Nostokurjet
Tutkinto-ohjelma

Rakennustekniikan ylempi tutkinto-ohjelma

Nostokurjet

Rakennusalan suunnittelutehtävien ammattilaiseksi

Rakentamisen ylemmällä tutkinnolla lisäpätevyyttä suunnittelualalle.

Rakentamisen ylempi tutkinto-ohjelma lisää erityisesti rakennetekniikan suunnittelijoiden valmiuksia toimia rakennusalan suunnittelutehtävissä. Tutkinto on suunniteltu siten, että opinnot painottuvat tarvittaviin suunnittelupätevyyksiin ja oman osaamisen kehittämiseen.

Tutkinto-ohjelman pääpaino on suunnittelussa, joten opintojaksoissa korostuvat erityisesti seuraavat osaamiskokonaisuudet:

  • rakenteiden mekaniikka
  • teräsbetonirakenteet
  • teräsrakenteet
  • puurakenteet
  • rakennusfysiikka

Lisäksi vaihtoehtoisia opintoja ovat:

  • käytännönläheinen plastisuusteoria
  • kantavien rakenteiden korjaustekniikat 
  • materiaaliriippumaton palomitoitus 
  • korkeiden rakennusten erityispiirteet


Opintojen aikana laadit työelämälähtöisen suunnittelualan opinnäytetyön. Tutkinto-ohjelman painotus suunnitellaan aina työelämätarpeiden mukaisesti. Tutkinto-ohjelma on suunniteltu yhteistyössä rakennusalan konsulttiyritysten kanssa. Voit suorittaa opinnot myös työn ohessa.

Ajankohtaisia uutisia