Hyppää pääsisältöön
Rakentamisen YAMK lisää valmiuksia toimia kiinteistö- ja rakennusalan vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Rakennustekniikan ylempi tutkinto-ohjelma

Tampereen ammattikorkeakoulu

Rakennusalan suunnittelutehtävien asiantuntijaksi

Opiskelu vauhdittaa uralla etenemistä ja syventää osaamista erikoisaloilla. Voit edetä entistä vastuullisempiin suunnittelutehtäviin ja vaativien projektien vetäjäksi.

Koulutustyyppi

Ylempi AMK-tutkinto

Tutkintonimike

Insinööri (ylempi AMK)

Suunniteltu kesto

1,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

60 op

Kaupunki

Tampere

Opiskelumuoto

Monimuotototeutus

Tutkinto on suunniteltu siten, että se mahdollistaa uuden lain edellyttämien suunnittelupätevyyksien opintojen suorituksen. Tutkinto-ohjelma on suunniteltu yhteistyössä rakennusalan konsulttiyritysten kanssa.

Lähtökohtana ovat syventävät opinnot perinteisten teräsbetoni-, puu- ja teräsrakenteiden suunnittelun sekä rakenteiden mekaniikan ja rakennusfysiikan aloilta. Lisäksi voit valita saatavilla olevasta kurssitarjonnasta sinua erityisesti kiinnostavia aiheita. 

Opintojen aikana laadit työelämälähtöisen suunnittelualan opinnäytetyön, jossa pääset syventymään johonkin erityisalan ongelmaan.

Voit suorittaa opinnot myös työn ohessa.

Arttu Lehtosen kuva

Itsensä kehittäminen ja ylemmän tutkinnon mahdollistamat lisäpätevyydet innostivat opiskelemaan. Opiskelijaryhmän kautta sain paljon uusia tuttavuuksia ja yhteyksiä ympäri Suomea. Opiskelijakollegojen työhistorian ja erikoisosaamisen kautta sain myös uusia näkökulmia rakennusalaan.

Janne Vayrynen_tamk

Palkittu opinnäytetyö: Korkean rakentamisen erityispiirteet aukkopalkkien suunnittelussa

Janne Väyrysen opinnäytetyö on tuonut apua korkean rakentamisen suunnitteluun. "Koostin opinnäytetyön pohjalta yrityksen sisäiseen käyttöön ohjekortin aukkopalkkien suunnittelua varten. Aukkopalkkien suunnitteluun liittyvät reunaehdot tunnetaan nyt paremmin. "

Kaipaatko lisää tietoa?

Lue tarkemmat tiedot tutkinnon sisällöistä, rakenteesta ja valintaperusteista Opintopolusta (linkki yllä ja alla). Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä johtaja Jouko Lähteenmäkeen (jouko.lahteenmaki(at)tuni.fi). Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin.