Nostokurjet
Tutkinto-ohjelma

Rakentamisen ylempi tutkinto-ohjelma

Nostokurjet

Rakennusalan suunnittelutehtävien ammattilaiseksi

Rakentamisen ylemmällä tutkinnolla lisäpätevyyttä suunnittelualalle.

Rakentamisen ylempi tutkinto-ohjelma lisää erityisesti rakennetekniikan suunnittelijoiden valmiuksia toimia rakennusalan suunnittelutehtävissä. Tutkinto on suunniteltu siten, että opinnot painottuvat tarvittaviin suunnittelupätevyyksiin ja oman osaamisen kehittämiseen.

Tutkinto-ohjelman pääpaino on suunnittelussa, joten opintojaksoissa korostuvat erityisesti seuraavat osaamiskokonaisuudet:

 • rakenteiden mekaniikka
 • teräsbetonirakenteet
 • teräsrakenteet
 • puurakenteet
 • rakennusfysiikka

Lisäksi vaihtoehtoisia opintoja ovat:

 • käytännönläheinen plastisuusteoria
 • kantavien rakenteiden korjaustekniikat 
 • materiaaliriippumaton palomitoitus 
 • korkeiden rakennusten erityispiirteet

Opintojen aikana laadit työelämälähtöisen suunnittelualan opinnäytetyön. Tutkinto-ohjelman painotus suunnitellaan aina työelämätarpeiden mukaisesti. Tutkinto-ohjelma on suunniteltu yhteistyössä rakennusalan konsulttiyritysten kanssa. Voit suorittaa opinnot myös työn ohessa.

Tutkintonimike

Insinööri (ylempi AMK)

Koulutustyyppi

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

1,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

60 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK pääkampus

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on syventää rakennustekniikan suunnitteluosaamisen tietoja ja taitoja. Tutkinto antaa sinulle valmiuksia toimia rakennesuunnittelun vaativissa asiantuntijatehtävissä. Näitä ovat muun muassa rakentamisen alan suunnittelutehtävät, tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä erilaisten kehittämisprojektien johtaminen. Rakentamisen toimialalla on tapahtumassa suuria muutoksia muun muassa suunnittelumenetelmissä ja teknisissä vaatimuksissa, joihin opiskelussa perehdytään. Tutkinto tähtää voimakkaasti rakennusteknisen suunnitteluosaamisen kehittymiseen.

Rakentamisen ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet rakennustekniikan insinöörin korkeakoulututkinnon, ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta edellä mainitun tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja sittemmin soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta vaadittavaksi työkokemukseksi voidaan hyväksyä vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, josta vähintään vuosi on kertynyt ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen.

Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteiden sisällön takia hakijalla tulee olla rakennesuunnittelun osaamista työkokemuksena, jotta aiemman osaamisen pohjalta pystyy omaksumaan tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet.

 

 

Lisätietoja opetuskielistä

Opetuskieli on suomi. Joitakin luentoja ja materiaalia voi olla myös englanninkielisenä.

Koulutuksen sisältö

Opintoihin kuuluu 14 - 15 lähijaksoa, joiden pituus on 2 - 3 päivää. Lähijaksot sijoittuvat torstai-, perjantai- ja lauantaipäiville. Lähijaksoja on syksyllä 2019 ja keväällä 2020.

Lähijaksot sisältävät asiantuntijaluentoja ja harjoitustyötehtäviä ja seminaareja. Opintojaksoihin liittyvät tentit sijoittuvat myös lähijaksoille.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Tutkinto-ohjelma on voimakkaasti suunnittelupainotteinen, joten pakollisia aineita on 24 opintopistettä. Sinulla on mahdollisuus valita oman erikoistumisalasi mukaisesti valinnaisesti 6 opintopisteen opinnot.

Opintojen rakenne

Koko tutkinnon laajuus on 60 op ja se on mahdollista suorittaa 1,5 vuodessa.

Kehittämistehtävän eli opinnäytetyön laajuus on 30 op.

Kaikille yhteiset opinnot ovat suunnittelupainotteisia opintoja liittyen sekä puu-, teräs- ja teräsbetonirakenteisiin että rakennusfysiikkaan. Kukin opintojakso on 3-5 opintopisteen suuruinen.

Valinnaisista opinnoista voi ottaa 6 op (2 opintojaksoa), joiden opintojaksojen valinta määräytyy opintoryhmän kiinnostuksen mukaan.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Tarkemman kuvauksen löydät opinto-oppaasta.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistehtävä.

Uramahdollisuudet

Koulutuksen erityisinä tavoitteina on antaa sinulle lisävalmiuksia rakentamisen suunnitteluosaamiseen sekä päivittää aiemmin hankittua osaamista. Opinnot ovat osaltaan mahdollistamassa rakennusalan suunnittelupätevyyksien  hakemista.

