Kokemuksia

Janne Väyrynen: Apua korkean rakentamisen suunnitteluun

Janne Vayrynen_tamk
Janne Väyrysen tekniikan opinnäytetyö Korkean rakentamisen erityispiirteet aukkopalkkien suunnittelussa palkittiin vuonna 2020 TAMKin parhaana ylempien ammattikorkeakoulututkintojen sarjassa.

Kuka olet?

Janne Väyrynen, 29. Olen kotoisin Sotkamosta. Suoritin AMK-tutkinnon Oulussa, ja vuonna 2020 valmistuin rakentamisen ylemmästä tutkinto-ohjelmasta Tampereella. Asun Espoossa, ja työskentelen Swecolla rakennesuunnittelun parissa.

Mikä oli opinnäytetyösi aihe?

Korkean rakentamisen erityispiirteet aukkopalkkien suunnittelussa. Käsittelen aukkopalkkeja perusteista lähtien ja tutkin esimerkiksi teräsbetonipoikkileikkauksen halkeilun vaikutusta poikkileikkauksen taivutusjäykkyyteen ja sitä kautta rasitusten uudelleen jakaantumista jäykistävien rakenneosien kesken. Tavoitteena oli kehittää Swecon korkean rakentamisen suunnitteluosaamista.

Mistä sait inspiraation aiheeseesi?

Olen työskennellyt useita vuosia korkean rakentamisen parissa. Monien projektien aikana on nähty tarvetta aukkopalkkien toiminnan syvällisempään tuntemiseen. Aukkopalkkien merkitys korostuu erityisesti rakennejärjestelmissä, joissa on vähän jäykistäviä rakenneosia.

Miten opinnäytetyötäsi hyödynnetään?

Koostin opinnäytetyön pohjalta yrityksen sisäiseen käyttöön ohjekortin aukkopalkkien suunnittelua varten. Aukkopalkkien suunnitteluun liittyvät reunaehdot tunnetaan nyt paremmin. Toivon, että työni lukija saa käsityksen oleellisimmista korkean rakentamisen erityispiirteistä ja kiinnittää huomiota myös aukkopalkkeihin sekä yleisesti poikkileikkauksen halkeamisen vaikutuksiin.  

Mitä aiot tehdä seuraavaksi?

Työni korkean rakentamisen parissa jatkuu. Vapaa-ajalla harrastan urheilua monipuolisesti esimerkiksi golfaten ja uiden.

 

Tutustu rakentamisen ylempään tutkinto-ohjelmaan