteiden mekaniikka
  • teräsbetonirakenteet
  • teräsrakenteet
  • puurakenteet
  • rakennusfysiikka

Lisäksi vaihtoehtoisia opintoja ovat:

  • käytännönläheinen plastisuusteoria
  • kantavien rakenteiden korjaustekniikat 
  • materiaaliriippumaton palomitoitus 
  • korkeiden rakennusten erityispiirteet

Olemme rakentaneet tutkinto-ohjelman yhteistyössä rakennusalan konsulttiyritysten kanssa. Muokkaamme koulutuksen painotusta aina työelämätarpeiden mukaisesti.

Opintojen aikana laadit työelämälähtöisen suunnittelualan opinnäytetyön. Voit suorittaa opinnot myös työn ohessa.