Kattaus
Tutkinto-ohjelma

Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma, monimuotototeutus

TAMKin restonomit – tulevaisuuden tekijöitä, joita robotti ei korvaa

Restonomi on palveluliiketoiminnan moniosaaja, jolla on silmää niin taloudelle kuin estetiikalle.

Restonomi on ravintola-alan sekä ravitsemis- ja puhtauspalveluiden palveluliiketoiminnan asiantuntija. Opintojen aikana opit tuottamaan taloudellisesti kannattavia ravintola-alan palveluita sekä ravitsemis- ja puhtauspalveluita, joissa on huomioitu hyvinvointi, terveys, turvallisuus, estetiikka ja vieraanvaraisuus. Opiskelet lisäksi asiakaskäyttäytymistä ja vuorovaikutustaitoja sekä viestintää ja markkinointia. 

Restonomin ammattitaitoon kuuluvat asiakaslähtöisyys, aktiivisuus, paineensietokyky, joustavuus, yhteistyökyky ja tilanneherkkyys. Valmistuttuasi ymmärrät alan teoriat, käsitteet sekä menetelmät ja osaat arvioida niitä kriittisesti. Kykenet johtamaan ja kehittämään alan työyhteisöjä. Lisäksi pystyt työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijana tai yrittäjänä.

Opinnot toteutetaan monimuotototeutuksena. Kontaktiopetusta on kerran kuukaudessa (torstai, perjantai, lauantai). Lisäksi viikoittain työskennellään sekä yksin että pienryhmissä verkossa. Lukujärjestys on syksyllä tiedossa koko vuodeksi.