Pätevyys

Tutkinto on yliopisto-opinnoille vaihtoehtoinen, ammatillinen jatko-opiskeluväylä ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tohtoriopintoihin kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen

Koulutuksessa hyödynnetään kansainvälisiä verkostoja sekä viimeisimpiä tutkimustuloksia.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutuksessa tehdään yhteistyötä tiedekorkeakoulujen ja yritysten kanssa. Rakennusalan suunnitteluyritykset ovat olleet laatimassa tutkinto-ohjelman opintorakennetta. Työelämän osaamistarpeet ovat kuvattuna tutkinto-ohjelman opintojaksokuvauksissa.

TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua yliopiston opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen hakemiseen, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä koulutuspäällikkö Jouko Lähteenmäkeen, jouko.lahteenmaki(at)tuni.fi tai koulutuksen vastuuopettajaan, lehtori Pekka Väisälään, pekka.vaisala(a)tuni.fi

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika II 20.3.- 3.4.2019 klo 15:00

Pohjakoulutusvaatimuksena on rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörin korkeakoulututkinto. Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän pisteiden perusteella. 

Hakukelpoisuusvaatimukset

Pohjakoulutusvaatimus

Hakukelpoisuuden antaa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörin korkeakoulututkinto. Tutkinto tulee olla suoritettu suomalaisessa ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta.

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen. Työkokemuksen tulee olla tekniikan ja liikenteen alalta ja sen tulee olla hankittu kevään haussa 31.7.2019 mennessä.

Hakijat, joilla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto korkeakoulututkinnon lisäksi

Poikkeuksena työkokemusvaatimukseen ovat aiemmin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) suorittaneet, joilta hyväksytään hakukelpoisuuteen kyseisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus. Myös tällöin työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja sen on oltava tekniikan ja liikenteen alalta.

Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettuna kevään haussa niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi TAMKin hakijapalveluihin viimeistään 8.7.2019 kello 15.00.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan 25 opiskelijaa ennakkotehtävän pisteiden perusteella. 

Valintaperusteet

Hakukohde ja aloituspaikat 

Hakukohde Aloituspaikat
Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen 25

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä saatavien pisteiden perusteella. 

Ennakkotehtävästä voi saada 100 pistettä, ja voidaksesi tulla valituksi, siitä on saatava vähintään 20 pistettä.

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. hakutoivejärjestys
 2. arvonta

Työkokemus

Hakukelpoisuusvaatimuksissa kerrotun pohjakoulutuksen lisäksi sinullla tulee olla 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen kevään haussa 31.7.2019 mennessä. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Työkokemus lasketaan täysinä kuukausina. Sinun tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voit saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja tulee olla alalta, jolle olet hakemassa tai alalta, jolta korkeakoulututkintosi on.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL- vakuutettu (YEL = yrittäjäeläkevakuutus, MYEL = viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. 

Ennakkotehtävä

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävä on kehittämistehtävä, jonka tavoitteena tulee olla työelämän kehittäminen ja sen tulee osoittaa valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Ennakkotehtävällä tulee olla toimeksiantaja viimeistään opintojen aikana. Se tehdään omalle työnantajalle, muulle toimeksiantajalle, omalle yritykselle tai muusta työelämän tutkimisen ja kehittämisen tarpeesta lähtien. Ennakkotehtävän tulee liittyä koulutuksen sisältöön ja tavoitteisiin.

Ennakkotehtävästä voit saada enintään 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

Ennakkotehtävän ohjeen löydät täältä. Ennakkotehtävä tulee ladata hakulomakkeelle ohjeiden mukaisesti 10.4.2019 kello 15.00 mennessä. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon vain ennakkotehtävät, jotka on tallennettu hakemukselle määräaikaan mennessä.

Muista täyttää yhteishaun hakulomake hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi.

Ennakkotehtävän tulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoeyhteistyö

Vain TAMKiin palautettu ennakkotehtävä hyväksytään. Tulosta ei anneta muihin hakutoiveisiin

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet maisteri- ja YAMK-ohjelmiin.

Liitteet

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä tulee palauttaa ennakkotehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti 10.4.2019 kello 15.00 mennessä.

Opiskelemaan valittujen todistuskopiot

Jos tulet valituksi TAMKiin, toimita haussa käyttämiesi koulu- ja työtodistusten kopiot TAMKin hakijapalveluihin 8.7.2019 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä. 

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Katso tarkemmat tiedot: Näin otat opiskelupaikan vastaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta
 • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
 • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.